Administrace | Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

6. třída

Informatika / splnit do 31. srpna (pondělí)

Možnost domácí výuky:

Vizuální kódování Tynker

Psaní všemi 10 ZAV

Anglický jazyk / splnit do 4. října (pátek)

Každý den se nauč 2 názvy zemí + národností ze seznamu (můžeš si vyrobit kartičky – země na jedné straně a národnost na druhé na procvičování)

Fyzika / splnit do 4. října (pátek)

Již v průběhu týdne přinést malé množství kapaliny, která je zajímavá (barva, hustota, vůně….) – odevzdat v učebně informatiky :-).

Anglický jazyk / splnit do 4. října (pátek)

pracovní sešit str.95 cv. 4, 5, 6

Anglický jazyk / splnit do 2. října (středa)

workbook str.6/5,6,7

Důležitá zpráva / splnit do 2. října (středa)

Jelikož nám předpověď počasí nepřeje, půjdme zítra do tělocvičny. Vhodnou sálovou obuv s sebou. (Pokračování textu…)

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (středa)

Ve středu 25.9.2019 půjdeme v tělesné výchově ven. Vhodné oblečení: dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Vhodnou obuv (skok do písku). Pokud by náhodou pršelo (i když předpověď nám zatím přeje), třídy se rozdělí do jednotlivých tělocvičen. Mějte s sebou proto obuv i dovnitř.

Důležitá zpráva / splnit do 18. září (středa)

Tělesná výchova.

Půjdeme ven. Na sebe odpovídající oblečení venkovní teplotě: tepláková souprava (dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv).

Důležitá zpráva / splnit do 18. září (středa)

ZERO WASTE

Zahájení (uvnitř, venku dle počasí).

1.hodina v 8.třídě – video.

2.hodina v 6.třídě – výroba koulí do koupele (10,-).

3.hodina 20 minut v 7.třídě – plenky + 20 minut v jazykovce módní přehlídka.

Cca v 11:00 ukončení, pohoštění.

… a tělocvik … 14 stupňů…oblečte se teploučce…

Výtvarná výchova / splnit do 16. září (pondělí)

Seznam pomůcek:

 

 • 4 ks štětce – 2 kulaté a 2 ploché,
 • 1ks guma,
 • 1ks lepidlo typu Kores,
 • 2ks tužka – měkká tuha (č. 1 a méně)
 • 3ks fixy (Centropen permanent)- různé druhy (tloušťky)
 • 1ks řezák na papíry (lepenku, koberec)
 • 1ks ořezávátko na tužky.

 

Výtvarná výchova / splnit do 16. září (pondělí)

V rámci výtvarné výchovy půjdeme na výstavu Maria Kotrby, přineste 20 kč.

Důležitá zpráva / splnit do 13. září (pátek)

Běh pro zdraví: Vítek, Ondra, Jakub J., Maris, David a Marek.

Odchod ze školy kolem 9:00.

Anglický jazyk / splnit do 13. září (pátek)

Skup B – Workbook str.3, 4/1, 5/5

Důležitá zpráva / splnit do 12. září (čtvrtek)

Přihlášení žáků 2. stupeň – na stránce školy je vlevo ikona pro přihlášení.

V případě mobilních telefonů stáhnou aplikaci, (zvolit město Rožnov p.R. a ZŠ Sedmikráska).

Přihlašovací ID zůstává a jako heslo je univerzální:  a1234567

PO PŘIHLÁŠENÍ SI ZMĚŇTE HESLO! V sloupci lišt nalevo dole, lišta NÁSTROJE (rozbalit) a druhý pod odkaz je změna hesla. Případně proškolím žáky odpoledne. Reklamace v učebně informatiky – I. Procházková.

Důležitá zpráva / splnit do 5. září (čtvrtek)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus;

(544) střední linkovaný, 40 listů – 1 kus;

(524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus.

AJ: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus,

(444) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus

ŠJ: 7. třída – (444, 424) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus; 8. – 9. třída – (444) velký linkovaný, 40 listů

MA: (440) velký nelinkovaný, 40 listů – 1 kus;

(520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední nelinkovaný, 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 5. září (čtvrtek)

Ve středu, čtvrtek a pátek se učíme pouze do oběda. Středa – 1.2. třídnická, 3. M, 4. D. Čtvrtek, pátek podle rozvrhu.

Dějepis / splnit do 4. září (středa)

Budeme potřebovat sešity.

Důležitá zpráva / splnit do 3. září (úterý)

V úterý bude VÝLET Rožnov – Hutisko – Rožnov.

7:50 sraz na autobusovém nádraží, odjezd na Hutisko-Solanec. S sebou: 10,-, sváču, pití, vhodné oblečení, boty, kapesné pro případný malý nákup potravin. Kdo nejde zítra na oběd může se oddělit v parku (kolem 12té hodiny).

Důležitá zpráva / splnit do 26. června (středa)

Donést chybějící klíčky od skříňky a chybějící učebnice!!!

Důležitá zpráva / splnit do 24. června (pondělí)

– Dát si do pořádku učebnice a všechny odevzdat.

– Vyklidit skříňky, odevzdat 2 kopie klíčů (kdo ztratil, si nechá udělat novou kopii na vlastní náklady).

– Donést peníze na výlet.

Anglický jazyk / splnit do 19. června (středa)

1. hodina – beseda s rodinou z Nového Zélandu (připravit si otázky!)

Důležitá zpráva / splnit do 19. června (středa)

Vodácká průprava – 6. ročník
středa 19. 6. 2019 přehrada Horní Bečva

odchod ze školy: v 9:00 (po 1. vyučovací hodině)
návrat: 13.30 (14.00) zastávka Loana

program: nácvik základních vodáckých dovedností na nafukovacích kánoích Pálava na klidné vodě

s sebou: peníze na autobus a průkazku na slevu, starší či sportovní oblečení do vody, plavky, sluneční brýle, krém na opalování, pokrývka hlavy (kšiltovka či šátek), náhradní oblečení! Svačinu a pití (obědy máte odhlášeny)!

V případě nejasností informace u třídního učitele:
Veronika Vašutová 721 736 730
vodácký výcvik – Ivana Procházková 778 767 415

Anglický jazyk / splnit do 17. června (pondělí)

Bětka, Wendy, Ondra, Lea – vzít si do školy ukulele

Český jazyk / splnit do 17. června (pondělí)

Otázky k závěrečné práci se budou týkat slovních druhů, mluvnických kategorií jmenných (pád, číslo, rod, (vzor)) a slovesných (osoba, číslo, způsob, čas) a základních větných členů (podmět a přísudek).

Anglický jazyk / splnit do 13. června (čtvrtek)

Závěrečný test – přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový

Dějepis / splnit do 12. června (středa)

Zkoušení : Římské císařství. Poslední dva zápisy. V učebnici naleznete na str. 105-112.

Týká se: Matyáše, Kuby E., Ondřeje, Sebastiána, Bohdanky, Julie, Ronji, Jakuba Š.

Matematika / splnit do 12. června (středa)

Závěrečný test

 • převody jednotek objemu i povrchu
 • povrch i objem krychle a kvádru
 • trojúhelníky – konstrukce, trojúhelníková nerovnost, práce s úhly
 • těžnice, výška, střední příčka
 • kružnice opsaná a vepsaná

Fyzika / splnit do 11. června (úterý)

Kontrola sešitů – doplněné zápisy a pracovní listy (ty vlepené) a podobně….

Důležitá zpráva / splnit do 11. června (úterý)

V úterý 11. 6. navštíví celý druhý stupeň v rožnovské ZUŠ divadelní představení, v němž účinkují někteří naši žáci. Akce se uskuteční v čase mezi 9.00 – 10.00. Odpadne tedy druhá vyučovací hodina. Na ostatní hodiny si vezměte věci podle rozvrhu. Vstupné na akci je 20,- Kč.

Český jazyk / splnit do 10. června (pondělí)

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Hodnocení bude vycházet z textu, který napíšete. Zvolíte si sami své vlastní téma (inspirace viz níže burza nápadů). V jedné hodině text napíšete. V další hodině (jiný den) si text po sobě přečtete a opravíte. Budete moci pracovat se slovníkem, pravopisnými příručkami, učebnicemi apod. Poté provedeme zhodnocení a text bude klasifikován známkou. Nakonec bude následovat krátký ústní pohovor. Vyberu z vašeho textu vhodnou pasáž a zeptám se na teoretické jazykové otázky (např. slovní druhy, mluvnické kategorie apod.).

 

 

* členění textu – úvod, stať, závěr                     2 body – zřetelné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– název                                            2 body – název zajímavý, poutavý, vhodný k tématu

1 bod – název popisný (Vyprávění o škole, Popis židle)

0 bodů – název chybí

 

* minimální rozsah textu – 300 slov (9., 8. třída), 250 slov (7. třída), 200 slov (6. třída)

 

2 body – dodržení rozsahu

1 bod – mírné nedodržení

0 bodů – značné nedodržení

 

* stylistická stránka – formulační dovednosti      2 body – text se dobře čte, věty dávají smysl,

neobjevují se formulační nedostatky apod.

1 bod – věty dávají smysl, nacházíme však menší

formulační nedostatky

0 bodů – text se čte s obtížemi, věty jsou

nepřehledné, nesrozumitelně zformulované

 

– volba vhodných výrazových prostředků

 

2 body – slovní zásoba odpovídá typu textu

1 bod – slovní zásoba není místy vhodná k typu textu

0 bodů – nevhodná volba slov

 

* obsahová stránka – zajímavost, podnětnost, novost pohledu, poetičnost, zábavnost apod.

2 body – text zajímavý, poetický, zábavný apod.

1 bod – text, ze kterého je patrné, že byl napsán jen

kvůli tomu, že to bylo zadáno

0 bodů – text, ze kterého je patrné, že pisatel neměl

k tématu žádný vztah

 

* pravopisná stránka                                               2 body – bez pravopisných chyb

1 bod – objevují se pravopisné chyby

0 bodů – velké množství pravopisných chyb

 

 1. třída – burza nápadů

 

* převyprávění příběhu z řeckých bájí

* popis hrdiny z řeckých bájí

* oblíbený hudebník, hudebnice, kapela, píseň, styl,…

* dobrodružný příběh

* zpráva o filmu

* sport

* zájmový kroužek

* Sherlock Holmes, policie, příběh detektiva

* zážitek, sen, prožitý víkend, prázdniny

* sci-fi, vesmír, Bermundský trojúhelník, město budoucnosti

* život v sirotčinci

* válka

* novinový článek

* deník

Matematika / splnit do 10. června (pondělí)

kružnice opsaná a vepsaná, trojúhelník – testík si dopíše Lea, Ronja, Bětka, Maty, Honza

Fyzika / splnit do 7. června (pátek)

Bětka, Lea, Vojta – dopsat do konce týdne test teplota.

Matematika / splnit do 7. června (pátek)

testík  – trojúhelník a kružnice vepsaná a opsaná

Anglický jazyk / splnit do 6. června (čtvrtek)

Popis domu/místnosti podle obrázku (pracovní list).

Důležitá zpráva / splnit do 5. června (středa)

Tělocvik 2. stupeň VENKU!

Matematika / splnit do 24. května (pátek)

tématický test TROJÚHELNÍK – příčky, těžnice, výška

Důležitá zpráva / splnit do 23. května (čtvrtek)

Akce RYBNÍK opět  odložena.

Děti, jděte do školy.

Dějepis / splnit do 22. května (středa)

Ve středu 1. hodinu místo Přírodopisu budeme mít Dějepis !

Test: Starověký Řím – Doba královská, Římská republika.

V učebnici na str. 88 – 93.

Zeměpis / splnit do 22. května (středa)

opakování biosféry – čerpejte z učebnice i sešitu

Fyzika / splnit do 21. května (úterý)

Test – teplota, jak jsme si řekli v hodině. Také sešity….

Výtvarná výchova / splnit do 17. května (pátek)

Doplňte své boxy na výtvarné pomůcky! Seznam viz stránky školy.

 

Anglický jazyk / splnit do 17. května (pátek)

Vocabulary Test – HOUSEWORK!

Anglický jazyk / splnit do 16. května (čtvrtek)

Dokončit pracovní list PRESENT SIMPLE X PRESENT CONTINUOUS (ti, co nestihli v hodině).

Důležitá zpráva / splnit do 14. května (úterý)

V úterý bude místo 1. hodiny Fyziky—–  Dějepis. Nezapomeňte  si učebnici a sešit.

Celková změna rozvrhu: 1h Inf a HV odpadá, výuka tak bude pouze 5 vyučovacích hodin.

Přírodopis / splnit do 13. května (pondělí)

Bohdanka – potravní vazby ekosystému les.

Anglický jazyk / splnit do 13. května (pondělí)

Dokončit 6 vět podle tabulky v sešitě (now x every day).

Přírodopis / splnit do 10. května (pátek)

http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/18/zk

Anglický jazyk / splnit do 9. května (čtvrtek)

– Napsat 10 vět o obrázku v sešitě – popsat kdo co dělá (použijte přítomný čas průběhový).
– zopakovat si slovíčka „domácí práce“

Český jazyk / splnit do 7. května (úterý)

Napíšete si testík na téma slovesa:

 • tvary určité a neurčité – najít v textu;
 • tvary jednoduché a složené – najít v textu;
 • podmiňovací způsob přítomný a minulý – rozlišit;
 • mluvnické kategorie (osoba, číslo, způsob, čas) – určovat.

Výchova ke zdraví / splnit do 7. května (úterý)

Opakuj učivo celého druhého pololetí.

Přírodopis / splnit do 3. května (pátek)

Jůla: naučíme:     http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/uc

Maty : http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/15/uc

Jůla, Lea, Maty V., Maty B. a Kuba E. – dopsat sešity

Maty B.: nemáš hotovo tabulku sovy, dravci již opravdu hoooodně dlouho … (tabulku tebou tvořenou, ne tu nalepenou).

Anglický jazyk / splnit do 2. května (čtvrtek)

Napsat 5 pravdivých vět o sobě a domácích pracích (co děláte, jak často, co nemáte rádi, …).

Přírodopis / splnit do 26. dubna (pátek)

http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/15/uc

Anglický jazyk / splnit do 26. dubna (pátek)

Napsat otázky (pracovní list).

Matematika / splnit do 25. dubna (čtvrtek)

čtvrtletní písemná práce – krychle a kvádr: výpočet objemu a povrchu

převody všech jednotek

úhly: vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné

úhly v trojúhelníku, počítání s úhly

Český jazyk / splnit do 25. dubna (čtvrtek)

Ve čtvrtek 25. 4. budeme mít jazykovou, nikoli slohovou hodinu, vezměte si tedy patřičné pomůcky.

Důležitá zpráva / splnit do 17. dubna (středa)

Vycházka: sraz u školy v 8:00, sebou svačinu a pití.

Matematika / splnit do 15. dubna (pondělí)

Test – převody jednotek objemu, krychlové i litrové.

Anglický jazyk / splnit do 15. dubna (pondělí)

Přečíst si a poslechnout 1 zprávu ze světa na stránkách newsinlevels.com
(umět česky shrnout obsah zprávy).

Přírodopis / splnit do 12. dubna (pátek)

naučíme:     http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/uc

vyzkoušíme: http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/zk

Přírodopis / splnit do 12. dubna (pátek)

Dopsat sešity: KUBA, MATYOVÉ OBA.

Odevzdat sešity: divadelníci + Nela + Kuba E.

Zeměpis / splnit do 11. dubna (čtvrtek)

test – hydrosféra – závěrečné opakování

Dějepis / splnit do 11. dubna (čtvrtek)

Pro ty, co nebyli ve středu ve škole:

Test- Antické Řecko

V učebnici toto učivo najdete na str.: 66-74.

Matematika / splnit do 10. dubna (středa)

 • DÚ – příklad v PS – plocha obvodových zdí (stranu a cvičení  si dohledejte)
 • umět vzorce a převody jednotek objemu
 • kdo si chce napsat opravu testu pondělního – ve středu před TV (12.00-12.15), známky k nahlédnutí v kabinetu

 

Anglický jazyk / splnit do 8. dubna (pondělí)

– TEST – přítomný čas prostý, školní předměty (slovíčka)
– 110kč (na školní akce v dubnu)
– dát si do pořádku sešity, doplnit zápisy

Důležitá zpráva / splnit do 3. dubna (středa)

Zítra 2.hodina – Anglický jazyk! (vezměte si věci)

Přírodopis / splnit do 3. dubna (středa)

http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/zk

Výtvarná výchova / splnit do 26. března (úterý)

Pokud jste se přihlásili na práci na zahradě, doneste si pracovní oblečení na převlečení. Rukavice máme.

Anglický jazyk / splnit do 25. března (pondělí)

WB p.14 (ex.6,7), WB p.15 (ex.8)

Fyzika / splnit do 19. března (úterý)

Test z témat objem, hmotnost, čas – znát základní jednotky (převody na *), vědět, co se v nich udává (např. tuna – velryba, letadlo), znát různé měřící přístroje a jak je použít (odměrný válec, váhy, hodinky/stopky).

Anglický jazyk / splnit do 15. března (pátek)

1) Test – psaná forma 3. osoby čísla jedn. v přítomném čase prostém
(-s, -es, -ies)
2) My day – ústní zkoušení
3) úkol (kdo neměl) – anglický rozvrh

Anglický jazyk / splnit do 14. března (čtvrtek)

Finish your Timetable (English version) – school subjects.

Zeměpis / splnit do 13. března (středa)

Test – hydrosféra, od začátku

Fyzika / splnit do 12. března (úterý)

Dobrovolný domácí úkol – připrav si pro spolužáky vysvětlení, jak fungují kyvadlové hodiny (se závažím). Navrhni, jak vyrobit přesýpací hodiny, sluneční hodiny či jiné….

Anglický jazyk / splnit do 11. března (pondělí)

– WB 11/8
– ústní zkoušení (popis běžného dne) – celý týden

Matematika / splnit do 11. března (pondělí)

testík  – sčítání a odčítání úhlů, dopočet v trojúhelníku, využití vlastností úhlů

Anglický jazyk / splnit do 7. března (čtvrtek)

Vocabulary Test – Daily Routine
wake up, get up, brush my teeth, get dressed, get undressed, go to bed, take a nap, check my phone, make my bed, pack my bag, have a shower, have a bath, have lessons, go to school, study, do homework, finish school, go for a walk, wash my face, comb my hair, make up, spend time with family, visit friends, leave home, have breakfast, have lunch, have dinner, have a snack

Důležitá zpráva / splnit do 7. března (čtvrtek)

V hodinách českého jazyka budete ve čtvrtek i v pátek číst Staré řecké báje a pověsti a pracovat s pracovním listem „panteon“.

Dějepis / splnit do 6. března (středa)

Test: První civilizace v Evropě: Minojská civilizace, Mykénská civilizace, Temná století Řecka.

Přírodopis / splnit do 6. března (středa)

Všichni – vypracují pracovní list ROHY, PAROHY… muflon, zubr, srnec, kamzík, sob, los, daněk, jelen – doplníte názvy sudokopytníků a přiřadíte rohy/parohy (nic víc!) … 

Maty, Seba, KubaŠ, Bětka si přijdou pro sešit…

Maty, Bohdanka, Julie, Venda dodělají, co nemají.

Přírodopis / splnit do 22. února (pátek)

Dopsat sešity. 1. S textem pracujte podle návodu dole. 2. Pod tabulkou je nápověda, vyplňte. 3. Nový list, nadpis SOVY – vypíšete z textu informace, které nejsou v tabulce a vypsat z učebnice jména druhů. Stejně tak pod nadpis DRAVCI.

Anglický jazyk / splnit do 21. února (čtvrtek)

Project – create characters for a new TV series (SB p.53)

Důležitá zpráva / splnit do 15. února (pátek)

V pátek 15. 2. se 6. třída zúčastní programu v městské knihovně. Tématem budou  starověké řecké báje a pověsti. Program proběhne v době mezi 8.00 – 9.30. Sraz před městskou knihovnou. Buďte prosím dochvilní a přijďte nejpozději v 7.55.

Po návratu z knihovny, tedy od třetí vyučovací hodiny, bude vyučování probíhat podle stálého rozvrhu.

Matematika / splnit do 15. února (pátek)

Testík na úhly vedlejší, vrcholové, úhly podle velikosti.

Přírodopis / splnit do 15. února (pátek)

Dodělat práci v hodině. Sešity ke kontrole, hodnocení. Lea, Ondra dopíšou sešity.

Zeměpis / splnit do 13. února (středa)

Opakování atmosféry – projděte sešit i učebnici, využijte PL z hodiny, na kterých máte návodné otázky

Fyzika / splnit do 12. února (úterý)

Pracovní list k měření objemu kapali pomocí odměrného válce doplnit, dovybarvit a vlepit do sešitu.

Anglický jazyk / splnit do 7. února (čtvrtek)

– Test – vocabulary (describing people)
– finish SB 51/1

Matematika / splnit do 7. února (čtvrtek)

testík úhly: značení, názvy, měření, rýsování, osa úhlu, úhly bez úhloměru

Matematika / splnit do 7. února (čtvrtek)

Dokončit stranu 141 kdo nestihl v hodině a připravit se na test – měření úhlů, rýsování úhlů, osy, poznání úhlů podle velikosti

Důležitá zpráva / splnit do 6. února (středa)

1) Tělocvik venku (pravděpodobně vycházka) – vezměte si vhodnou obuv

2) donést 45kč na Ziburu (přednáška v kině – pátek)

Důležitá zpráva / splnit do 31. ledna (čtvrtek)

Předávání pololetního vysvědčení – proběhne 5. vyučovací hodinu, která bude třídnická. Vezměte si složky..

Oběd 12,45 – pak volno, které je i v pátek, což jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Důležitá zpráva / splnit do 30. ledna (středa)

Ve středu 30. 1. půjde celá škola na „pololetní bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice  a čepice/přilba doporučena (bez nich nelze na led). „Nebrusliči“ sraz ve škole – práce v dílně. 

9,15 – 9,30 návrat do školy, výuka pokračuje, ale po obědě 5. hodina Český jazyk. 6. hodina odpadá, případně ji využijte k doplnění zápisů…:-).

  

Důležitá zpráva / splnit do 22. ledna (úterý)

Kontrola sešitů v režimu 1,2,5. Přírodopis a chemie.

Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí)

Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň –  v pondělí 21. 1. 2018 14,30 – 17,00.

Anglický jazyk / splnit do 21. ledna (pondělí)

Zkoušení
– Kuba Š. (slovíčka: země a národnosti)
– Seba (koníčky + věty se slovesy like, love, hate, hláskování)

Český jazyk / splnit do 18. ledna (pátek)

Pololetní test – témata:

– slovní druhy – určování;

– mluvnické kategorie (podstatná jména, slovesa)  – určování ;

– podstatná jména konkrétní a abstraktní – najít v textu;

– podstatná jména vlastní a obecná – rozlišit;

– podstatná jména pomnožná, hromadná, látková – rozlišit;

– tvary podstatných jmen označujících párové části těla (oči/oka, uši/ucha,…) – tvořit;

– podmět a přísudek – najít ve větě;

– pravopis.

Dějepis / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Test: Starověký Egypt. V učebnici toto učivo najdete na str. 39 – 49.

Matematika / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Po dohodě přesunut test z matematiky (čas navíc pro opakování)

Matematika / splnit do 16. ledna (středa)

Pololetní test:

Všechny operace s desetinnými čísly, kombinované výpočty

Dělitelnost – pravidla, rozklady, vyhledání dělitele a násobku, prvočísla, čísla soudělná nesoudělná, nejmenší společný násobek

Fyzika / splnit do 16. ledna (středa)

Připravit si sešit ke kontrole – dopsané zápisy, vlepené pracovní listy, podtržené či zvýrazněné nadpisy, obal a vzhled….

Anglický jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

Test – RODINA.

Důležitá zpráva / splnit do 14. ledna (pondělí)

V úterý 15. 1. představení Tanec pralesa v Zašové.

Sraz 8.15 u kina, odjezd autobusy, návrat na 4. vyučovací hodinu.

Doneste do pondělí 90,- (cena za představení a autobus) třídnímu učiteli.

Zeměpis / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

Zopakovat sopečnou činnost, zemětřesení, vznik pohoří, eroze – test

Fyzika / splnit do 9. ledna (středa)

Test magnetismus z konce prosince si doplní – Nela, Bohdanka, Ondra – viz pracovní list.

Fyzika / splnit do 9. ledna (středa)

Dobrovolný dú pro pokus na další den – umýt si vlasy a nepoužívat kondicionér či gel :-).

Dějepis / splnit do 8. ledna (úterý)

Nela Srovnalová si napíše test : Starověká Mezopotámie. (viz úkolníček dříve)

Matematika / splnit do 7. ledna (pondělí)

10´- rozklady na součin prvočísel, vyhledávání dělitelů

Fyzika / splnit do 19. prosince (středa)

Test magnetismus – s možností opravy (vliv Vánoc) :-)).

Důležitá zpráva / splnit do 19. prosince (středa)

Ve středu 19. 12. půjde celá škola na „předvánoční bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Poté návrat do školy, odpolední TV tedy odpadá. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice (bez nich nelze na led). Přilbu více než doporučujeme (pro menší děti povinná), nicméně toto necháváme na vašem zvážení a potvrzení v žákovské knížce.                                                                                    Dcera/syn bude bruslit:     v přilbě            v čepici                        podpis:……………..

Pro nebruslící je zajištěna vycházka na Hradisko. Žáci po nemoci se nahlásí předem během úterý p. uč. Sobotkové, budou ve škole.

Český jazyk / splnit do 18. prosince (úterý)

Jakub E. – dokonči prosím opravu desetiminutovky v testovém sešitě.

Matematika / splnit do 17. prosince (pondělí)

Nezapomeňte na dohodnutý testík – vyhledávání dělitelných čísel podle pravidel 2-9, vyhledání všech dělitelů čísel.

Anglický jazyk / splnit do 13. prosince (čtvrtek)

Test – 1. lekce!!!

Matematika / splnit do 13. prosince (čtvrtek)

. DÚ: 106/9  +  umět všechna zapsaná pravidla dělitelnosti zpaměti

Dějepis / splnit do 11. prosince (úterý)

Test: Starověk a Mezopotámie. V učebnici toto učivo najdete na str. 28-37.

Informatika / splnit do 7. prosince (pátek)

Do pátku budou na     S:\_Informatika_1819\6trida\A_PREZENTACE ulozit tu

uložené prezentace jednotlivých krajin: název_krajiny_prijmeni

Zeměpis / splnit do 5. prosince (středa)

test – Stavba Země, litosférické desky, sopečná činnost, zemětřesení.

Přírodopis / splnit do 4. prosince (úterý)

Sam – test, poznávačka. Kuba, Seba – po škole přijďte.

Anglický jazyk / splnit do 3. prosince (pondělí)

Project „My dream school“
1) draw a plan of your dream school
2) write an email to a friend and describe your dream school

Matematika / splnit do 29. listopadu (čtvrtek)

Opakovací test na desetinná čísla, jednotky:

 • desetinné číslo – desetinný zlomek
 • uspořádání
 • zaokrouhlování
 • sčítání a odčítání
 • násobení a dělení
 • pamětné násobení a dělení 10, 100, 1000 (posun čárky, nul)
 • slovní úloha
 • převody jednotek délky, hmotnosti

Pro zopakování využijte souhrnná cvičení na straně 95-98

Přírodopis / splnit do 28. listopadu (středa)

Poznávačka z učebnice str. 28,29. Pouze 1 název  … stačí VIOLKA … .

Fyzika / splnit do 28. listopadu (středa)

Dobrovolný dú:

Navrhněte, jak byste zjistili, která ze tří kuliček (vypadají stejně – kovově) je magnetem a která není.

Fyzika / splnit do 28. listopadu (středa)

KDO JEŠTĚ NEPSAL – malý test  (délka) – vyjmenovat druhy metrů, staré jednotky (palec…), převody dnešních jednotek, praktické měření obvodu tužky a podobně. 

Český jazyk / splnit do 27. listopadu (úterý)

Z učebnice str. 20 si na papír formátu A4 přepište (zvětšeně) tabulku zachycující přehled vzorů podstatných jmen. S tabulkou budeme v úterní hodině pracovat.

Důležitá zpráva / splnit do 23. listopadu (pátek)

Kontrola žákovských knížek:
1) nechat si v žákovské podepsat známky za čtvrtletí
2) doplnit omluvenky

Matematika / splnit do 23. listopadu (pátek)

10´ dělení desetinných čísel

Český jazyk / splnit do 23. listopadu (pátek)

Sloh – popiš sebe sama, jak se vidíš po ránu v zrcadle. Rozsah – zhruba 250 – 300 slov.

Zeměpis / splnit do 21. listopadu (středa)

! Pročíst si v učebnici a v sešitě stavbu Země, naučit se jednotlivé vrstvy

! Na záložce na webu můžete najít prezentaci – Stavba zemského tělesa -, ze které můžete taky čerpat informace i obrázky

!! připravujte se na hodiny pravidelně!!

Fyzika / splnit do 21. listopadu (středa)

Malý test  (délka) – vyjmenovat druhy metrů, staré jednotky (palec…), převody dnešních jednotek, praktické měření obvodu tužky a podobně. Protože někteří nebyli ve škole a je to ze dne na den, je i možnost napsání tohoto 15-ti minutového testu za týden v úterý.

Přírodopis / splnit do 20. listopadu (úterý)

Test – rozmnožování rostlin (kryto i nahosemenných).

Fyzika / splnit do 19. listopadu (pondělí)

Zkuste navrhnout, jak změřit co nejpřesnějí průměr míčku a při tom jej nepoškodit.

Průměr d – odkaz jen pro vysvětlrní, počítat nebudeme, ale měřit!

https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/koule.html

Matematika / splnit do 16. listopadu (pátek)

15´  – procvičovat násobení des. čísel a převody jednotek

Anglický jazyk / splnit do 15. listopadu (čtvrtek)

– WB 37/3
– group activity (SB p. 31 mini challenge)

Důležitá zpráva / splnit do 14. listopadu (středa)

Tělocvik – venku!

Dějepis / splnit do 13. listopadu (úterý)

Test: Mladší doba kamenná až Doba železná.

Výchova ke zdraví / splnit do 9. listopadu (pátek)

-připrav se na test „Složky potravy“ (tuky, cukry, bílkoviny)

-přines ořechy, semínka (slunečnice, sezam, len,mák, ….)- jen velmi malé množství

Anglický jazyk / splnit do 9. listopadu (pátek)

WB 33/4

Anglický jazyk / splnit do 8. listopadu (čtvrtek)

WB 32/1, 33/3

Důležitá zpráva / splnit do 7. listopadu (středa)

Tělocvik 2. stupeň – buďte připraveni na obě varianty (venku i vevnitř), když to půjde, budeme venku.

Anglický jazyk / splnit do 5. listopadu (pondělí)

Test – countries and nationalities.

Přírodopis / splnit do 2. listopadu (pátek)

Test – jedna zajímavost ke stromu (sešit) + poznávačka stromy + keře. Kontrola sešitů.

Matematika / splnit do 2. listopadu (pátek)

10´ – desetinná čísla: zápis, desetinný zlomek=desetinné číslo, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

Anglický jazyk / splnit do 1. listopadu (čtvrtek)

– WB 29/6
– revise COUNTRIES and NATIONALITIES
– Are you good at geography? https://learningapps.org/watch?v=pg63braaj18

Zeměpis / splnit do 1. listopadu (čtvrtek)

Testík: – pohyby Země ( + střídání ročních období, den a noc)

– mapy (polohopis, výškopis)

Matematika / splnit do 31. října (středa)

Připomeňte si: zápis desetinné číslo – zlomek a zaokrouhlování desetinných čísel

DÚ: 50-51 sloupečky c) ve cvičeních 2,3,4,6,7

Důležitá zpráva / splnit do 31. října (středa)

V informatice zůstaly klíče (+ čip + otvírák :-)) – jsou v kanceláři školy. Kontakt ivana.prochazkova@sedmikraska.cz

Anglický jazyk / splnit do 25. října (čtvrtek)

– Workbook p.29/ex.4,5
– Wendy – test (Unit 0)

Dějepis / splnit do 25. října (čtvrtek)

Doplňte chybějící slova do zápisu. V učebnici toto učivo najdete na str. 18. – 21.

Matematika / splnit do 24. října (středa)

DÚ: 46/5. a 6. cvičení

Informatika / splnit do 23. října (úterý)

test:

 • práce s písmem: typ, řez, zvýraznění, podtržení, velikost…
 • zarovnáván

Český jazyk / splnit do 23. října (úterý)

U podstatných jmen, která jste našli v textu o žákovské knížce, určete pád, číslo, rod, (vzor).

Anglický jazyk / splnit do 23. října (úterý)

8:55 – 9:40 – lesson with a native speaker (British)
– prepare some questions

Důležitá zpráva / splnit do 19. října (pátek)

Změna rozvrhu: 1 a 2. hodina – knihovna; AJ; M; PČ

Anglický jazyk / splnit do 19. října (pátek)

Pracovní sešit str. 28/1,2

Český jazyk / splnit do 19. října (pátek)

V pátek 19. 10. čeká šestou třídu beseda v rožnovské městské knihovně. Nese název „Když mi čtení nechutná“ a proběhne v době 8.00 – 9.30. Sraz si dáme přímo před knihovnou. Přijďte prosím nejpozději v 7.55.

Český jazyk / splnit do 19. října (pátek)

Vy, kteří jste nestihli načisto přepsat svůj sloh, doneste jej prosím do páteční hodiny.

Důležitá zpráva / splnit do 18. října (čtvrtek)

Změna rozvrhu:

M; ČJ; D; Z; Čj

Důležitá zpráva / splnit do 17. října (středa)

Změny rozvrhu na středu 17. 10.

P; AJ; D; F; Tv

Dějepis / splnit do 16. října (úterý)

Mezinárodní den archeologie v zámku Kinských

 • sraz v 7.30 na vlakovém nádraží v Rožnově
 • návrat v 10.45 do Rožnova a zpět do školy
 • vezměte si s sebou : psací potřeby, svačinu, pití, peníze a vše co budete potřebovat na odpolední vyučování
 • peníze na vstup do muzea si vyberu ve vlaku – 30,-kč
 • jízdné si každý zaplatí sám – cca 14,-kč ….tak přijďte včas
 • program probíhá venku – oblečte se dle počasí

Anglický jazyk / splnit do 15. října (pondělí)

Test – Lekce 0 (seznam slovíček – vzadu v prac. sešitě, řadové číslovky, hláskování, věci ve třídě, měsíce v roce, …)!!!

Zeměpis / splnit do 15. října (pondělí)

 • dát do pořádku sešity a učebnice – zápisy, obaly
 • připravovat se pravidelně – bude se zkoušet u tabule (za pololetí každý jednou aspoň, viz tabulka hodnocení v sešitě)

Důležitá zpráva / splnit do 15. října (pondělí)

Z důvodu výjezdu žáků a učiteklů 2. stupně do Anglie, bude tento týden změna ve výuce:

Pondělí: 1h/M a 2h/Z – JoSo; 3h/AJ  – KaKe;4h/P – GaBr;5 – 6h/VV LuOh

Úterý: 1. – 3. hodina Val. Meziříčí výukový program s MaHo; dále podle rozvrhu

Další změny budou sděleny v pondělí.

S dotazy se obracejte na Lucii Oharkovou či Ivanu Procházkovou ivana.prochazkova@sedmikraska.cz

tel: 778 767 415.

Anglický jazyk / splnit do 12. října (pátek)

WB p.25/ex.3 (write into your notebook)

Matematika / splnit do 11. října (čtvrtek)

 • DÚ: str 35/6
 • z hodiny by mělo být hotovo cv. 1, 2, 3, 4 – ideálně dokončit, pokud chybí
 • opakovat na opakovací test (v pátek), kde bude průřez učiva 5. ročníku, což opakujeme už celé září a říjen – práce s čísly, obvod a obsah čtverce a obdélníka,jednotky, základní konstrukce (čtverec, obdélník, přímky, rovnoběžky, kolmice)

Fyzika / splnit do 10. října (středa)

Test – co zkoumá fyzika, jak to bylo kdysi a jak je to dnes (vynálezy….), vlastnosti pevných látek.

Dějepis / splnit do 9. října (úterý)

Test: Vznik země a Pravěk – Starší doba kamenná. V učebnici toto učivo najdete na str. 6-17.

 

Fyzika / splnit do 9. října (úterý)

Nosit asistentce Lucii 5,-kč na pitné kapaliny. Přinést v malé lahvičce sirup, šťávu, tekutý med…

V hodině budeme prakticky pozorovat hustotu poživatelných kapalin.

Český jazyk / splnit do 5. října (pátek)

Sloh – dokončete rozepsaný dopis z cest.

Matematika / splnit do 5. října (pátek)

15´ – výpočty s čísly, obsah a obvod – čtverec, obdélník, výpočet plochy, převody jednotek (délka, váha)

 • nosit rýsovací pomůcky – kružítko, pravítko s ryskou, ostrá tužka č. 3

Anglický jazyk / splnit do 5. října (pátek)

– Finish the ex.1 on the page 21 (student´s book).
– Bring a memory stick / flash disc.

Zeměpis / splnit do 3. října (středa)

Test:

 • Vesmír a jeho vývoj, Měsíc, působení Měsíce – příliv, odliv, zatmění
 • použijte k přípravě sešit i učebnici

Důležitá zpráva / splnit do 3. října (středa)

Tělocvik vevnitř!

Přírodopis / splnit do 2. října (úterý)

Test – to, co máte zatím v sešitě + poznávačka houby (obrázky v učebnici).

Český jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Dokončete cvičení z pracovního sešitu (6/ 1, 2, 3; 7/ 9, 11, 12).

Anglický jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

WB 17/5, 18/6

Anglický jazyk / splnit do 27. září (čtvrtek)

SB 15/5 – listen and write the words into your notebook

Fyzika / splnit do 26. září (středa)

Učebnici do Fyziky budete mít doma (pro dú a případ nemoci), nebudete zatěžovat záda :-).

Matematika / splnit do 26. září (středa)

DÚ s. 16/cv. 2

umět vzorce pro obvod a obsah čtverce a obdélníku

převody délkových a váhových jednotek

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (středa)

Tělocvik 2. stupeň – vevnitř na 5 květnu! Sebou obuv a oblečení do tělocvičny.

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (úterý)

ANGLIE
– účastnící exkurze do Anglie nahlásí číslo cestovního dokladu (pas nebo občanský průkaz)
p. uč. Veronice Vašutové (osobně nebo emailem)

Český jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

V pracovním listu Hugo, počítačový pirát si vyhledejte tato slova: k zubaři, kvůli zubu, kvůli hubě, na srdci, vypadá, zůstane. Přepište je do sešitu. U podstatných jmen pak určete pád, číslo, rod a vzor, u sloves určete osobu, číslo a čas.

Anglický jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

WB 12/1, 13/2 (alphabet)

Matematika / splnit do 21. září (pátek)

Opakovací testík – základní aritmetické operace + – . : ( )

Anglický jazyk / splnit do 21. září (pátek)

Workbook p.11/ex.10

Český jazyk / splnit do 20. září (čtvrtek)

Do hodiny literatury si vezměte oblíbenou knihu, kterou byste mohli krátce představit ostatním.

Anglický jazyk / splnit do 20. září (čtvrtek)

– Test – Numbers 1-100

– odevzdat testový sešit! (kdo to tak ještě neučinil)

Důležitá zpráva / splnit do 20. září (čtvrtek)

Tento čtvrtek bude místo dějepisu přírodopis.

Důležitá zpráva / splnit do 19. září (středa)

Tuto středu bude tělocvik 2. stupně venku. Budeme se věnovat atletice. Vezměte si vhodnou obuv a oblečení na ven.

Anglický jazyk / splnit do 14. září (pátek)

Zaregistrujte se k online interaktivní učebnici:
1) na stránce www.mcourser.cz se zaregistrujte
2) přihlašte se
3) jděte do sekce „Knihovna“. vyberte „Bloggers 1“
4) zvolte „odemknout“, vložte svůj kód z pracovního sešitu

Důležitá zpráva / splnit do 10. září (pondělí)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, (524) střední linkovaný 20 listů – 2 kusy

AJ: (524, 544) střední linkovaný 20 listů – 1 kus, 40 listů – 1 kus, (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

ŠJ: (444, 424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus

MA: (440) velký nelinkovaný 40 listů – 1 kus, (540) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 4. září (úterý)

Tradiční poprázdninová adaptační vycházka Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm

8.15hod. odjezd z autobusového nádraží zast. č. 16 (sraz 8.05)

Přes Hážovické Díly na náměstí do Rožnova (děti, které budou mít oběd, pokračují do školy, jinak rozchod na náměstí).

S sebou: turistické oblečení (dle předpovědi počasí i pláštěnka, klobouk), svačina, pití, peníze na autobus tam (30,-), případně něco na občerstvení, bude-li bufet na Dílech otevřený.

Návrat cca 11.30 hodin.