Administrace | Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

7. třída

Informatika / splnit do 31. srpna (pondělí)

Možnost domácí výuky:

Vizuální kódování Tynker

Psaní všemi 10 ZAV

Matematika / splnit do 12. března (čtvrtek)

vlastnosti rovnoběžníků_PL

Fyzika / splnit do 3. října (čtvrtek)

Kontrola sešitu. Malý test s použitím sešitu – výpočet rychlosti, logické úlohy, čtení z grafu, klid/pohyb, sčítání a odčítání rychlostí (pohyb proti sobě, po proudu…)…

Důležitá zpráva / splnit do 2. října (středa)

Jelikož nám předpověď počasí nepřeje, půjdme zítra do tělocvičny. Vhodnou sálovou obuv s sebou. (Pokračování textu…)

Informatika / splnit do 1. října (úterý)

Dopsat si do excelového souboru (podle textu níže) a poslat na svůj email informaci o „váze“ známek v předmětu Informatika.

Moje školní a domácí práce/ Váha známky: čtvrtletní písemky (hodnotí se také požadovaná grafická úprava, vypracovaná rozšiřující zadání a hledání vlastních řešení, postupů, příkladů, …)= 8 až 10, desetiminutovky (krátké ověřovací písemné testy)= 5 až 8, ústní zkoušení=5 až 8, aktivita (v hodinách i při domácí přípravě prezentované v hodinách)= 3 až 5, spolupráce (skupinová práce v hodinách)= 4.

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (čtvrtek)

Ve čtvrtek 5.hod – Anglický jazyk (vezměte si věci).

Anglický jazyk / splnit do 26. září (čtvrtek)

Nepřítomnost učitele, 5. hodinu místo PČ – AJ.

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (středa)

Ve středu 25.9.2019 půjdeme v tělesné výchově ven. Vhodné oblečení: dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Vhodnou obuv (skok do písku). Pokud by náhodou pršelo (i když předpověď nám zatím přeje), třídy se rozdělí do jednotlivých tělocvičen. Mějte s sebou proto obuv i dovnitř.

Důležitá zpráva / splnit do 18. září (středa)

Tělesná výchova.

Půjdeme ven. Na sebe odpovídající oblečení venkovní teplotě: tepláková souprava (dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv).

Výtvarná výchova / splnit do 16. září (pondělí)

V rámci výtvarné výchovy půjdeme na výstavu Maria Kotrby, přineste 20 kč.

Matematika / splnit do 12. září (čtvrtek)

Opakovací testík – deset. čísla, zaokrouhlování.

Důležitá zpráva / splnit do 12. září (čtvrtek)

Přihlášení žáků 2. stupeň – na stránce školy je vlevo ikona pro přihlášení.

V případě mobilních telefonů stáhnou aplikaci, (zvolit město Rožnov p.R. a ZŠ Sedmikráska).

Přihlašovací ID zůstává a jako heslo je univerzální:  a1234567

PO PŘIHLÁŠENÍ SI ZMĚŇTE HESLO! V sloupci lišt nalevo dole, lišta NÁSTROJE (rozbalit) a druhý pod odkaz je změna hesla. Případně proškolím žáky odpoledne. Reklamace v učebně informatiky – I. Procházková.

Důležitá zpráva / splnit do 5. září (čtvrtek)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus;

(544) střední linkovaný, 40 listů – 1 kus;

(524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus.

AJ: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus,

(444) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus

ŠJ: 7. třída – (444, 424) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus; 8. – 9. třída – (444) velký linkovaný, 40 listů

MA: (440) velký nelinkovaný, 40 listů – 1 kus;

(520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední nelinkovaný, 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 26. června (středa)

Regionální dějepis

Návštěva Mlýnské doliny ve Valašském muzeu v přírodě a Questing – Rožnovká struha

Celé dopoledne strávíme společně venku, kde budeme pátrat po stopách našich předků.

 • sraz v 8 hodin u altánu v parku
 • vstupné do VMP 40,- budu vybírat na místě
 • s sebou: oblečení dle počasí (celé dopoledne budeme venku), svačina a pití, něco na psaní
 • návrat do školy ve 12 hodin

 

Důležitá zpráva / splnit do 20. června (čtvrtek)

Odpadá odpolední vyučování. Od 13:00 se učitelé (po)radí.

Důležitá zpráva / splnit do 19. června (středa)

Vodácká průprava – 7. ročník
středa 19. 6. 2019 přehrada Horní Bečva

sraz: 7:50 na autobusovém nádraží
návrat: 12.00 (12.30), pak odchod na oběd

program: nácvik základních vodáckých dovedností na nafukovacích kánoích Pálava na klidné vodě

s sebou: peníze na autobus a průkazku na slevu, starší/sportovní oblečení do vody, plavky, sluneční brýle, krém na opalování, pokrývka hlavy (kšiltovka či šátek), náhradní oblečení! Svačinu a pití.

V případě nejasností informace u třídního učitele:
Jolana Sobotková – 603 538 041
vodácký výcvik – Ivana Procházková 778 767 415

Důležitá zpráva / splnit do 17. června (pondělí)

Místo ŠJ dáme P (sešity mám u sebe).

Výchova ke zdraví / splnit do 13. června (čtvrtek)

opakujte vše z II.pol. VZ, OV, případně dopište sešity

Matematika / splnit do 12. června (středa)

Závěrečný test

 • procenta, veškeré výpočty
 • objem a povrch těles s různými podstavami
 • konstrukce čtyřúhelníků a trojúhelníků
 • znalost výpočtů se zlomky

Anglický jazyk / splnit do 12. června (středa)

Kopie-going to

Důležitá zpráva / splnit do 11. června (úterý)

V úterý 11. 6. navštíví celý druhý stupeň v rožnovské ZUŠ divadelní představení, v němž účinkují někteří naši žáci. Akce se uskuteční v čase mezi 9.00 – 10.00. Odpadne tedy druhá vyučovací hodina. Na ostatní hodiny si vezměte věci podle rozvrhu. Vstupné na akci je 20,- Kč.

Anglický jazyk / splnit do 11. června (úterý)

Dodělat kopii – going to, rozhovory – What shall we do on holiday this year? (použití návrhu), přines PROJECT!!!! (pokud jsi dnes zapomněl)

Příští týden OPAKOVACÍ TEST – present simple, present continuous, past simple, future forms:will/going to, prepositions(on,it,at), suggestions, vocab U8

Zeměpis / splnit do 10. června (pondělí)

test – J a JZ Asie

Český jazyk / splnit do 10. června (pondělí)

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Hodnocení bude vycházet z textu, který napíšete. Zvolíte si sami své vlastní téma (inspirace viz níže burza nápadů). V jedné hodině text napíšete. V další hodině (jiný den) si text po sobě přečtete a opravíte. Budete moci pracovat se slovníkem, pravopisnými příručkami, učebnicemi apod. Poté provedeme zhodnocení a text bude klasifikován známkou. Nakonec bude následovat krátký ústní pohovor. Vyberu z vašeho textu vhodnou pasáž a zeptám se na teoretické jazykové otázky (např. slovní druhy, mluvnické kategorie apod.).

 

 

* členění textu – úvod, stať, závěr                         2 body – zřetelné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– odstavce                                      2 body – smysluplné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– název                                            2 body – název zajímavý, poutavý, vhodný k tématu

1 bod – název popisný (Vyprávění o škole, Popis židle)

0 bodů – název chybí

 

* minimální rozsah textu – 300 slov (9., 8. třída), 250 slov (7. třída), 200 slov (6. třída)

 

2 body – dodržení rozsahu

1 bod – mírné nedodržení

0 bodů – značné nedodržení

 

* stylistická stránka – formulační dovednosti      2 body – text se dobře čte, věty dávají smysl,

neobjevují se formulační nedostatky apod.

1 bod – věty dávají smysl, nacházíme však menší

formulační nedostatky

0 bodů – text se čte s obtížemi, věty jsou

nepřehledné, nesrozumitelně zformulované

 

– volba vhodných výrazových prostředků

 

2 body – slovní zásoba odpovídá typu textu

1 bod – slovní zásoba není místy vhodná k typu textu

0 bodů – nevhodná volba slov

 

* obsahová stránka – zajímavost, podnětnost, novost pohledu, poetičnost, zábavnost apod.

2 body – text zajímavý, poetický, zábavný apod.

1 bod – text, ze kterého je patrné, že byl napsán jen

kvůli tomu, že to bylo zadáno

0 bodů – text, ze kterého je patrné, že pisatel neměl

k tématu žádný vztah

 

* pravopisná stránka                                               2 body – bez pravopisných chyb

1 bod – objevují se pravopisné chyby

0 bodů – velké množství pravopisných chyb

 1. třída – burza nápadů

 

* příběh reálný, fantastický, s otevřeným koncem,…

* popis (např. kola, školní třídy,…)

* sci-fi

* strašidelný příběh

* sen

* bajka, příběh s poučením

* příběh o zvířatech, se zvířaty

* minulost – skutečná, fantastická

* cizina

* co se mi líbí/nelíbí ve škole

* dopis kamarádovi, rodičům, prarodičům, řediteli školy,…

* sport

Fyzika / splnit do 7. června (pátek)

Test – hustota, hydr. tlak, spojené nádoby. Výpočet základní (bez převodů) a těžší (na jedničku), praktické využití a logické úlohy – viz středa pracovní list. Tabulky budou k dispozici. Možnost ústního doplnění. Pro lepší známku možnost ohodnocení sešitu (zápisky, vedení…) :-).

Informatika / splnit do 6. června (čtvrtek)

Příprava na test. Okruh otázek: bitmapa (rastr) a vektor – rozdíly, rozlišení a kvalita obrázku či filmu, jednoduché příkazy v Tynker.com (walk, jump, …), úprava fotografie (základní nástroje), zaslání e-mailu s přílohou, duševní vlastnictví a autorský zákon – základy (aneb co si nemohu „jentak“ stáhnout…), základy bezpečného chování na sociálních sítích a s mobilními telefony.

Práce navíc a k tématu „bezpečnosti“ (e-learning) – lekce na stránkách https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2

Španělský jazyk / splnit do 6. června (čtvrtek)

Dokončit pracovní list (do sešitu popsat běžný den Juana podle obrázků).

Důležitá zpráva / splnit do 5. června (středa)

Tělocvik 2. stupeň VENKU!

Anglický jazyk / splnit do 27. května (pondělí)

WB 84-85/1-6, nauč se novou slovní zásobu z textu o Budvě: south eastern Europe, Montenegro, historical city, fishing village, Austria, Russia, millionaire, the Venetians, Venice, rule-ruled, defend-defended, in the past, enemy-enemies, famous musicians, resident, mediterranean climate, the Mediterranean sea, the Adriatic sea, highway (AmE), motorway (BrE), city walls, ZKOUŠÍM věci z testu + slovní zásobu!!!

A TOURIST INFORMATION POSTER for June 10th– 1. choose a town/city of your own choice, 2. use the Internet (books, magazines) and find information about the town/city, 3. find photos of the town/city, 4. make a poster

Anglický jazyk / splnit do 22. května (středa)

Oprava testu, slovní zásoba z textu Summer camps

WB 80/5 + 6 Future predictions: When I leave school I´ll…./When I leave school I won´t…

Dějepis / splnit do 21. května (úterý)

Test: Objevné plavby, Humanismus a Renesance.

Anglický jazyk / splnit do 21. května (úterý)

Slovní zásoba z textu Summer camps U8

Anglický jazyk / splnit do 20. května (pondělí)

SB 93 Summer camp! (přečti, přelož, udělej cv. 1,2,3)

Testík: WILL/WON´T + slovíčka

Důležitá zpráva / splnit do 20. května (pondělí)

dravci středa 50,-  + fakescape pátek 30,-  = 80,- Kč celkem

Občanská výchova / splnit do 17. května (pátek)

zapiš min.5 věcí, které děláš, nebo můžeš začít dělat pro udržitelný rozvoj

Výtvarná výchova / splnit do 17. května (pátek)

Doplňte své boxy na výtvarné pomůcky! Seznam viz stránky školy.

 

Fyzika / splnit do 17. května (pátek)

Protože proběhlo mnoho nemocí a svátků, fyzika odpadala, je třeba dotáhnout učivo – hustota a hydrostatický tlak. Trénujte příklady z pracovních listů, které máte v sešitech, také je jich spousta v učebnici i s řešením. Nejpozději někdy v příštím týdnu bude test. Také si dopište sešity.

Matematika / splnit do 17. května (pátek)

Procenta -test

Španělský jazyk / splnit do 16. května (čtvrtek)

Procvičit si a vypsat slovíčka k tématu MI DÍA (na blogu).

https://quizlet.com/372511082/mi-dia-flash-cards/

Anglický jazyk / splnit do 15. května (středa)

Oprava testíku do sešitu!

Anglický jazyk / splnit do 14. května (úterý)

Znovu si přečti nebo poslechni písničku BETTER NOW. O čem Post Malone zpívá?

First Ladies str. 18-19 (Gate) – udělej úkol na str. 19

Přírodopis / splnit do 14. května (úterý)

Honza E. – poznávačka březen

Eliáš, Mikuláš – poznávačka duben

Anglický jazyk / splnit do 13. května (pondělí)

Testík na WILL/WON´T (kladná, záporná věta+otázka) podle probraných cv. v SB 91/1,2,3,4 a WB 80/1,2,3,4

Přírodopis / splnit do 7. května (úterý)

http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/18/zk

Matematika / splnit do 7. května (úterý)

učit se procenta

DÚ: 214/7 a 215/9

v pátek první testík na %

Český jazyk / splnit do 7. května (úterý)

Opakovací testík z učiva 6. třídy – grafický rozbor věty jednoduché, určování větných členů základních (podmět a přísudek) a rozvíjejících (přívlastek, předmět, příslovečné určení místa, času a způsobu).

Anglický jazyk / splnit do 7. května (úterý)

Make a summary of the video about Alaska (min. six sentences), try to use these expressions and vocabulary: the biggest, Canada, incredible, glaciers, spectacular, amazing, dangerous, landscapes, skiing, parachuting, kayaking, views, the Northern Lights, hotels, beach, restaurants, sunshine, camp, cold, ice and snow, strong and fast, holes

Shrnutí se nauč zpaměti! Zkouším!

Anglický jazyk / splnit do 6. května (pondělí)

SB 91/1,2,3   WB 80/3,4   stále opakuj předložkové vazby

Španělský jazyk / splnit do 6. května (pondělí)

Test – hodiny.

Důležitá zpráva / splnit do 3. května (pátek)

v pátek 3.5.  budeme vařit (Pracovní činnosti), 3. a 4. vyuč. hod.

s sebou: suroviny, tak jak jste si rozdělili ve skupinách a krabičku na odnesení jídla.

Přírodopis / splnit do 30. dubna (úterý)

Josefínka – sešit, hotovou buňku, nálev s trepkou.

Honzík E. – sešit dopsaný, buňku hotovou.

Přírodopis / splnit do 30. dubna (úterý)

Janek, Honza E. – pokud nedorazíte na tu poznávačku, čekejte „přepadovku“ … nedáváte mi již jinou možnost … pardón.

Anglický jazyk / splnit do 30. dubna (úterý)

WB 80/1,2

Španělský jazyk / splnit do 29. dubna (pondělí)

Dodělat cvičení 38/4 (do sešitu).

Anglický jazyk / splnit do 29. dubna (pondělí)

Zkouším rozhovory – Plány na prázdniny + test z předložek

Matematika / splnit do 24. dubna (středa)

čtvrtletní písemná práce – čtyřúhelníky: konstrukce, výpočty o a S

hranoly: výpočty o a S, slovní úlohy

trojčlenka, přímá nepřímá úměra, měřítko

Anglický jazyk / splnit do 24. dubna (středa)

Pracuj na rozhovorech, předložkách a vazbě GOING TO!

Přírodopis / splnit do 23. dubna (úterý)

http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/15/uc

Dějepis / splnit do 23. dubna (úterý)

Test: Husitské hnutí, v učebnici na str. 76-81.

Anglický jazyk / splnit do 22. dubna (pondělí)

Opakuj předložky a pracuj na rozhovoru o prázdninách!

Důležitá zpráva / splnit do 17. dubna (středa)

Zítra sraz v 8.00 hod. u altánku v parku. Sportovní oblečení, kdo přislíbil míč, ringo, létající talíř vezme. Svačinku, pití. konec mezi 12.00 – 13.00 hod.

 

Matematika / splnit do 16. dubna (úterý)

DÚ – str. 203 dokončit – kromě 3. cvičení

úterý – test – povrch a objem těles

Anglický jazyk / splnit do 16. dubna (úterý)

Dodělat čtení s porozuměním

Český jazyk / splnit do 15. dubna (pondělí)

V úterý 9. 4. jsme začali pracovat na opakovacích cvičeních v pracovním sešitě, str. 32 a 33. Do pondělí 15. 4. dokončete cvičení na této dvojstraně (nedělejte cv. 33/7). V pondělní hodině provedeme společný rozbor úkolů. V úterý 16. 4. si napíšeme shrnující test, který bude z uvedených úkolů vycházet.

Anglický jazyk / splnit do 15. dubna (pondělí)

Pětiminutovka: TO BE GOING TO, časopis – přečti str. 16-17 (Velikonoce) – v hodině budeme z textem pracovat

Zeměpis / splnit do 12. dubna (pátek)

opakovací test – Jižní Amerika

Španělský jazyk / splnit do 11. dubna (čtvrtek)

Test – aktivity ve třídě, časování pravidelných sloves

Fyzika / splnit do 10. dubna (středa)

Test stabilita (na čem závisí, jak ji zvětšit, využití sporty, stavby), těžiště (kde leží…).

Anglický jazyk / splnit do 10. dubna (středa)

Opakuj going to+slovní zásoba (Adventure!)

Přírodopis / splnit do 9. dubna (úterý)

naučíme:     http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/uc

vyzkoušíme: http://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/4/zk

+ ty sešity …

Anglický jazyk / splnit do 8. dubna (pondělí)

GATE str.12-13 (Liam), WB78/3+SB 89/3 (pouze ústně)

Španělský jazyk / splnit do 8. dubna (pondělí)

Dokončit překlad.

Důležitá zpráva / splnit do 3. dubna (středa)

Sraz 7:50 u vstupu do Janíkovy stodoly.

Anglický jazyk / splnit do 2. dubna (úterý)

WB 78/1,2 TO BE GOING TO

Učebníce článek (Adventure!)-vyhledej a napiš překlad těchto výrazů a slovíček: příroda, chatka, prozkoumat, dům na stromě, džungle, blízko pláže, divoká příroda, levný, zajímavý, stavět, opravdu pěkný, samozřejmě, na jihu, dobrodružství, docela zima, na týden, tučňáci, lachtani, webová stránka, Nevadí mi to! Nemůžu se dočkat!

Anglický jazyk / splnit do 1. dubna (pondělí)

Opakuj měsíce, dny+řadové číslovky, dodělej pracovní list z hodiny!

Matematika / splnit do 29. března (pátek)

test – čtyřúhelníky, vzorce, výpočty, konstrukce

Důležitá zpráva / splnit do 28. března (čtvrtek)

Z důvodu studia pana učitele odpadá hudební výchova a na 6. hodinu bude posunuta Informatika.

Matematika / splnit do 27. března (středa)

Dát do pucu sešity – zápisy vysvětlujících hodin, vzorce zapsané výrazně v rámečcích, dopočtené příklady…

hotová strana 191 (mimo cv. 5)

umět vzorce všech rovinných útvarů

Anglický jazyk / splnit do 27. března (středa)

Opakuj předložky a minulý čas. Dodělej pracovní list z hodiny.

Anglický jazyk / splnit do 26. března (úterý)

Opakuj minulý čas a předložky IN,ON,AT, názvy dnů v týdnu, měsíců a vyjadřování času.

Výtvarná výchova / splnit do 26. března (úterý)

Pokud jste se přihlásili na práci na zahradě, doneste si pracovní oblečení na převlečení. Rukavice máme.

Anglický jazyk / splnit do 25. března (pondělí)

WB 72-73/1-7

Přírodopis / splnit do 22. března (pátek)

Janek, Honza E. – poznávačka ovocné sady + 1 informace k živočichům. Po obědě.

Matematika / splnit do 20. března (středa)

test:

 • rovnoběžníky: obdélník, čtverec, kosodélník, kosočtverec, trojúhelník – obvody a obsahy
 • vzorce; vlastnosti úhlopříček, stran, výšek; příklady

 

Český jazyk / splnit do 19. března (úterý)

Čeká nás desetiminutovka, která se bude týkat tvarů zájmena „jenž“.

Anglický jazyk / splnit do 19. března (úterý)

Opakovat slovní zásobu + min. čas + příběhy (The Burglar, The Plumber, The Palio, The Bowler)

Anglický jazyk / splnit do 18. března (pondělí)

Slavíme St. Patrick´s Day – chce to něco zeleného a shamrock! Opakuj slovíčka a min. čas!

Španělský jazyk / splnit do 18. března (pondělí)

Napsat 4 španělské otázky na spolužáky (viz. pracovní list, cv.5.)

Matematika / splnit do 18. března (pondělí)

 • znát bezpečně vzorce pro obvod a obsah – čtverec, obdélník, rovnoběžník, trojúhelník
 • někteří překvapivě zapomněli násobit a dělit desetinná čísla – zopakovat
 • na straně 187 mít hotové cvičení 1 až 3

Zeměpis / splnit do 18. března (pondělí)

testík – Střední Amerika, Mexiko.

Fyzika / splnit do 13. března (středa)

Malý test – páka (využití v praxi, princip – delší rameno = menší síly, výpočet. 

Matematika / splnit do 13. března (středa)

 • naučit se vzorce pro obsah a obvod rovnoběžníku – projít si to v sešitě nebo i v učebnici geometrie
 • DÚ 185/6 – narýsovat i vypočítat
 • opakujte převody jednotek délkových a čtverečních

Anglický jazyk / splnit do 12. března (úterý)

Oprava testu, zkouším True False statements (Gate str.12-13)

Anglický jazyk / splnit do 11. března (pondělí)

GATE: rozhovor na str. 12-13 + handout (20 true or false statements)

Matematika / splnit do 8. března (pátek)

Test – trojčlenka, měřítko, procvičujte, zde i odkaz, kde najdete další cvičení i s řešením

http://skolaposkole.cz/matematika-zs/7-rocnik/prima-neprima-umernost

 

Dějepis / splnit do 7. března (čtvrtek)

Referát – život a vláda Karla IV.

 • připravit koncept podle textu + ústní forma
 • doba trvání 2 minuty
 • hodnotí se: srozumitelná forma prezentace, porozumění obsahu, dodržení doby prezentace

Český jazyk / splnit do 7. března (čtvrtek)

Ve čtvrteční i páteční hodině se budete věnovat samostatné četbě vlastních knih. Ty si buď doneste z domova, nebo si vyberte ze školní knihovny.

Důležitá zpráva / splnit do 7. března (čtvrtek)

Z důvodu studia učitele odpadá HV a místo této hodiny bude Inf, tedy výuka bude ukončena 14,00, ale zájemci mohou zůstat ve škole na doučování – např. fyzika….

Zdraví Ivana Procházková

Fyzika / splnit do 6. března (středa)

Malý test Newtonovy zákony síly – vyjmenovat jednotlivé zákony (3) a u každého připsat 2 – 3 konkrétní příklady (viz pracovní list, zápisy v sešitě, případně učebnice, konzultace možná pouze v úterý). 

Přírodopis / splnit do 6. března (středa)

Poznávačka ovocné sady + jedna informace k živočichovi.

Anglický jazyk / splnit do 6. března (středa)

Opakuj na testík: Filipíny, slovíčka, minulý čas

Matematika / splnit do 5. března (úterý)

3) Křemílek a Vochomůrka si rozdělili nasbírané jedlé kaštany nejprve v poměru 7 : 4, ale potom poměr dělení změnili a rozdělili si kaštany v poměru 6 : 5. O kolik kaštanů si Vochomůrka v druhém dělení polepšil, byl-li celkový počet nasbíraných kaštanů 242?

4) Pět kombajnů sklidí lán pole za 12 dní. Za jak dlouho by 2krát větší lán pole sklidilo 16 kombajnů?

5) Pepíkovi byly tři roky a jeho bratru Kájovi sedm. Maminka jim přinesla půl kilogramu tureckého medu, který rozdělila v poměru k jejich věku. Kolik medu dostal každý?

6) Jak dlouhou úsečkou bude na mapě v měřítku 1 : 45 000 zobrazena skutečná délka 4,95 km?

  7) Které poměry se sobě rovnají?

2 : 5      3 : 6     1,2 : 2,4      1,5 : 3,5       2,8 : 7       4 : 10      8 : 18

  8) Rovnostranný trojúhelník má délku strany a = 2,5 cm. Jaké bude mít rozměry, zvětšíme-li je v poměru 5 : 2?   (vzpomeň nová : stará)

Anglický jazyk / splnit do 4. března (pondělí)

sign language-znaková řeč, communicatekomunikovat, communication, bat-pálka, deaf-hluchý, bowler-nadhazovač, couch-trenér, competition-soutěž, compete-soutěžit, take part in-účastnit se , professional, wrestle-zápasit, wrestling-zápas, wrestler-zápasník, weigh-váha, weight-vážit, surprisingly-kupodivu, traditional dish=meal, from the age of…, how many times a day…, generally-obecně, shape-tvar, track-trať, difficult-obtížný, tortoise, along the path-podél stezky, decide-rozhodnout se, they look the same-vypadají stejně, Let´s have a rest-odpočiňme si, race, parade-průvod, crowd-dav, banner-prapor, celebrate-celebrated, hare, to be excited, rider, carry-carried-nést, poverty, hospitality, feast, hiking trails, railway track, candy floss, boots, sweatshirt, tracksuit, hoodie, jacket, cuisine, earthquake, volcano, shorts, doughnuts, rollercoaster, wheel, to be jealous of somebody, outgoing

 

Přírodopis / splnit do 22. února (pátek)

Josefínka – sešit.

Fyzika / splnit do 20. února (středa)

Ve většině případů nedopadl test pro výpočet tlaku přijatelně (pro žáky, pro učitele…). Možnosti doučování využito jen od tří žáků a 10 minut, domácí práce s pracovními listy? Ve středu domluva k doplňkovému testu, možnost psaní pouze do konce týdne!

Anglický jazyk / splnit do 19. února (úterý)

Pokud jsi nestihl, dokonči cvičení z pracovního sešitu z minulého týdne WB 67,68, 70/1,2,3, 74/3,4, 76/1

Z dnešní hodiny WB 69/1,2

Anglický jazyk / splnit do 18. února (pondělí)

WB 67,68,    70/1,2,3      74/3,4        76/1 + text z učebnice Sumo wrestlers

Pokud nestihnete všechna cvičení z pracovního sešitu do pondělí, nevadí…

 

Matematika / splnit do 15. února (pátek)

DÚ: projít si řešení trojčlenky v učebnici

 • tři úlohy na listu
 • dva výpočty se zlomky z listu
 • to vše do sešitu s označením domácí úkol / datum

Důležitá zpráva / splnit do 15. února (pátek)

V pátek 15. 2. dojde ke změně rozvrhu, namísto slohu bude mít sedmá třída druhou vyučovací hodinu přírodopis.

Český jazyk / splnit do 14. února (čtvrtek)

Literatura – desetiminutovka

Téma – poezie:

 1. verš, sloka, druhy rýmu;
 2. zvukové prostředky poezie – eufonie;
 3. básnické figury – anafora, inverze;
 4. obrazná pojmenování – přirovnání, personifikace.

Španělský jazyk / splnit do 14. února (čtvrtek)

Test – věci ve třídě, množné číslo

Fyzika / splnit do 13. února (středa)

Kdo nepsal test před týdnem  – dlouho slibovaný test na výpočet tlaku – viz pracovní list, cvičení tři hodiny (viz zadní strana sešitu)…

Anglický jazyk / splnit do 13. února (středa)

Opakuj: Filipíny, Zajíc a želva, Palio+slovní zásoba+minulý čas

Přírodopis / splnit do 12. února (úterý)

Prezentace + zápis: Honza E., Didi.

Dějepis / splnit do 12. února (úterý)

Jan Einšpígl – referát: Jan Lucemburský.

Anglický jazyk / splnit do 12. února (úterý)

Neustále opakuj slovesa a slovíčka!

Slovíčka z příběhu The hare and the tortoise – decide-decided=rozhodnout se, along the path-podél stezky, tortoise=turtle, suddenly-náhled, continue-continued=pokračovat, all tortoises look the same/different-všechny želvy vypadají stejně/odlišně, How did he get ahead of him? Jak ho předběhl? The hare ran past the tortoise easily. Zajíc lehce proběhl kolem želvy., cross-přejít, the hare asked himself-zajíc se zeptal sám sebe, I asked myself-zeptal jsme se sám sebe, She asked herself-zeptala se sama sebe, He asked himself-zeptal se sám sebe, They asked themselves-zeptali se sami sebe, have a rest-odpočinout si, Let´s have a rest!-Odpočiňme si!

Poslech- to be jealous of somebody-na někoho žárlit, boring X exciting, slow X fast, clever=intelligent, beef-hovězí, pepper-paprika, chocolate spread-něco jako nutela, dougnut-kobliha, peanut butter-oříškové máslo

Zeměpis / splnit do 11. února (pondělí)

test Kanada – zopakovat řádně se sešitem, učebnicí i atlasem

Anglický jazyk / splnit do 11. února (pondělí)

Opakovat Filipíny + minulý čas a slovesa

Zapiš do sešitu slovíčka z příběhu o zajíci a želvě: decide-decided (rozhodnout se), continue-continued (pokračovat), cross-crossed (překročit), have a rest-odpočinout si, suddenly-náhle, easily-snadno, along the path-podél stezky, tortoise=turtle, the hare ran past the tortoise easily-zajíc snadno proběhl kolem želvy, the hare asked himself-zajíc se zeptal sám sebe, How did he get ahead of him? Jak se dostal před něho? (Jak ho předběhl?), slovesa: can-could, can´t-couldn´t, be – was (1+3 os. č. j.)/were, was-wasn´t, were-weren´t, say-said, tell-told, know-knew, fall-fell, come-came, think-thought, hide-hid, find-found

Yesterday at the fair: candy floss-cukrová vata, rollercoaster-horská dráha, throw-threw (házet), spend-spent (utratit), teddy bear-plyšový medvídek, at the fair-na pouti

Španělský jazyk / splnit do 7. února (čtvrtek)

– procvičit si slovní zásobu „věci ve třídě“, blog: margaritadeprado.strikingly.com

Fyzika / splnit do 6. února (středa)

Dlouho slibovaný test na výpočet tlaku – viz pracovní list, cvičení tři hodiny (viz zadní strana sešitu)…

Matematika / splnit do 6. února (středa)

testík poměr: dělení v poměru, změna vpoměru, poměr v základním tvaru, doplnění poměru

Anglický jazyk / splnit do 6. února (středa)

Napiš do sešitu slovíčka z videa: train-trained-trénovat, race-závod, difficult-obtížný, těžký, shape-tvar, dangerous-nebezpečný, together (společně, dohromady), dress up-přestrojit se (maska), to be excited-být nadšený, wait-waited, begin-began, crowd-dav, shout-shouted, terrible, happen-happened, fall-fell, win-won, sing-sang, prize-cena, carry-carried-nosit, banner-prapor, good luck-štěstí, wonderful-báječný, celebration-oslava, celebrate-oslavovat, event-událost, tradition, the Middle Ages-středověk, a horse race, different-odlišnýX the same-stejný, tentýž, compete in- soutěžit v, competition-soutěž, support-podporovat, fandit, take part in-účastnit se něčeho

Zítra testík na slovesa (pravidelná/nepravidelná – min. čas+slovíčka (Filipíny)-najdeš na úkolníčku z 30.1.

Důležitá zpráva / splnit do 6. února (středa)

1) Tělocvik venku (pravděpodobně vycházka) – vezměte si vhodnou obuv

2) donést 45kč na Ziburu (přednáška v kině – pátek)

Anglický jazyk / splnit do 5. února (úterý)

Opakuj reprodukci textu (Filipíny) a slovíčka

Anglický jazyk / splnit do 4. února (pondělí)

Není písemný úkol. Opakuj nepravidelná i pravidelná slovesa v min. čase + reprodukci textu o Filipínách

Důležitá zpráva / splnit do 31. ledna (čtvrtek)

Předávání pololetního vysvědčení – proběhne 5. vyučovací hodinu, která bude třídnická. Vezměte si složky..

Oběd 12,45 – pak volno, které je i v pátek, což jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Důležitá zpráva / splnit do 30. ledna (středa)

Ve středu 30. 1. půjde celá škola na „pololetní bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice  a čepice/přilba doporučena(bez nich nelze na led). „Nebrusliči“ sraz ve škole – práce v dílně.

9,15 návrat do školy, výuka pokračuje, ale 4. hodinu místo Fyziky odpadlá AJ a po obědě 5. hodina Matematika. 6. hodina odpadá, případně ji využijte k doplnění zápisů…:-).

  

Anglický jazyk / splnit do 30. ledna (středa)

Napiš si slovíčka do sešitu, dopiš překlad: earquake, volcano, poverty, corruption, drug trade, densely populated, friendly=outgoing, Czech cuisine, hiking trails, railway tracks, metal wheels, cart, bench, arrest, run over, feast, hospitality, current, World War the Second (The Second World War), the Pacific Ocean, The Philippines, Philipino, Japan, Japanese,

Přírodopis / splnit do 29. ledna (úterý)

Josefína, Peťka, Kiki – dopsaný sešit. Všichni hotové hodnocení ekosystémů. Amálie H. – prezentace.

Anglický jazyk / splnit do 29. ledna (úterý)

Přečti text str. 14-15, doplň informace podle bodů, které sis zapsal do sešitu + udělej TASK na str. 15 (oprav informace)

 

Anglický jazyk / splnit do 28. ledna (pondělí)

Časopis Gate – přečti si rozhovor na str. 12-13, TASK na str. 13

Důležitá zpráva / splnit do 24. ledna (čtvrtek)

Z důvodu pololetní pedagogické rady odpadá 6. a 7. vyučovací hodina.

Přírodopis / splnit do 23. ledna (středa)

Kiki, Amča H, Josefínka, Peťka – dodají pracovní listy s lidskými sídly a popis cyklu tasemnice.

Test – parky (obratlovci + rostliny), lidská sídla (bezobratlí + obratlovci) … II. pokus.

Fyzika / splnit do 23. ledna (středa)

Amálie P. – sešit ke kontrole.

Matematika / splnit do 21. ledna (pondělí)

pololetní test – vše o zlomcích (i slovní úlohy) a celých číslech.

Anglický jazyk / splnit do 21. ledna (pondělí)

Pololetní test v ÚTERÝ– min. č. zápor, otázka, slovesa prav. + neprav. , příběhy, vocabulary U6 viz kopie

Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí)

Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň –  v pondělí 21. 1. 2018 14,30 – 17,00.

Španělský jazyk / splnit do 21. ledna (pondělí)

1) Kiki – zkoušení (země a národnosti)
2) Vojta, Amča H. – test (dny v týdnu, měsíce v roce)
3) Didi, Ida, Miky – zkoušení (otázky a odpovědí – učivo za 1. pololetí)

Přírodopis / splnit do 18. ledna (pátek)

Pokud si chcete vylepšit skóre.

Kiki a Eliáš si vyplní pracák z parků a rumišť.

Didi a Peťka si ho dodělají.

Zeměpis / splnit do 18. ledna (pátek)

test – podnebí, zemědělství, obyvatelstvo, vodstvo

Český jazyk / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Pololetní test.

– mluvnické kategorie (podstatná a přídavná jména, slovesa) – určování;

– slovní druhy – určování;

– stupňování přídavných jmen;

– slova jednoznačná a mnohoznačná;

– synonyma, antonyma – vytvořit;

– sousloví – najít v textu;

– cizí slova – najít v textu;

 

– věta jednoduchá a souvětí – rozlišit, spočítat věty v souvětí;

– podmět a přísudek – najít ve větě;

– pravopis – všechny jevy, včetně interpunkce.

Španělský jazyk / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Test – dny v týdnu, měsíce v roce

Anglický jazyk / splnit do 16. ledna (středa)

Co jsi dělal o víkendu? (rozhovor SB 72/7 – obměň, napiš do sešitu)

Anglický jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

handout-word order+answer the questions, SB 71/3,4

Důležitá zpráva / splnit do 14. ledna (pondělí)

V úterý 15. 1. představení Tanec pralesa v Zašové.

Sraz 8.15 u kina, odjezd autobusy, návrat na 4. vyučovací hodinu.

Doneste do pondělí 90,- (cena za představení a autobus) třídnímu učiteli.

Matematika / splnit do 11. ledna (pátek)

DÚ: 129 14 a), 15 a)

opravit sešity, co je u koho zaznačeno

Matematika / splnit do 9. ledna (středa)

Test – počítání se zápornými čísly. Za tímto účelem můžete dopočítat cvičení na stranách 121 – 122 a určitě si vypočítejte slovní úlohy na straně 123.

Anglický jazyk / splnit do 9. ledna (středa)

Kopie – vyplň, klíčová slova z videa (opiš do sešitu, povyprávěj): sculpture, urban sculptor, goddess of the Earth, tongue, symbol, eats the sun, puts it back, colour, shape, huge, amazing, busy places, express different feelings, inspiration in the n nature, coyote

Anglický jazyk / splnit do 9. ledna (středa)

Vocab from the video about ancient and modern art in Mexico: sculpture, goddess, tongue, urban sculptor, huge, amazing, busy places, colour, shape, express different feelings, coyote=wild dog, ancient civilization – the Aztecs (pokus se pomocí klíčových slov několika větami říct o čem video bylo)

HAND OUT

Anglický jazyk / splnit do 8. ledna (úterý)

Pracuj nadále na reprodukci příběhů: In the middle of the night, Frank, The plumber, The French burglar + slovíčka: stretcher, plumber, straightaway=immediately, to notice, to repair, to tickle, sink, to faint, pipe, ambulance, to bang, have to=must, to switch on/off, to put on/take off (clothes), dressing gown, to steal, to be thirsty, to be hungry, to roll downstairs,

Španělský jazyk / splnit do 7. ledna (pondělí)

– zopakovat si dny v týdnu
– prezentace (Vojta, Peťa)

Výchova ke zdraví / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Drogy- opakování: příčiny závislosti, způsoby odmítání, legální/ nelegální, látkové záv. / nelátkové záv., jedna droga podrobně

Důležitá zpráva / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Výuka 5 vyučovacích hodin – v kuse, pak oběd 12,40.  Odpolední výuka odpadá.

Důležitá zpráva / splnit do 19. prosince (středa)

Ve středu 19. 12. půjde celá škola na „předvánoční bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Poté návrat do školy, odpolední TV tedy odpadá. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice (bez nich nelze na led). Přilbu více než doporučujeme (pro menší děti povinná), nicméně toto necháváme na vašem zvážení a potvrzení v žákovské knížce.                                                                                    Dcera/syn bude bruslit:     v přilbě            v čepici                        podpis:……………..

Pro nebruslící je zajištěna vycházka na Hradisko. Žáci po nemoci se nahlásí předem během úterý p. uč. Sobotkové, budou ve škole.

Anglický jazyk / splnit do 18. prosince (úterý)

Převyprávěj příběh Instalatér + Uprostřed noci

Nová slovíčka zapiš do sešitu a nauč se je: stretcher-nosítka, plumber-instalatér, straightaway=immediately-okamžitě, notice- noticed- všimnout si, repair-repaired-opravit, tickle-tickled-lechtat, sink-dřez, faint-fainted-omdlít, pipe-trubka, stomach-břicho, ambulance-sanitka, bang-banged=hit, have to=must-muset,

Český jazyk / splnit do 17. prosince (pondělí)

Pracovní sešit str. 18.

Anglický jazyk / splnit do 17. prosince (pondělí)

Poem (on a separate piece of paper) + stories (the Burglar, Frank), slovesa

Matematika / splnit do 12. prosince (středa)

Zlomky – všechny operace, i slovní úloha.

Anglický jazyk / splnit do 12. prosince (středa)

reprodukce příběhů – The burglar, Frank

slovesa

Dějepis / splnit do 11. prosince (úterý)

Test : Počátky českého státu. Od Bořivoje po Břetislava. Svatá říše římská.

Anglický jazyk / splnit do 11. prosince (úterý)

Reprodukce příběhů about the French burglar and Frank

Zeměpis / splnit do 10. prosince (pondělí)

test – Amerika – úvodní info, členitost, povrch

Fyzika / splnit do 5. prosince (středa)

Malý test – tření – na čem závisí a kterým směrem působí; jak jej zvýšit či snížit; konkrétní příklady využití…

Přírodopis / splnit do 4. prosince (úterý)

Janek K., Eliáš, Kiki, Didi, Dorka a Terezka – udělají / dodělají pracovní listy (včetně těch ptačích). Honza E. dodá práci. Noste kdykoliv i do kabinetu…děkuji.

Anglický jazyk / splnit do 4. prosince (úterý)

Znovu zpracovat příběh „THE BURGLAR“. Pozor na otázky, otázka musí být s DID!!!!

Anglický jazyk / splnit do 3. prosince (pondělí)

Revise vocabulary (handout), revise past tense verb forms of regular and irregular verbs

Český jazyk / splnit do 30. listopadu (pátek)

Sloh – líčení. Napiš text líčení na některý smyslový vjem (viz pracovní list). Minimální rozsah 300 slov. Nezapomeňte na to, aby text měl části, které má text mít – úvod, stať, závěr.

Informatika / splnit do 29. listopadu (čtvrtek)

Přineste na USB disku nebo si zašlete emailovou poštou minimálně 3, maximálně 6 digitálních fotografií, které spolu nějak souvisí, a zároveň mají odlišný konkrétní obsah. Budeme z nich tvořit koláž. Příklad CESTA: 1. přípravy a balení, 2. cesta, 3. ubytování a jídlo, 4. zážitek, 5. loučení (a samozřejmě i další vaše nápady, které jsme vzpomínali – jídlo, zima, tanec apod.). Nevybírejte například 5 selfie ze ZOO.

Španělský jazyk / splnit do 29. listopadu (čtvrtek)

– zopakovat si slovíčka „země a národnosti“
– udělat si cvičení na blogu: margaritadeprado.strikingly.com (países, países y nacionalidades)
– Miky, Jožka, Terka – prezentace

Přírodopis / splnit do 28. listopadu (středa)

Prezentují lidská sídla.

Anglický jazyk / splnit do 28. listopadu (středa)

Obrázkový příběh o lupiči – dopiš otázky

Zítra na test můžete mít přehledy (přítomné časy+min. čas) – pokud si je přinesete!

Důležitá zpráva / splnit do 28. listopadu (středa)

místo TV třídnická hodina – máme ledasco k řešení a jiný čas nedáme všichni dohromady

Přírodopis / splnit do 27. listopadu (úterý)

Vyplněné oba pracovní listy, které jste obdrželi ve středu. Sešity vyberu a oznámkuji. Poznávačka – celé parky z učebnice. U zvířat připojíte vždy jednu informaci, kterou jsme našli v učebnici, ne tu kterou v danou chvíli vymyslíte. 

Anglický jazyk / splnit do 27. listopadu (úterý)

Kopie – obě strany (přítomné časy)

Anglický jazyk / splnit do 26. listopadu (pondělí)

Kopie – přítomný čas prostý (vyplnit)-vyberu si!

Čtvrtletní test středa 28.11.– U5+6 (přítomné časy – prostý/průběhový), minulý čas (slovesa pravidelná/nepravidelná, tvoření záporu a otázky)+slovní zásoba-viz kopie, doporučuji si projít tato gramatická cvičení: present tenses WB54/2,3, 55/4, 56/1,2 SB103/2,4,5, 100/1,2,3,4 was/were WB58/1,2,3,4,5, 66/1, 64/3+SB104/1,2, past tense reg.+irreg. verbs 60/1,2,3,4,5, 66/2 negative, 64/4, SB104/3,4

Pondělí ústní zkoušení – slovíčka-viz kopie, slovesa v minulém čase, tvoření záporu v minulém čase

Španělský jazyk / splnit do 22. listopadu (čtvrtek)

Zopakovat si časování sloves: HABLAR, SER, LLAMARSE.

Matematika / splnit do 21. listopadu (středa)

Větší test na zlomky – převod zlomek-desetinné číslo, smíšené číslo, sčítání a odčítání, porovnávání

Anglický jazyk / splnit do 21. listopadu (středa)

Procvičuj nadále pravidelná a nepravidelná slovesa, zápor u slovesa být a jiných sloves, výrazy pojící se s min. č. half an hour/two days/five years, three months AGO, LAST weekend/week/year/Monday, YESTERDAY

Přírodopis / splnit do 20. listopadu (úterý)

Honza E. – zápis a otázky. Prezentuje Peťka a nachystají se lidská sídla.

Anglický jazyk / splnit do 20. listopadu (úterý)

WB 100-101 + opakovat slovesa, měj někde po ruce vždy přehledy pro přítomné časy a od dnešního dne i pro minulý prostý!!!

Anglický jazyk / splnit do 19. listopadu (pondělí)

WB 60/1-5 + osmisměrka se slovesy

Matematika / splnit do 19. listopadu (pondělí)

Procvičovat zlomky – všechny dovednosti, dokončit str. 70/15.

Španělský jazyk / splnit do 15. listopadu (čtvrtek)

Do sešitu vypsat názvy zemí z učebnice (str.16)

Matematika / splnit do 15. listopadu (čtvrtek)

dokončit 68/8

procvičovat všechny úkony se zlomky

Matematika / splnit do 14. listopadu (středa)

Kdo neměl, udělá domácí úkol 65/13

test: sčítání a odčítání zlomků, základní tvar, převod zlomek-desetinné číslo

Důležitá zpráva / splnit do 14. listopadu (středa)

Tělocvik – venku!

Přírodopis / splnit do 14. listopadu (středa)

Dokončíme zeleninu a rumiště. Kdo nedokončí, však víte … . Před 8:00 jsem u vás! Prezentuje Eliáš a Peťka.

Anglický jazyk / splnit do 14. listopadu (středa)

Slovní zásoba + klíčová slova z videa „Ancient and modern Rome

Colloseum- an amphitheatre, a place for games and fights to live or die, fighting gladiators, fifty thousand people for each fight, nowadays – a popular tourist destination X modern stadiums – thousands of people, similar design or shape, a good view

Roman baths – lots of pools and gyms,  =modern health clubs,

In the past, about two thousand years ago Rome was a city with lots of schools, markets, theatres

Přírodopis / splnit do 13. listopadu (úterý)

Prezentují parky – buďte připraveni všichni, kdyby někdo chyběl.

Anglický jazyk / splnit do 13. listopadu (úterý)

SB 67/2,3 + verbs for the test on Tuesday: slipped, laughed, smiled, cooked, repaired, played, dropped, planned, hanged, looked, visited, happened, lived, liked, tidied, painted, walked, finished, stayed, started, watched, studied, drew, wrote, read, had, won, did, broke, spent, was/were, rode, built, ate, wore, slept, met, took, cut, put

Slovíčka z textu o Pompejích (přepiš do sešitu):medieval-středověký, starobylý, remains-zbytky, boiling-vařící, volcano-sopka, volcanic-sopečný, preserved-zachovalý, eruption-zachovalý, gladiator, safe-bezpečný X save-zachránit, šetřit, terrified-vyděšený, expression-výraz, important-důležitý

Anglický jazyk / splnit do 12. listopadu (pondělí)

Slovíčka z příběhu The Little White Cat: rocking chair, look for, chimney sweep, soot, paw, blind, in the sunshine, cottage, unfortunately-bohužel, pity-škoda

Nová nepravidelná slovesa: buy-bought, bring-brought, catch-caught, fight-fought, think-thought

leave-left, get up – got up, forget-forgot, wake up-woke up, give-gave, feel-felt, fall-fell, say-said, tell-told, come-came

sing-sang, sink-sank, swim-swam, begin-began

cut-cut, hit-hit, put-put, shut-shut

Homework: SB 66 Přečti si text o Pompejích a udělej cvičení 3,4,5 + handout s otázkami (Guy Fawkes)

Zeměpis / splnit do 9. listopadu (pátek)

Testík – objevování a kolonizace Afriky, nerostné bohatství a suroviny, podnebí Afriky

Fyzika / splnit do 9. listopadu (pátek)

Malý test (10 minut) – vyjmenovat síly (6), složit síly – pomocí šipek i výpočtem.

Španělský jazyk / splnit do 8. listopadu (čtvrtek)

Dodělat pracovní list, zopakovat si časování sloves SER, HABLAR, LLAMARSE.

Matematika / splnit do 7. listopadu (středa)

10´- převody zlomek – desetinné číslo (známe 3 možnosti)

– uspořádání, porovnání zlomků

Důležitá zpráva / splnit do 7. listopadu (středa)

Tělocvik 2. stupeň – buďte připraveni na obě varianty (venku i vevnitř), když to půjde, budeme venku.

Anglický jazyk / splnit do 7. listopadu (středa)

Test on present tenses (present simple + continuous)

Work on regular and irregular verbs (past simple)!!!

Crosswords

Přírodopis / splnit do 6. listopadu (úterý)

Kontrola sešitů. Prezentace, zápis, otázky, internetová zajímavost. Obaleno:-)? Josefína – vypracované otázky v sešitě. Amálie P. otázky . Honzík C. – prezentace.

Matematika / splnit do 6. listopadu (úterý)

DÚ: 59/3 dokončit cvičení

procvičovat převody zlomek – desetinné číslo

Anglický jazyk / splnit do 6. listopadu (úterý)

Get ready the handout on present tenses (the old homework)

Study regular and irregular verbs from the previous úkolníček!

Learn new words and expressions from Guy Fawkes Night – rebel, the Houses of Parliament, blow up (explode)-vyhodit do povětří, gunpowder, treason-zrada, plot-spiknutí, fail-neuspět, effigy-panák, figurína, cellar-sklep, burn-pálit, straw-sláma, fiery festivities-ohňové oslavy, sparkles-prskavky, fireworks-ohňostroje, bonfires-ohně, celebrate, celebration

Anglický jazyk / splnit do 5. listopadu (pondělí)

Study past tense of these verbs:

irregular verbs: ride-rode, draw-drew, sleep-slept, eat-ate, go-went, break-broke, wear-wore, spend-spent, cut -cut, build-built, write-wrote, do-did, make-made, see-saw, take-took, lose-lost, win-won, read-read

regular verbs: work-worked, laugh-laughed, cry-cried, look-looked, cook-cooked, drop-dropped, hang-hanged, ski-skied, repair-repaired, wash-washed, kill-killed, slip-slipped

New vocab: vase-váza, slip-uklouznout, work out-posilovat, banana peel, bow tie-motýlek, tie-vázanka, kravata, drop-spadnout, upustit, spend-1.utratit, 2. strávit někde čas, wash the dishes-umývat nádobí, repair-opravit, lose-1.ztratit, 2. prohrát, do backflip, hang upside down, laugh-smát se, smile-usmívat se

Matematika / splnit do 2. listopadu (pátek)

 • procvičovat krácení, rozšiřování, porovnávání zlomků
 • podívat se na převod zlomek = desetinné číslo viz prac. s. 54, a dokončit po cv. 4 (a-c)
 • Didi a Dorka a Peťa – testík

Španělský jazyk / splnit do 1. listopadu (čtvrtek)

– Test: čísla 1-10, časování slovesa „BÝT“

Anglický jazyk / splnit do 31. října (středa)

SB 104/1,2 + 75/3

Hand out on present tenses (present simple + continuous)

Důležitá zpráva / splnit do 31. října (středa)

V informatice zůstaly klíče (+ čip + otvírák :-)) – jsou v kanceláři školy. Kontakt ivana.prochazkova@sedmikraska.cz

Český jazyk / splnit do 26. října (pátek)

Dokončete rozpracované cvičení z učebnice na okopírovaném pracovním listě (doplnit písmena, podtrhnout ohebná slova, určit mluvnické kategorie sloves).

Anglický jazyk / splnit do 25. října (čtvrtek)

Zoapakovat si osobní zájmena a sloveso BÝT.

Dějepis / splnit do 25. října (čtvrtek)

Test: První středověké státy. V učebnici na str. 10.- 19.

 

Přírodopis / splnit do 24. října (středa)

Prezentuje Jožinka, Vojta. Bude překvapení?

Anglický jazyk / splnit do 24. října (středa)

Translate: Byli jsme v zahradě. Byli doma. Byl jsem ve škole. Byl v parku. Byla v práci. Byli nemocní.

Revise present tenses (simple and continuous)

Matematika / splnit do 23. října (úterý)

DÚ:

 • zopakovat krácení, rozšiřování zlomků – učebnice Aritmetiky 41-42
 • zlomek větší a menší než jedna – učebnice 38-39
 • dokončit cvičení 51/5, 6 a 7

Důležitá zpráva / splnit do 23. října (úterý)

všichni budou mít v úterý opsané věty ke slavnosti – všechny otázky a k tomu odpovědi

formát:  A4 naležato dva sloupce

1.  otázka    –       1.  odpověď

2.  otázka    –       2.  odpověď

Anglický jazyk / splnit do 23. října (úterý)

Get ready the questions and answers about a trip to London!!! We have a look at it at the beginning of the lesson.

Anglický jazyk / splnit do 22. října (pondělí)

GATE – finish reading the article about bullying p.4-5

Důležitá zpráva / splnit do 19. října (pátek)

Změna rozvrhu: M; M; F; AJ; Z

Důležitá zpráva / splnit do 18. října (čtvrtek)

Změna rozvrhu:

ČJ; D; M; F; PČ; Inf (o 1 hodinu méně :-))

Zeměpis / splnit do 16. října (úterý)

! U některých katastrofální situace s plněním úkolů, nošením pomůcek, žákovských knížek atd!

 • dát do pořádku sešity (učebnice) – zápisy, obaly
 • podepsat známky (týká se všech všech předmětů)v ŽK rodiči
 • připravovat se pravidelně – zkoušet se bude obyvatelstvo, podnebí, nerostné suroviny a zemědělské plodiny + orientace na mapě

Důležitá zpráva / splnit do 16. října (úterý)

Změny rozvrhu na úterý 16. 10.

ČJ; M; Z; OV/VZ; oběd; P; VV; VV

Důležitá zpráva / splnit do 15. října (pondělí)

Pro ty, kteří nejedou do Londýna…

Domluvili jsme pro vás zajímavý program na pondělí a středu.
Pondělí – Ostrava Svět techniky: Roboti v našem životě
             – odjezd 6.40 z aut. nádraží Rožnov (sraz 6.30)
             – návrat cca 14.45 hod.
             – budete potřebovat asi 200,- Kč, (70,- program + cesta)
Středa – Olomouc Divadlo umění: výstava + výukový program
           – odjezd 8.48 z vlakového nádraží Rožnov (sraz 8.30 – kupujete si lístek sami)
           –  návrat cca 14.45 (nebo 15.55 hod.)
           – budete potřebovat asi 100,- (20,- program + cesta)
Pro obě akce: svačinu a pití s sebou, průkazku nebo občanku u 15letých
                       odhlaste si obědy, případně kroužky…

Španělský jazyk / splnit do 11. října (čtvrtek)

 • Test – hláskování
 • doplnit prac. list (mapa Španělska)

Fyzika / splnit do 10. října (středa)

Test – POHYB (druhy pohybu, pohyb navzájem, výpočet dráhy a rychlosti, čtení údajů z grafu.

Anglický jazyk / splnit do 10. října (středa)

Vocabulary test on Wednesday

especially, wing, quite, very, circle, hope, impressive, prepare, aggressive, bite, feed, accept, explain, vet, look at, reindeer, bone, skin, hunt, seal, hunter, painter, dancer, cleaner, singer, teacher, writer, pull, sledge, meat, usually, sometimes, often, always, right now(just now), today, at the moment, scientist, suddenly, strange, amazing, explore, creature, submarine, worm, occasionally, blind hammer, grow, forwards and backwards, chin, male, female, during, territory, insects, dirt, dirty, swamp, guide, to be excited, to be bored, share, approach-přistupovat, přibližovat se, přicházet, cub, adult, important, incredible-neuvěřitelný, den-doupě, brloh, habit-zvyk, gentle-jemný, něžný, dangerous

Důležitá zpráva / splnit do 9. října (úterý)

Planeta  3000 – čtvrtek od 10.00 hod. Donést 70,- (út)

Český jazyk / splnit do 9. října (úterý)

Úvahu na téma „Kdo mě v životě nejvíc ovlivnil?“ pošlete v elektronické podobě na mailovou adresu ctib.dan@seznam.cz.

Sloh bude hodnocen. Zejména budu sledovat dodržení struktury úvahy (osnova: 1) úvod – přiblížíme fakta, nad kterými uvažujeme, klademe otázky, nad nimiž budeme přemýšlet; 2) stať – samotný text – fakta, argumenty, další otázky, názory pisatele; 3) závěr – shrnutí, lze jinými slovy zopakovat i to, co již bylo řečeno). V textu používejte členění na odstavce.

Dále budu sledovat úroveň vyjadřování (spisovný, citově neutrální jazyk,…) i pravopisnou úroveň.

Matematika / splnit do 9. října (úterý)

„fotbalisté“ a Amálie

 • vypracovat str. 46/47 úloha 1 – 7

Anglický jazyk / splnit do 9. října (úterý)

Do the crossword

Copy these words into your exercisebook: to be frightened of=to be scared of=to be afraid of – mít z něčeho strach, obavu, den – brloh, doupě, cubs – mláďata, adult – dospělý, habit – zvyk, incredible – neuvěřitelný, dangerous – nebezbpečný, gentle – něžný, jemný, really – opravdu, skutečně, quite – docela, very – velmi, funny – legrační

vocab from the video: far away from people – daleko od lidí, temple – chrám, respect – respektovat, welcome – vítat, feed – krmit, everywhere – všude, frightening – děsivý, pavement – chodník, crawl – plazit se, pot – hrnec

Anglický jazyk / splnit do 8. října (pondělí)

WB A life with bears 51/1-4, A description of an animal 52/1-5

New vocabulary: accept – přijmout, wing – křídlo, land -přistát, vet – zvěrolékař, look at – dívat se na něco, explain- vysvětlit, feed – krmit, bite – kousat, aggressive – agresivní, especially – zvláště, quite – docela, circle – kruh, birds of prey – dravci, eagle – orel, over there – tamhle, impressive – dojímavý, prepare – připravit, hope – doufat, sanctuary – útulek (útočiště), have a barbecue – grilovat, packed lunch – v krabičce oběd (svačina)

Opiš do sešitu, příště procvičíme a zapracujeme na výslovnosti!

Český jazyk / splnit do 5. října (pátek)

Sloh – dokončete rozepsaný text o člověku důležitém pro váš život.

Zeměpis / splnit do 5. října (pátek)

Test – povrch Afriky, podnebí, vodstvo, úvodní informace + mapa

Matematika / splnit do 5. října (pátek)

Vstupní opakovací test – základní učivo 6. ročníku

 • desetinná čísla + – . :
 • dělitelnost – násobek a dělitel, rozklady, prvočíslo, číslo složené
 • úhly – výpočty s stupni a minutami, úhly v trojúhelníku
 • objem a povrch – krychle, kvádr – převody
 • vlastnosti a konstrukce trojúhelníků – výšky, těžnice, příčky

Výtvarná výchova / splnit do 4. října (čtvrtek)

Na ruční papír přinést: papírovou hmotu, plastovou misku, starou punčochu.

Složky na výkresy- kdo má doma, přineste do školy.

Anglický jazyk / splnit do 3. října (středa)

SB 103/5, WB 50/5, 55/4 – 6, 56/2,3, 54/1

new vocab.: reindeer-sob, bone-kost, skin-kůže, seal-tuleň, to hunt-lovit, to pull-tahat, climate-podnebí, sledge-sáně, meat-maso, teacher, singer, cleaner-uklízečka, dancer, writer-spisovatel, painter-malíř, hunter-lovec

present continuous: now, right now, just now, at the moment, today

present simple: every day, year, month, week, weekend, on Tuesdays, usually, always, sometimes, often, never, rarely

Důležitá zpráva / splnit do 3. října (středa)

Tělocvik vevnitř!

Dějepis / splnit do 2. října (úterý)

Test: Zánik Římské říše a odkaz Antiky. (příprava za pomoci sešitu a pracovního listu)

Anglický jazyk / splnit do 2. října (úterý)

WB 50/4, retell the text about the Inuits

Zkouším: video (sharks), přítomný průběhový čas, slovíčka + the Inuits, London

Český jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Dokončete cvičení z pracovního sešitu: 5/ 1 (jen první odstavec), 2; 6/ 5.

Anglický jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Read the text SB p. 61 – Huskies (The Inuit´s helper)

Do ex. 3/p.61 in your exercisebook (nootebook)

Revise London landmarks

Španělský jazyk / splnit do 27. září (čtvrtek)

Vyplnit pracovní list – pravidla výslovnosti

Fyzika / splnit do 26. září (středa)

Učebnici do Fyziky budete mít doma (pro dú a případ nemoci), nebudete zatěžovat záda :-).

Fyzika / splnit do 26. září (středa)

Najít 5 zajímavých rychlostí a nesdělovat spolužákům – zapsat do sešitu. Například i ze sportu, dopravy…

Anglický jazyk / splnit do 26. září (středa)

Complete London quiz, vocabulary, present continuous, video on sharks

New expressions and vocabulary: The Tower of London (Yeoman Warders or Beefeaters, ravens, castle, fortress, prison, William the Conqueror – 11th century, a place of executions, The Crown Jewels

Harrods – a huge department store, quality and luxury goods

Baker Street – Sherlock Holmes Museum

Hyde Park – Speakers´Corner

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (středa)

Tělocvik 2. stupeň – vevnitř na 5 květnu! Sebou obuv a oblečení do tělocvičny.

Matematika / splnit do 26. září (středa)

 • bezpodmínečně umět vzorce objemu a povrchu i s převody jednotek
 • někteří potřebují trénovat i násobilku!

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (úterý)

ANGLIE
– účastnící exkurze do Anglie nahlásí číslo cestovního dokladu (pas nebo občanský průkaz)
p. uč. Veronice Vašutové (osobně nebo emailem)

Český jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

V pracovním listu Hugo, počítačový pirát si vyhledejte tato slova: o přestávce, před hodinou, k zubaři, kvůli zubu, kvůli hubě, na srdci, mám, zapnul jsem, vypadá, zůstane. Přepište je do sešitu. U podstatných jmen pak určete pád, číslo, rod a vzor, u sloves určete osobu, číslo, způsob a čas.

Anglický jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

WB 100/1-5 (nekontrolovali jsme dnes, provedeme zítra)

Zkouším slovíčka, reprodukci videa a zeptám se i na tvoření přítomného průběhového času

Památky ponechávám pro ty, kteří nezaregistrovali, že si to mají zapsat do sešitu!

London sights (landmarks): Buckingham Palace, The Houses of Parliament, Big Ben, London Eye, Windsor Castle, The Tower of London, St Paul´s Cathedral, Westminster Abbey, the River Thames, Oxford Street, Harrods, Hyde Park, Trafalgar square, Piccadilly Circus, China Town (SOHO) – please copy these places into your exercisebook as we will be talking about them next lesson.

sights, landmarks = památky

go sightseeing=prohlížení si pamětihodností (Rád chodím po památkách.=I like sightseeing.)

 

Český jazyk / splnit do 21. září (pátek)

Nezapomeňte si s sebou vzít poznámky z minulé hodiny o osobnosti, která je pro vás důležitá. V hodině budete tyto poznámky přepracovávat do podoby souvislého textu.

Český jazyk / splnit do 20. září (čtvrtek)

Literatura – do sešitu si udělejte krátký heslovitý zápis z učebnice literární výchovy, str. 71.

Důležitá zpráva / splnit do 20. září (čtvrtek)

Tento čtvrtek bude místo dějepisu přírodopis.

Důležitá zpráva / splnit do 19. září (středa)

Tuto středu bude tělocvik 2. stupně venku. Budeme se věnovat atletice. Vezměte si vhodnou obuv a oblečení na ven.

Anglický jazyk / splnit do 19. září (středa)

Talk about the video on sharks in shorter and clear sentences. There are four kinds of sharks – some of them are big like Whale sharks, some of them are small like Sand sharks and some of them are strange like hammerhead sharks. Sharks usually live in warm waters but Greenland shark lives in very cold and deep water in the Atlantic Ocean between Greenland and New York. Greenland sharks are blind because small creatures like worms grow on their eyes. They catch food with small sharp teeth. They have got a very good sense of smell. They can eat each other. They can go very deep in the ocean – from 400 hundred metres to 600 hundred. They are 7 meters long. In this video we can see how the scientists explore the ocean with a special submarine.

 

Study vocabulary – there is a test tomorrow!!!!

Anglický jazyk / splnit do 18. září (úterý)

SB 103/1,2

NEW VOCABULARY: scientist – vědec, blind – slepý, amazing – úžasný, suddenly – náhle, ocean – oceán, strange – divný, zvláštní, explore – zkoumat, bádat, grow – růst, worm – červ, ocassionally – příležitostně, hammer – kladivo, submarine – ponorka, creature – tvor

Anglický jazyk / splnit do 17. září (pondělí)

WB 48/5, 49/1,2, 54/2,3

New vocabulary: backwards and forwards, to curl, to smell, to hunt, to be bored, to be excited, to share, territory, dirt, dirty, during, male and female, insects, swamp, guide

 

Anglický jazyk / splnit do 12. září (středa)

WB 48/1,2,3,4

Anglický jazyk / splnit do 11. září (úterý)

The first page of your exercisebook – Monday 17th September

Magazine Gate 220Kč

Důležitá zpráva / splnit do 10. září (pondělí)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, (524) střední linkovaný 20 listů – 2 kusy

AJ: (524, 544) střední linkovaný 20 listů – 1 kus, 40 listů – 1 kus, (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

ŠJ: (444, 424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus

MA: (440) velký nelinkovaný 40 listů – 1 kus, (540) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 4. září (úterý)

Tradiční poprázdninová adaptační vycházka Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm

8.15hod. odjezd z autobusového nádraží zast. č. 16 (sraz 8.05)

Přes Hážovické Díly na náměstí do Rožnova (děti, které budou mít oběd, pokračují do školy, jinak rozchod na náměstí).

S sebou: turistické oblečení (dle předpovědi počasí i pláštěnka, klobouk), svačina, pití, peníze na autobus tam (30,-), případně něco na občerstvení, bude-li bufet na Dílech otevřený.

Návrat cca 11.30 hodin.