Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Archiv

2019 / 2020

Fotokronika

Soutěže, testování a dotazníky 2009/2010

9. ročník SCIO – matematika, český jazyk, anglický jazyk a obecné studijní dovednosti

Testování se účastnilo se 26 700 žáků v ČR. Celkový výsledek třídy je ve všech oblastech nad průměrem, podrobné výsledky byly předány žákům a rodičům, k nahlédnutí budou i ve výroční zprávě. Hlavním cílem bylo zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů. Na základě výsledků pak zapracovat na slabých místech. Většina žáků podstoupí v dubnu přijímací zkoušky, a to právě formou Scio-testů.

5. ročník KALIBRO – český jazyk, matematika, humanitní a přírodovědný základ

Testy vedou ke zjištění, jak žáci umí využít své znalosti při praktických situacích z běžného života či v problémových úlohách. V českém jazyce pak pochopení a práce s textem. Pátý ročník je uzavřením učiva na prvním stupni, proto je testování na místě. Výsledky jsou v procentech úspěšnosti řešení. Třída jako celek dosáhla výraznějšího úspěchu v matematice (o 7,3 % nad průměrem v ČR), v českém jazyce o 3,1 % lépe, v přírodovědném základu těsně nad průměrem a v humanitním základu těsně pod průměrem. Jednotlivý žáci dosáhli i extrémně vynikajících výsledků. Podrobné výsledky byly předány žákům a rodičům, k nahlédnutí budou ve výroční zprávě. V ČR se zúčastnilo testování okolo 5 000 žáků pátých tříd.

Matematický klokan 2010

Výsledky školního kola mezinárodní soutěže Matematický klokan 2010

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009

V loňském roce se jej zúčastnili žáci nynějšího 9. ročníku, včetně 150 ZŠ v ČR a škol z dalších 38 zemí. Testovány byly mimo jiné občanské dovednosti žáků a jejich znalosti z oblasti občanské výuky. V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii žáci dále vyplňovali speciální modul týkající se znalostí Evropy a Evropské unie. Výzkumná zpráva obsahuje výsledky naší třídy v porovnání s celorepublikovým i krajským průměrem a jsou převážně nadprůměrné. Zpráva k nahlédnutí u učitelky občanské nauky a kanceláři.

Dotazníky 2010

Jako každoročně proběhl průzkum prostřednictvím dotazníků. Zapojení rodičů bylo značné, odevzdáno zpět bylo 94 dotazníků (počet dětí je 116, ale rodiny obdržely po jednom kusu). Obsahem byly otázky týkající se srozumitelnosti hodnocení, komunikace s vedením školy a učiteli, řešení problémů. U žáků pak jejich postoj ke škole, chování žáků, přístup učitelů a proces učení. Závěry nebyly překvapivé, ale v jednotlivých třídách byly podnětem k diskuzi, soukromým rozhovorům či spolupráci se školním psychologem, s rodiči, taktéž s vedením ZŠ Pod Skalkou. Podrobné závěry statisticky zpracované jsou k dispozici v kanceláři školy, byly projednány na pedagogické radě a školskou radou.

© Sedmikráska [ skola@sedmikraska.cz, (+420) 57 57 53 923 ]