Administrace | Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Úkolníček

Seznam úkolů pro žáky ZŠ Sedmikráska. Můžete využít zdroje a digitální vyučovací materiály. Úvod Tato nová část webových stránek má sloužit především žákům a jejich rodičům. Složky jednotlivých tříd obsahují předměty vyučované ve škole, a ty jsou rozděleny na tři části: Práce žáků – zde budou postupně učiteli umisťovány výsledky drobných i větších prací žáků, které mohou být inspirací, zdrojem, ale také (pro rodiče) možností nahlédnout, na čem ve škole pracujeme, jak se žákům daří pracovat s informacemi, vytvářet dokumenty nejrůznějšího typu dle konkrétního zadání. Zdroje a materiály – je složka, která má podporovat výuku, tzn. obsahuje zdroje základních studijních materiálů (články, testy, hry, odkazy na pojmy, atd...), ale také by se zde měly objevovat postupně zdroje pro „zvídavé děti“, které se chtějí dozvědět něco víc o určitém zajímavém tématu nebo prohlubovat znalosti ve svém oblíbeném předmětu. Digitální učební materiály - seznam materiálů, které na Sedmikrásce vznikly k podpoře výuky. Jsou vám k dispozici.