Administrace | Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

8. třída

Důležitá zpráva / splnit do 2. října (středa)

Jelikož nám předpověď počasí nepřeje, půjdme zítra do tělocvičny. Vhodnou sálovou obuv s sebou. (Pokračování textu…)

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (čtvrtek)

Z důvodu nepřítomnosti učitele 3. hodinu M a poslední dvě hodiny VV a PČ odpadají.

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (středa)

Ve středu 25.9.2019 půjdeme v tělesné výchově ven. Vhodné oblečení: dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Vhodnou obuv (skok do písku). Pokud by náhodou pršelo (i když předpověď nám zatím přeje), třídy se rozdělí do jednotlivých tělocvičen. Mějte s sebou proto obuv i dovnitř.

Anglický jazyk / splnit do 25. září (středa)

-pracovní list Going to

-mrknete na slovíčka

Důležitá zpráva / splnit do 18. září (středa)

Tělesná výchova.

Půjdeme ven. Na sebe odpovídající oblečení venkovní teplotě: tepláková souprava (dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv).

Výtvarná výchova / splnit do 16. září (pondělí)

V rámci výtvarné výchovy půjdeme na výstavu Maria Kotrby, přineste 20 kč.

Matematika / splnit do 12. září (čtvrtek)

opakovací testík – celá čísla, zlomky, deset. čísla.

Důležitá zpráva / splnit do 12. září (čtvrtek)

Přihlášení žáků 2. stupeň – na stránce školy je vlevo ikona pro přihlášení.

V případě mobilních telefonů stáhnou aplikaci, (zvolit město Rožnov p.R. a ZŠ Sedmikráska).

Přihlašovací ID zůstává a jako heslo je univerzální:  a1234567

PO PŘIHLÁŠENÍ SI ZMĚŇTE HESLO! V sloupci lišt nalevo dole, lišta NÁSTROJE (rozbalit) a druhý pod odkaz je změna hesla. Případně proškolím žáky odpoledne. Reklamace v učebně informatiky – I. Procházková.

Důležitá zpráva / splnit do 5. září (čtvrtek)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus;

(544) střední linkovaný, 40 listů – 1 kus;

(524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus.

AJ: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus,

(444) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus

ŠJ: 7. třída – (444, 424) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus; 8. – 9.  třída – (444) velký linkovaný, 40 listů

MA: (440) velký nelinkovaný, 40 listů – 1 kus;

(520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední nelinkovaný, 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 4. září (středa)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus;

(544) střední linkovaný, 40 listů – 1 kus;

(524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus.

AJ: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus,

(444) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus

ŠJ: 7. třída – (444, 424) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus;

 1. – 9. třída – (444) velký linkovaný, 40 listů

MA: (440) velký nelinkovaný, 40 listů – 1 kus;

(520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední nelinkovaný, 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Fyzika / splnit do 3. září (úterý)

Test Arch. zákon, kdo ještě nepsal. Pracovní list v učebně informatiky či spolužáci.

Důležitá zpráva / splnit do 25. června (úterý)

Regionální dějepis

Návštěva Valašského muzea v přírodě.

Společně půjdeme do Valašského městečka, abychom se seznámili s životem našich předků v 18. a 19. století.

 • odchod ze školy 9.30
 • vstup do VMP 60,-kč budu vybírat ráno ve škole
 • s sebou něco na psaní, pití, oblečení dle počasí
 • návrat do školy ve 12 hodin

Důležitá zpráva / splnit do 24. června (pondělí)

FOCENÍ CELÉ TŘÍDY v pondělí 24.6. Oblékněte se do černé a bílé.

Důležitá zpráva / splnit do 20. června (čtvrtek)

Odpadá odpolední vyučování. Od 13:00 se učitelé (po)radí.

Chemie / splnit do 19. června (středa)

KAŽDOU STŘEDU – test z probraného názvosloví bez tabulky prvků. Magdaléna – prvky.

Důležitá zpráva / splnit do 19. června (středa)

středa 19. 6. odpadá pro 8. a 9. ročník tělesná výchova…projděte se, projeďte se na kole, plavte :-)

Důležitá zpráva / splnit do 17. června (pondělí)

Sešity CH, P. V duchu … 1,2,5.

Dějepis / splnit do 13. června (čtvrtek)

Test: 1. SVĚTOVÁ VÁLKA.

V učebnici na str.: 101 – 107.

Český jazyk / splnit do 12. června (středa)

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Hodnocení bude vycházet z textu, který napíšete. Zvolíte si sami své vlastní téma (inspirace viz níže burza nápadů). V jedné hodině text napíšete. V další hodině (jiný den) si text po sobě přečtete a opravíte. Budete moci pracovat se slovníkem, pravopisnými příručkami, učebnicemi apod. Poté provedeme zhodnocení a text bude klasifikován známkou. Nakonec bude následovat krátký ústní pohovor. Vyberu z vašeho textu vhodnou pasáž a zeptám se na teoretické jazykové otázky (např. slovní druhy, mluvnické kategorie apod.).

 

 

* členění textu – úvod, stať, závěr                         2 body – zřetelné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– odstavce                                      2 body – smysluplné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– název                                            2 body – název zajímavý, poutavý, vhodný k tématu

1 bod – název popisný (Vyprávění o škole, Popis židle)

0 bodů – název chybí

 

* minimální rozsah textu – 300 slov (9., 8. třída), 250 slov (7. třída), 200 slov (6. třída)

 

2 body – dodržení rozsahu

1 bod – mírné nedodržení

0 bodů – značné nedodržení

 

* stylistická stránka – formulační dovednosti      2 body – text se dobře čte, věty dávají smysl,

neobjevují se formulační nedostatky apod.

1 bod – věty dávají smysl, nacházíme však menší

formulační nedostatky

0 bodů – text se čte s obtížemi, věty jsou

nepřehledné, nesrozumitelně zformulované

 

– volba vhodných výrazových prostředků

 

2 body – slovní zásoba odpovídá typu textu

1 bod – slovní zásoba není místy vhodná k typu textu

0 bodů – nevhodná volba slov

 

* obsahová stránka – zajímavost, podnětnost, novost pohledu, poetičnost, zábavnost apod.

2 body – text zajímavý, poetický, zábavný apod.

1 bod – text, ze kterého je patrné, že byl napsán jen

kvůli tomu, že to bylo zadáno

0 bodů – text, ze kterého je patrné, že pisatel neměl

k tématu žádný vztah

 

* pravopisná stránka                                               2 body – bez pravopisných chyb

1 bod – objevují se pravopisné chyby

0 bodů – velké množství pravopisných chyb

 

 1. třída – burza nápadů

 

* původ planet

* chlapec ztracený ve vesmíru

* život v době fašizmu

* cizina

* přežívání v cizím prostředí – poušť, zima apod.

* zamyšlení – člověk a příroda

* jiné světy

* konec světa

* deník

* posmrtný život

* úvaha – člověk a jeho mysl

* kde se vidím v budoucnosti

* člověk a budoucnost

* sci-fi – budoucnost, vesmír apod.

* dopis

Anglický jazyk / splnit do 12. června (středa)

Dodělat kopii, prvních 40 příčestí na testík+přečestí z dnešní kopie a z učebnice: read-read, speak-spoken, spend-spent,sleep-slept, win-won, take-taken, lose-lost, ride-ridden, see-seen, swim-swum, speak-spoken, sing-sung, write-written, meet-met (celkem 54 sloves)

Důležitá zpráva / splnit do 11. června (úterý)

V úterý 11. 6. navštíví celý druhý stupeň v rožnovské ZUŠ divadelní představení, v němž účinkují někteří naši žáci. Akce se uskuteční v čase mezi 9.00 – 10.00. Odpadne tedy druhá vyučovací hodina. Na ostatní hodiny si vezměte věci podle rozvrhu. Vstupné na akci je 20,- Kč.

Anglický jazyk / splnit do 11. června (úterý)

Learn past participles – prvních 40

Přírodopis / splnit do 11. června (úterý)

Test – vylučování.

 

Přírodopis / splnit do 10. června (pondělí)

5. hodina místo Přírodopisu Fyzika (IX. třída chystá ročníkovky) – jste zváni po 14,00 :-)

Chemie / splnit do 10. června (pondělí)

6. hodina místo Chemie Zeměpis

Matematika / splnit do 7. června (pátek)

Závěrečná písemná práce: výrazy, rovnice, slovní úlohy, kruh, kružnice, válec (včetně rýsování)

Fyzika / splnit do 6. června (čtvrtek)

Test: elektrické částice, el. síly, elektrický náboj, zelektronování (zelektrizování) + využití v praxi, el. proud (značka, jednotka), el. schéma značky, el. obvod rozvětvený – dělení proudu, svítí/nesvítí žárovka.

Španělský jazyk / splnit do 5. června (středa)

Dokončit pracovní list – srovnávání (2. a 3. stupeň)

Důležitá zpráva / splnit do 5. června (středa)

Tělocvik 2. stupeň VENKU!

Hudební výchova / splnit do 4. června (úterý)

Vezměte si sešity do fyziky (dost jí odpadlo) – provedeme kontrolu zápisů, dovysvětlíme – ve čtvrtek test.

Zeměpis / splnit do 4. června (úterý)

test – obnovitelné a neobnovitelné zdroje.

Anglický jazyk / splnit do 27. května (pondělí)

Každý bude mít popis tří slov z nabídky v hodině nebo vymysli svoje vlastní, udělej Reading comprehension z časopisu GATE str.35

Španělský jazyk / splnit do 27. května (pondělí)

Vymyslet kvíz – NEJ… (v otázkách použijte 3. stupeň přídavných jmen)
– aspoň 5 otázek + možnosti na odpověď

Důležitá zpráva / splnit do 24. května (pátek)

Místo F dáme CH.

Důležitá zpráva / splnit do 22. května (středa)

místo CH bude … test – srdce, krev.

Anglický jazyk / splnit do 22. května (středa)

Test WB 44-46 + SB 50-51

Matematika / splnit do 21. května (úterý)

Desetiminutovka: slovní úlohy o pohybu (např. dvou vozidel)

Anglický jazyk / splnit do 21. května (úterý)

Zprávy – Dorka, Sára, Dušan

WB 46/1,2,3,4

Anglický jazyk / splnit do 20. května (pondělí)

kopie-první část (doplň), ve větách 1-10 oprav chyby

WB 44-45, SB50-51   TEST U3-4  (středa 22.5.): výrazy s DO, frázová slovesa: put up=raise (hand), come up/down (sun), go up/down (hill), lie down, look at,up,down,forward to,for,after,out, like, minulý prostý versus průběhový, comparatives+superlatives (2. a 3. stupeň příd. jm.), slovní zásoba (nábytek, věci v domě), modální slovesa MUST/MUSTN´T, SHOULD/SHOULDN´T, fráze: Can/Could you do me a favour? Can/Could you give me a hand?, SHALL 1.os.jed.č.+1.os.mn.č. v otázce, Shall I….? Mám…? Shall we? Máme…? I feel cold. Shall I get you a blanket? Mám ti přinést deku? versus Shall we go to the cinema? Nepůjdeme do kina? (vyjádření návrhu)

 

Španělský jazyk / splnit do 20. května (pondělí)

Stupňování přídavných jmen – srovnat sebe s někým z rodiny.

Důležitá zpráva / splnit do 20. května (pondělí)

přineste 30,- kč za hru fakeescape

 

Důležitá zpráva / splnit do 20. května (pondělí)

Ve středu 22.5. DRAVCI, přineste 50,- kč.

Výtvarná výchova / splnit do 17. května (pátek)

Doplňte své boxy na výtvarné pomůcky! Seznam viz stránky školy.

 

Anglický jazyk / splnit do 15. května (středa)

WB 42-43/1-8, Bianka se podívá ještě jednou na stupňování přídavných jmen a příslovcí (s děckama jsme psali dva testy)

Anglický jazyk / splnit do 14. května (úterý)

Kontrola úkolu SB 49/1,2 + WB 41/1,2,3, opakuj rozhovor SB48/4

Bianka – test stupňování přídavných jmen

Sára – test příslovce – slowly, carefully… + stupňování přídavných jmen a příslovcí – heavier, more slowly,.. a ještě jeden na slovíčka – věci a nábytek v domě + domácí spotřebiče U4

Španělský jazyk / splnit do 13. května (pondělí)

Udělat si interaktivní cvičení na procvičení zvířat:

https://quizlet.com/282819598/animales-flash-cards/

Anglický jazyk / splnit do 13. května (pondělí)

The news: Tony, Ema, Annie, Maty

Finish reading the article about First ladies p.18-19 and do the TASK

Listen to the song BETTER NOW by Post Malone. What´s it about?

Zeměpis / splnit do 7. května (úterý)

 • test: zemědělství – plodiny až rybolov

Španělský jazyk / splnit do 6. května (pondělí)

– vypsat si do sešitu nová slovíčka z pracovního listu
– test: divoká zvířata, zvířata z farmy

Anglický jazyk / splnit do 6. května (pondělí)

SB 49/1,2 A description of a house (odpovědi na otázky do sešitu)

WB 41/1,2,3 An usual place to live

Peťa, Tonda, Kuba – zprávy (circa 10vět)

Bianka – velký test + přídavná jména (stupňování)

Na speciálním papíru si vyberu čtení s porozuměním od: Bianka, Sára, Ema, Máša, Dušan, Vojta, Dorka (GATE str. 26-32)

Zkouším rozhovory SB 48/4

Španělský jazyk / splnit do 6. května (pondělí)

EXAMEN – animales de la granja + animales salvajes

Fyzika / splnit do 3. května (pátek)

Máša, Sára (Dušan) – test motory….?

Český jazyk / splnit do 3. května (pátek)

V páteční hodině si po dnešním opakování napíšeme krátký test z literatury. Tématem budou májovci. Zdroje: učebnice literatury, pracovní list s informacemi o májovcích, s nímž jsme v hodinách pracovali.

Přírodopis / splnit do 30. dubna (úterý)

2. sloupec – český název + vzorec. Str. 32. Dáme z chemie jen test a jinak přírodopis.

Matematika / splnit do 30. dubna (úterý)

Desetiminutovka: řešení rovnic obsahujících zlomek

Anglický jazyk / splnit do 30. dubna (úterý)

SB 48/4 (zpaměti)+fráze: Can/could you do me a favour? Can/could you give me a hand? Shall I…?

Zítra budeme dodělávat čtení s porozuměním (GATE) – můžete si předpřipravit str. 26-32

Španělský jazyk / splnit do 29. dubna (pondělí)

slovíčka ZVÍŘATA

Anglický jazyk / splnit do 29. dubna (pondělí)

Znovu se mrkněte na stupňování přídavných jmen (test nedopadl moc dobře).

Dějepis / splnit do 25. dubna (čtvrtek)

Tonda Baroš – referát o T. G. Masarykovi

Důležitá zpráva / splnit do 24. dubna (středa)

24. 4. Anglické představení 10:15–11:30 „The Last Wish“, 2. stupeň (70Kč)

Anglický jazyk / splnit do 24. dubna (středa)

Čtení s porozuměním 26-32 GATE

Anglický jazyk / splnit do 23. dubna (úterý)

Dobře se připrav na test v úterý 22.4. (TEST U3: past tenses, adverbs of manner, could/couldn´t)

Ve středu 23.4. desetiminutovka na stupňování

SB 102/1,2,3,4     51/2     WB 34/3,4          36/1

Nepravidelná slovesa – saw, met, left…, příslovce – slowly, easily, happily, carefully…

 

Matematika / splnit do 16. dubna (úterý)

Desetiminutovka: základní úpravy jednoduchých lineárních rovnic (učebnice kapitola Rovnice, shrnutí na str. 77, pracovní sešit kapitola Ekvivalentní úpravy rovnic, str. 29-30, cv.1,2,3)

Anglický jazyk / splnit do 16. dubna (úterý)

Pětiminutovka přídavná jména, dodělat pracovní list Lord Brain

Přírodopis / splnit do 15. dubna (pondělí)

Poslední výzva na sešity: Kuba, Anna, Maty, Máša.

Anglický jazyk / splnit do 15. dubna (pondělí)

SB 103, WB 40/1-5, opakuj přídav. jm. – testík (10 adjectives – comp. or superlative viz sešit), budeme potřebovat časopis

Výchova ke zdraví / splnit do 12. dubna (pátek)

referát o některém světovém náboženství a jeho názorech a pravidlech pro vztahy muž-žena, rodina, rituály, výchova dětí.

Chemie / splnit do 10. dubna (středa)

K O V  Y

Český jazyk / splnit do 10. dubna (středa)

Desetiminutovka – všeobecný jazykový rozbor. Test bude vycházet ze  cvičení z učebnice: 75/9, 76/10 (součástí testu nebude otázka týkající se určování slovních druhů).

Anglický jazyk / splnit do 10. dubna (středa)

Časopis str.16-17 – přečti – zítra bude test z porozumění čteného

Anglický jazyk / splnit do 9. dubna (úterý)

WB39/1,2,3 + TEST: stupňování přídavných jmen a příslovcí + slovíčka (věci v domě, domácí spotřebiče)

Zeměpis / splnit do 9. dubna (úterý)

test – zemědělství (od začátku)

Anglický jazyk / splnit do 8. dubna (pondělí)

Opakuj slovní zásobu z příběhů z WB, healthy lifestyle, things in the house, Liam + stupňování přídavných jmen (máš dvacet v sešitě z minulé hodiny)

SB 43/2,4,5 ústně

Matematika / splnit do 5. dubna (pátek)

Tematická písemná práce: kružnice, kruh, válec: obvod, obsah, povrch, objem. Rýsování: kruh, kružnice, tečna, sečna.

Dějepis / splnit do 4. dubna (čtvrtek)

Test: Druhá fáze průmyslové revoluce, Proměny společnosti v 2. pol 19. st.

V učebnici na str.: 72 – 80.

Chemie / splnit do 3. dubna (středa)

Kontrola sešitů (1,2,5). Test – kovy NEBUDE – budeme v dílně, tam se nedá psát test … :-).

Důležitá zpráva / splnit do 3. dubna (středa)

3.4. Lakomec, divadlo Gymnázium 8:00, Janíkovka, 30 Kč

Sraz 7.50 hod. u Janíkovy stodoly

Důležitá zpráva / splnit do 2. dubna (úterý)

3.4. Lakomec, divadlo Gymnázium 8:00, Janíkovka, 30 Kč

8.4.  JEDEN SVĚT v kině; 40,- Kč/žák, pondělí 8.15 8. a 9. tř.

11. 4. konzultace ¾-letí, 14:30 – 17:00

24. 4. Anglické představení 10:15–11:30 „The Last Wish“, 2. stupeň (70Kč)

30. 4. Jarní slavnost – projekt Jak předejít odpadům/plastům

22. 5. DRAVCI 9:15 hod. – 10:25 hod. na školním hřišti ZŠ 5.Května, délka programu je 60-70 minut, cena 50,-kč/žák

28. – 31. 5. letní škola v přírodě Palkovice

Přírodopis / splnit do 2. dubna (úterý)

Test – rozmnožovací soustava. Sešity (1,2,5).

Anglický jazyk / splnit do 2. dubna (úterý)

Časopis GATE 12-13

 

Anglický jazyk / splnit do 1. dubna (pondělí)

WB 38/1,2,3,4,5, mrkni na zápis v sešitě (stupňování přídavných jmen)!

Anglický jazyk / splnit do 27. března (středa)

Rozhovory – u lékaře

Anglický jazyk / splnit do 27. března (středa)

Resty v testech: Ema, Tony, Kuba, Magda, Ondra, Dorka, Sára, Dušan, David, Vanda

U3: minulý čas prostý versus průběhový, příslovce 34/5, slovní zásoba SB 31, 32/2  33/2  37/3 + slovní zásobu z hodin

Anglický jazyk / splnit do 26. března (úterý)

Dopiš k svátkům datum, reprodukce: St Patrick´s Day, Vince, The dog, Mr James, The plane, WB 34-36 dodělat doma nebo ve škole během zkoušení

Anglický jazyk / splnit do 25. března (pondělí)

WB 31/1,2,3

Anglický jazyk / splnit do 19. března (úterý)

Opakovat slovní zásobu, min. časy, slovesa

Anglický jazyk / splnit do 18. března (pondělí)

Slavíme St. Patrick´s Day – chce to něco zeleného a shamrock k tomu! Zapracuj na slovní zásobě  k Healthy lifestyle, opakuj Vince!

Fyzika / splnit do 14. března (čtvrtek)

Malý test – změny skupenství (názvy), teplota varu, tání, konkrétní příklady ze života (zamlžené brýle, rosa,…).

Důležitá zpráva / splnit do 14. března (čtvrtek)

PŘEDTANEČNÍ!

Zítra ráno do 8,50 se zapište ve třídě, zda máte zájem o předtaneční!

To, zda budete chodit pondělky či úterky určuje/zajišťuje paní Dvorská, tak aby se školy navzájem doplnily, také počty kluci/holky. Další informace zítra ráno. 

Anglický jazyk / splnit do 12. března (úterý)

Dokonči opravu testu, zkouším True False statements (Gate str. 12-13)

Anglický jazyk / splnit do 11. března (pondělí)

GATE: rozhovor na str. 12-13 + handout (20 true or false statements)

Španělský jazyk / splnit do 11. března (pondělí)

Test – ZDRAVÍ (slovíčka + slovesa DOLER, ESTAR, TENER)

Matematika / splnit do 8. března (pátek)

Tematická písemná práce: Výrazy

Příprava: sešit, pracovní sešit kapitola II. Výrazy, případně doplňující informace v učebnici

Důležitá zpráva / splnit do 6. března (středa)

6.3. proběhne ve škole beseda s protidrogovou tematikou. Začátek v 10 hod. Pro žáky zdarma.

Důležitá zpráva / splnit do 6. března (středa)

Informace o úpravě rozvrhu ČJ a PT v tomto týdnu:

 • středa – ČJ nebude, zúčastníte se besedy ve škole;
 • čtvrtek – v 1. vyučovací hodině bude jazyk, doneste si pracovní sešit, budete formou skupinové práce dokončovat cvičení na str. 33; 2. vyuč. hodina – samostatná četba vlastní beletrie; ty si doneste z domu nebo si vyberte ve školní knihovně (ne naučná literatura, ne komix);
 • pátek – četba (podobně jako ve čtvrtek).

Anglický jazyk / splnit do 6. března (středa)

Dorka, Tony, Masha a Andrew si přinesou poslední číslo časopisu GATE!

Český jazyk / splnit do 5. března (úterý)

Napíšeme si rozsáhlejší test. Bude se týkat témat, která jsme opakovali. Dostanete výchozí text, toho se budou týkat otázky – viz pracovní listy, nad nimiž jste pracovali v hodinách, a cvičení 3 na stranách 41-42 v pracovním sešitě.

Matematika / splnit do 5. března (úterý)

Desetiminutovka: Výrazy s proměnnou: vytýkání před závorku, dělení

Anglický jazyk / splnit do 4. března (pondělí)

Ve středu 6.3. test: slovíčka, dovětky (question tags), minulé časy (simple+continuous), while X when, adverbs of manner (příslovce způsobu)

Fyzika / splnit do 22. února (pátek)

Test přeměny energií, teplo – výpočet a jeho šíření, viz opakování a pracovní list. Dorka, Sára (Ondra?).

Chemie / splnit do 20. února (středa)

Test – nekovy.

Matematika / splnit do 19. února (úterý)

Desetiminutovka: Výrazy s proměnnou: násobení výrazů číslem, proměnnou, dvojčlen dvojčlenem

Anglický jazyk / splnit do 18. února (pondělí)

Text z učebnice Easter island + WB 30/1    34/3,4   36/1

Slovíčka z Easter island-explore-explored-bádat, zkoumat, explorer-průzkumník, objevitel, unusual-neobvyklý, islander-ostrovan, stone statue, a long journey by boat, successful, weigh-weighed-vážit, weight-váha, instead of… místo něčeho…, fight-fought

Chemie / splnit do 18. února (pondělí)

Hotové pracovní listy (3ks) ke kontrole. Kuba hotovo, nalepeno, jinak odchází 13:50 do papírnictví A ZPĚT a dá si po škole do pořádku svůj sešit.

Matematika / splnit do 18. února (pondělí)

Procvičování na doma, opakování učiva: vyčíslování výrazů s proměnnou: pracovní sešit str. 23/4, str. 24/6,8 a str. 25/10.

Fyzika / splnit do 14. února (čtvrtek)

Test přeměny energií, teplo (výpočet a jeho šíření). Konzultace možné do středy :-).

Dějepis / splnit do 14. února (čtvrtek)

Malý test: Habsburská monarchie do roku 1848, Revoluční rok 1848.

V učebnici na str. 58-62.

Španělský jazyk / splnit do 13. února (středa)

– Test – oblečení
– Dušan – pololetní test

Anglický jazyk / splnit do 13. února (středa)

Zkouším: Filipíny, Strange story, Treasure in the park, The thief+slovíčka

Dějepis / splnit do 12. února (úterý)

Od 12.2. zavádím nové pravidlo.

Vždy na začátku hodiny bude probíhat krátké opakování předchozího učiva formou ústního zkoušení.

Anglický jazyk / splnit do 12. února (úterý)

SB ústně projít 33/1,2,3 + WB 28/5

 

Matematika / splnit do 11. února (pondělí)

Domácí úkol: Výrazy s proměnnou: sčítání a odčítání: samostatná stránka A4. V pondělí odevzdat podepsané ke kontrole.

Anglický jazyk / splnit do 11. února (pondělí)

Reprodukce The Philippines, Thief, Treasure in the park, slovíčka + minulé časy

WB 27-28/1-4

Anglický jazyk / splnit do 8. února (pátek)

V pátek 8.2.  akce Zibura Prázdniny v Evropě, od 10 hod.. Učíte se podle rozvrhu 1., 2., 5. hodinu. Vybíráme 45,- kč.

Španělský jazyk / splnit do 6. února (středa)

Dokončit pracovní list (oblečení).

Důležitá zpráva / splnit do 6. února (středa)

1) Tělocvik venku (pravděpodobně vycházka) – vezměte si vhodnou obuv

2) donést 45kč na Ziburu (přednáška v kině – pátek)

Anglický jazyk / splnit do 6. února (středa)

Slovíčka z videa a novinového článku: archeologist, look for clues(voditko), civilization, work on a dig, human bones, carefully, healthy, probably, earth, closely, microscope, corn, grow, find out, closely, corn, earth, grow

to be surprised, to be excited, point at, belong to, own, Hungary, Hungarian, objects, immediately, rubbish, mystery

Zítra testík: slovní zásoba z textu Filipíny(nemusí Tony a Dorka)+minulé časy (prostý a průběhový)podle kopie

Vojta+Annie – těším se na vaše zprávičky

Matematika / splnit do 5. února (úterý)

Desetiminutovka: výrazy s proměnnou – sčítání a odčítání, pravidla odstraňování závorek (vše viz. učebnice Aritmetika, Pracovní sešit a vaše vlastní zápisky v sešitě)

Anglický jazyk / splnit do 5. února (úterý)

Převyprávěj příběh The thief, opakuj slovíčka a reprodukci textu

Anglický jazyk / splnit do 4. února (pondělí)

Není písemný úkol, opakujte reprodukci o Filipínách + kontrast dvou min. časů (past simple+cont.) – podle kopie.

Důležitá zpráva / splnit do 31. ledna (čtvrtek)

Předávání pololetního vysvědčení – proběhne 5. vyučovací hodinu, která bude třídnická. Vezměte si složky..

Oběd 12,45 – pak volno, které je i v pátek, což jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Chemie / splnit do 30. ledna (středa)

Dorka – oprava testu chemická vazba (třeba jí doma někdo poradí:-))? Sešity – Tonda, Ondra, Anna, SáraOndra – bude mít plán, jak se doučit vyčíslení chemických vazeb.

Anglický jazyk / splnit do 30. ledna (středa)

Slovíčka + reprodukce textu (Filipíny)

Přírodopis / splnit do 29. ledna (úterý)

Test – dýchací soustava. Sešity dodají: Tonda, Vojta, Přemek, Ondra a dopíše Petr.

Anglický jazyk / splnit do 29. ledna (úterý)

Opiš slovní zásobu (z textu o Filipínách + píseň Still breathing) do sešitu a doplň český ekvivalent: hospitality, volcano, earthquake, drug trade, poverty, feast, cart, bench, railway tracks, run over, densely populated, junkie, restless, wreckage, loser, humbling, overcome adversity, abuse, current

Anglický jazyk / splnit do 28. ledna (pondělí)

Still breathing od Green Day + reprodukce textu o Filipínách (časopis str. 14-15) podle následujících bodů: geographical location, history, political situation, food, people (Philipinos vs Czechs), travelling/transport

Slovní zásoba z textu(opiš do sešitu, najdi český ekvivalent): hospitality, volcano, earthquake, drug trade, poverty, feast, cart, bench, railway track, run over, densely populated

Důležitá zpráva / splnit do 24. ledna (čtvrtek)

Z důvodu pololetní pedagogické rady odpadá 6. a 7. vyučovací hodina.

Fyzika / splnit do 24. ledna (čtvrtek)

Vojta a Kuba – pro uzavření klasifikace buď a, dopsaný a přijatelný sešit se zápisky nebo b, test dva  příklady na výpočet tepla, podle pracovního listu z pondělí.

Přírodopis / splnit do 23. ledna (středa)

Dopíšeme zbytek trávicí soustavy, projděte si přípravný test. Odložíme to … máte to hustý… .

Chemie / splnit do 23. ledna (středa)

Kontrola sešitů v režimu 1,2,5. Přírodopis i chemie. Pokud nemáte pracovní listy, stavte se pro ně.

Dějepis / splnit do 22. ledna (úterý)

Test: České země na přelomu 18. a 19. století. V učebnici na str. 41. -50.

Anglický jazyk / splnit do 21. ledna (pondělí)

Máša si napíše v pondělí test z Unit starter+Unit 1 (Podívej se na tato cvičení z pracovního sešitu: 3/2-5, 5/1,2    6/4,   8/4,    9/1,2   10/1,2,3,7    11/1 slovíčka z textu + cv.2   14/2,4,5 (test z U2 se domlouvíme na úterý nebo středu)

Ostatní budou psát v pondělí test z Unit 2: Podívej se na WB 18/1-5,7   19/1,2  20/1-7   24-25  26/1,2,4  SB28-29   SB101 gramatika, SB127 nepravidelná slovesa + slovní zásoba viz handout

 

 

Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí)

Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň –  v pondělí 21. 1. 2018 14,30 – 17,00.

Španělský jazyk / splnit do 21. ledna (pondělí)

Zkoušení
– Kuba, Dorka, Honza (slovíčka: popis vzhledu, části těla)
– Sára (rodina, čísla 1-100)

Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí)

Místo OV bude Fyzika – dokončení prezentací referátů. Kontrola sešitů a zápisů.

Důležitá zpráva / splnit do 18. ledna (pátek)

Pokud si chcete vylepšit skóre … .

P: Dorka dodá dopsaný sešit.

Ch: Dorka dodá sešit + napíše si písemku z chemické vazby, Kuba dodá dopsaný sešit.

Fyzika / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Přednes referátů – kdo ještě nebyl!

Český jazyk / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Pololetní test si napíšeme ve čtvrtek 17. 1. první hodinu.

Český jazyk / splnit do 16. ledna (středa)

Pololetní test.

– slovní druhy – určování;

– stupňování příd. jmen;

– slovesný vid – určování, vidové dvojice – tvoření;

– věta jednoduchá a souvětí – rozlišit, spočítat věty v souvětí;

– podmět a přísudek (slovesný, jmenný se sponou) – najít ve větě;

– synonyma, antonyma;

– slova přejatá – vyhledat v textu, tvořit spisovné tvary;

– slovotvorné způsoby – pojmenovat;

– pravopis – ě/ně, ě/je, s/z (předložky i předpony), i/y.

Anglický jazyk / splnit do 16. ledna (středa)

Practise the dialogue – work on pronuncation and intonation. Before you perform it in front of the class, you´ll have time to practise it in pairs. Be ready for another vocab test as you didn´t do very well in the previous one!

Matematika / splnit do 14. ledna (pondělí)

Pololetní písemná práce: učivo celého prvního pololetí: číselné výrazy (přednost matematických operací, absolutní hodnota, mocniny, odmocniny, zlomky), pravoúhlý trojúhelník (konstrukce, výpočty), Pythagorova věta.

Španělský jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

Projekt – popis známých osobností
– na A4
– fotky 2-3 známých osobností
– text v celých větách, ručně
– o každé osobě napsat základní info. (jméno, národnost, povolání, věk,…) a popsat vzhled

Anglický jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

SB 26/6 write a conversation on a separate piece of paper

Find out some info about those three women pilots I mentioned the previous lesson (sorry, I´ve forgotten about it today)

Fyzika / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

Prezentace referátů a odevzdání verze ve Wordu…

Fyzika / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

Ve fyzice ve  čtvrtek a pátek prezentace všech referátů! Maty si nachystá svůj referát iglú na čtvrtek a v hodinách fyziky a výtvarné výchovy se pustíme do realizace. Vezměte si oblečení na ven, rukavice, čepice. Pokud má někdo možnost přinést plastovou přepravku, raději velkou, lopatu/tku – vítáno!

Zeměpis / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

Rakousko, Švýcarsko, státy bývalé Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko (ostatní vyjmenovat)

Přírodopis / splnit do 9. ledna (středa)

Test – trávicí soustava – ústa, jícen, játra, slinivka břišní.

Chemie / splnit do 9. ledna (středa)

Dorka, Ondra – test chemická vazba.

Anglický jazyk / splnit do 9. ledna (středa)

WB 21/1-4

vocab associated with flying: pilot, flyer, passanger, navigator, airport, aeroplane, aircraft, flight

Amelia Earhart: 1920s – played basketball, climbed trees, went fishing, unusual for a girl at this time

1932 she became 1st woman to fly alone across the Atlantic Ocean

1937 began a journey flying around the world but disappeared before she finished it

2001 a team searched for clues near a place where people think she went to

Find some information about these women-pilots on the net: Amy Johnson, Raymonde de Laroche, Jacquelin Cochran

Matematika / splnit do 8. ledna (úterý)

Desetiminutovka – číselné výrazy: PS str. 20-22, plus mocniny a odmocniny

Anglický jazyk / splnit do 8. ledna (úterý)

Reprodukce videa The Chilean Mine Rescue pomocí klíčových slov. Zapiš věty do sešitu. Uměj bez sešitu povyprávět.

Matematika / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Pokud máte zájem, koupili jsme 9-ti stránkové přehledy matematiky (zafóliované a barevné). Cena 40,- kč. Místo odběru Informatika IvPr.  Normální cena okolo 50,- kč (nemluvě o poštovném). 

Případně i jednostranné povrchy, objemy či převody jednotek za 20,- kč.

Důležitá zpráva / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Výuka 5 vyučovacích hodin – v kuse, pak oběd 12,40.  Odpolední výuka odpadá.

Důležitá zpráva / splnit do 19. prosince (středa)

Ve středu 19. 12. půjde celá škola na „předvánoční bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Poté návrat do školy, odpolední TV tedy odpadá. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice (bez nich nelze na led). Přilbu více než doporučujeme (pro menší děti povinná), nicméně toto necháváme na vašem zvážení a potvrzení v žákovské knížce.                                                                                    Dcera/syn bude bruslit:     v přilbě            v čepici                        podpis:……………..

Pro nebruslící je zajištěna vycházka na Hradisko. Žáci po nemoci se nahlásí předem během úterý p. uč. Sobotkové, budou ve škole.

Český jazyk / splnit do 18. prosince (úterý)

Dokončete rozpracované úkoly ze str. 23 v pracovním sešitě (23/1; 23/ testová cvičení).

Anglický jazyk / splnit do 18. prosince (úterý)

Homework: WB 23/7,8,9

New vocab (video): drill-vrták, vrtačka, rescue-zachránit, záchrana,  to be worried-dělat si starosti, refuge-úkrýt, all of them were safe – všichni byli v bezpečí, mine-důl, těžit (dobývat z dolu), miners-horníci, brave-statečný, accident-nehoda, suddenly-náhle, luckily-naštěstí, international-mezinárodní, fall-fell-spadnout, hold-held-držet, flag-prapor, vlajka

January 7th – A description of a person you admire (Popis osoby, kterou obdivuješ)-write on the computer, you don´t have to print it out, you can send me an email: tomulena@tiscali.cz (Make sure I know who it is from!). Osnovou a návodem jsou dva popisy (SB+WB) + cvičení SB 27/4,5,6 a WB 23/10,11,12

Anglický jazyk / splnit do 17. prosince (pondělí)

SB 27/2,3 + WB 22/1,2,4,5,6

Poem on a separate piece of paper

Zeměpis / splnit do 13. prosince (čtvrtek)

test – Benelux, Francie, Německo

Fyzika / splnit do 12. prosince (středa)

Protože vás část různě v průběhu 14 dnů chybí a zítra je po svačině akce v Janíkové stodole, nabízím následující. Zítra po obědě můžete přijít do informatiky pracovat na referátech, dále po TV ve středu 12. 12., kdy budu v 15,00 vaše výtvory tisknout. Musí být tedy uložené na S disku. Ve čtvrtek 13. 12. již proběhne částečné hodnocení. Co bude hodnoceno máte vlepené ve svých sešitech ve fyzice.

Anglický jazyk / splnit do 12. prosince (středa)

Nepravidelná slovesa – pouze v sešitě (pětiminutovka)

Matematika / splnit do 11. prosince (úterý)

Tematická celohodinová písemná práce: pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta: konstrukce, výpočty. Rýsovací pomůcky nutné!

Dějepis / splnit do 11. prosince (úterý)

Test: Vznik USA, Velká francouzská revoluce.

Matematika / splnit do 11. prosince (úterý)

Opakování k písemné práci (út 11.12.): Pracovní sešit str. 44-49 (vyjma úlohy č. 19, 20 a 21) + učebnice geometrie.

Anglický jazyk / splnit do 11. prosince (úterý)

SB 21/2,3,4,5,7       SB 23/1,2,4,5,6    DÚ budu zkoušet na známky (je to opakování)!

slovesa z hodiny: make-made, be-was/were, hide-hid, write-wrote, find-found, take-took, can-could, do-did, become-became, go-went, meet-met, give-gave, read-read, shoot-shot, win-won, eat-ate, see-saw, get-got, come-came, buy-bought, have-had, catch-caught

 

Španělský jazyk / splnit do 10. prosince (pondělí)

Test – rodina, přivlastňovací zájmena, čísla 1-100

Anglický jazyk / splnit do 4. prosince (úterý)

Přinést test! Kdo neměl, dodělej úkol z pracovního sešitu!

Anglický jazyk / splnit do 3. prosince (pondělí)

WB 20/1-5, 24/1,3, 25/4,5,6

Matematika / splnit do 3. prosince (pondělí)

Dle zadání vypracovat domácí úlohu na samostatný list A4. V pondělí si vyberu ke kontrole. Zopakovat typy a konstrukci lichoběžníků + výpočet obvodu a obsahu.

Český jazyk / splnit do 30. listopadu (pátek)

Sloh – charakteristika literární postavy

Co budu sledovat při hodnocení:

*Dodržení zadání:

– tématu a slohového útvaru;

– zařazení charakteristiky nepřímé;

– lze zařadit také popis (často se s charakteristikou prolíná).

*Dodržení základní tříbodové osnovy: úvod, stať, závěr;

*Stylistická stránka, např.:

– neopakovat slova;

– vyhnout se vazbě „Jak…, tak…“;

*Pravopis.

*Rozsah – přibližně 300 slov.

Chemie / splnit do 28. listopadu (středa)

Malý test – chemická vazba.

Španělský jazyk / splnit do 28. listopadu (středa)

Dodělat pracovní list (logická úloha – Rodina a domy)

Anglický jazyk / splnit do 28. listopadu (středa)

WB 17/4 think of two jobs, write one positive and one negative sentence about each job (write four sentences altogether)

Zeměpis / splnit do 27. listopadu (úterý)

Test: Velká Británie, Island, Irsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko – využijte k přípravě sešit se zápisy z referátů a učebnici

Anglický jazyk / splnit do 27. listopadu (úterý)

WB 17/1,2,3

Španělský jazyk / splnit do 26. listopadu (pondělí)

52/1 – připravit si otázky

Anglický jazyk / splnit do 26. listopadu (pondělí)

October issue: Read the text about Yorkshire p.14 and do the task which is on the same paper as the listening about Rosie

Don´t forget to revise for the test on Wednesday!!!

Fyzika / splnit do 22. listopadu (čtvrtek)

Dopsat chybějící test práce a výkon – Kuba, Toňa.

Možnost opravy – doplňěk (Ańa, Ondra, Sára, Máša) – výpočet výkonu, kde samozřejmně nejprve vypočtete práci.

Španělský jazyk / splnit do 21. listopadu (středa)

Nakreslit si do sešitu rodokmen se španělskými popisky.

Anglický jazyk / splnit do 21. listopadu (středa)

Gate – November issue – enjoy reading Thanksgiving table p.11, be ready to make a short summary

Bring the magazine into the classroom.

Přírodopis / splnit do 20. listopadu (úterý)

Dorka – dodělá vývoj člověka a dopíše sešit…2.pokus. Sešit dopíšou – Petr, Bibi, Máša.

Matematika / splnit do 20. listopadu (úterý)

Desetiminutovka: konstrukce pravoúhlého trojúhelníku, jednoduchý výpočet délky stran s použitím Pythagorovy věty

Anglický jazyk / splnit do 20. listopadu (úterý)

WB 14-16 dodělat

Občanská výchova / splnit do 19. listopadu (pondělí)

popiš, definuj vybraný pojem (zapsaný v hodině 12.11.) např. parlament, demokracie, národnostní menšiny…..

Anglický jazyk / splnit do 19. listopadu (pondělí)

A4 – Writing an email (100words), should be structured in a similar way like the emails in your books

Možné si vybrat mezi WB 13/9, 11 nebo SB 17/6,7.8, prosím na čistý a nepomačkaný papír, psát čitelně, dodržet úpravu, možno psát na počítači.

Chemie / splnit do 14. listopadu (středa)

Test – směsi.

Chemie / splnit do 14. listopadu (středa)

Nedopsané sešity: Peťa, Kuba, Áňa, Vojta, Dorka. Škoda, kazí vám to výborné skóre… . Proč? Kuba, Petr a Máša koupí obaly.

Anglický jazyk / splnit do 14. listopadu (středa)

WB p. 12-13/ex. 1-8

Důležitá zpráva / splnit do 14. listopadu (středa)

Tělocvik – venku!

Matematika / splnit do 13. listopadu (úterý)

Čtvrtletní písemná práce – počítání s mocninami a odmocninami

Přírodopis / splnit do 13. listopadu (úterý)

Test – kůže.

Přírodopis / splnit do 13. listopadu (úterý)

Sešit dopíšou – Petr, Bibi, Máša, Ondra a Dorka, čímž smažou plný počet „bodů“ za sešit. Práci v hodině neudělali – Ondra, Dorka – plný počet zůstává a práci udělají! Aničce a Máši vrátím sešit, až donesou obal… .

Anglický jazyk / splnit do 13. listopadu (úterý)

Practise conversation in a shoe shop (musí být zapsaná v sešitě!!!)

Anglický jazyk / splnit do 12. listopadu (pondělí)

SB přečti email a udělej cvičení na str. 17 /1-5

Zkouším slovní zásobu, reprodukci Guy Fawkes Night

Matematika / splnit do 9. listopadu (pátek)

S sebou do hodiny: rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužku

Fyzika / splnit do 8. listopadu (čtvrtek)

Malý test na výpočet práce a výkonu. Docvičíme ve čtvrtek a pátek 1. a 2. 11. – viz pracovní listy.

Španělský jazyk / splnit do 7. listopadu (středa)

učebnice 44/1 – do sešitu napsat odpovědi na otázky (podle rozvrhu hodin na str.42)

Důležitá zpráva / splnit do 7. listopadu (středa)

Tělocvik 2. stupeň – buďte připraveni na obě varianty (venku i vevnitř), když to půjde, budeme venku.

Anglický jazyk / splnit do 7. listopadu (středa)

Test on present tenses (simple+continuous)

Finish answering questions on Guy Fawkes

Oral testing – Shopping by phone, Red Nose Day, Guy Fawkes Night

Přírodopis / splnit do 6. listopadu (úterý)

Ti, co chyběli v úterý 23.10. nebo nestihli:

1.stránka v sešitě (ta volná)

 • najděte a na internetu ZÁKLADNÍ (5?) informace o našich předcích a udělejte zápis
 • Australopiték
 • Homo Habilis
 • Homo Erectus
 • Homo Sapiens
 • Homo Sapiens Sapiens

Dějepis / splnit do 6. listopadu (úterý)

Test: Habsburská monarchie v době Osvícenství, Východní Evropa v 18. st. V učebnici na str. 25-29.

Matematika / splnit do 6. listopadu (úterý)

Desetiminutovka – násobení a dělení mocnin

Anglický jazyk / splnit do 6. listopadu (úterý)

Study and write down new words and expressions from Guy Fawkes Night: blow up(explode), plot-spiknutí, treason-zrada, fail-neuspět, cellar-sklep, gunpowder-střelný prach, straw-sláma, burn-pálit, rebel, celebrate, celebration, fiery festivities-ohňové oslavy, sparkles-prskavky, successful-úspěšný

Bring October and November issue of GATE!!!

Chemie / splnit do 5. listopadu (pondělí)

Maty, Kuba, Áňa, Dorka, Toník – připraví laboratorní cvičení. Nachystají si pomůcky … příjdou si vyzvednout sešity, domluvit se, nakoupí potřebný materiál … . Odpovídají za hladký průběh laborek.

Anglický jazyk / splnit do 5. listopadu (pondělí)

Vocab. test on Tuesday Nov 6th: charity=an organization was established to offer financial and other help to people in need,

raise money-získat peníze, donate-přispět, establish/established=found/founded, an animal sanctuary=a place where injured or unwanted animals go and people take care of them, endagered animals-ohrožená zvířata=animals in danger, to be interested in-zajímat se o něco, monastery-klášter, volunteer-dobrovolník, especially-zvláště, cannot=can´t, basically-v podstatě, make money=earn, shopping trolley, advertisement (can be shortened to advert or add), deliver-doručit, task-úkol, store=shop, customer-zákazník, Budhist temple-chrám, people in need=people who need it,

Retell briefly two articles: 1. RED NOSE DAY! Do something money for money! p. 15 SB + SHOPPING BY PHONE p. 11 WB

On Monday we will be talking about Guy Fawkes Day which is celebrated in the UK on Nov 5th. I´ll be pleased if you find out some info about this festival on the net.

 

 

Matematika / splnit do 2. listopadu (pátek)

Mocniny – samostatné pracovní listy: cvičení A-1, A-2, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, B-21, C-24. Pracujte přednostně BEZ kalkulačky.

Odmocniny – samostatné pracovní listy: cvičení A-1, A-11, A-12, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-21. Pracujte přednostně BEZ kalkulačky.

– z každého cvičení alespoň 3-4 řádky/sloupce, nebo celou slovní úlohu.

Druhé mocniny čísel 1-20 zpaměti.

Fyzika / splnit do 2. listopadu (pátek)

Sešity nedopsané, zanedbané – Kuba, Máša, Ondra…důsledky – těžký test se sešitem.

Zeměpis / splnit do 1. listopadu (čtvrtek)

 • ti, co nepsali si dopíšou testík – vodstvo
 • vytvořit zápis z textu na podpoře výuky (podnebí Evropy)
 • zkoušení – vodstvo, orientace na mapě
 • referát na čtvrtek 8. 11.: Island, Velká Británie + Irsko

Anglický jazyk / splnit do 31. října (středa)

New vocab.: found-founded=establish-establish (ustanovit, založit), donate- darovat, raise money-vybrat, shromáždit peníze (např. pomocí charitativní sbírky)

charity=an organization that was established to offer financial and other help to people in need

WB 10/7 + 11/1-5

Gate October issue: p. 8 Máša (The Voynich Manuscript), Honza M. (Jack the Ripper), Vojta (The Oakville Blobs)

Read the unsolved mysteries and tell the rest of the class in Czech what you have learnt!

Španělský jazyk / splnit do 31. října (středa)

První cvičení v pracovním listu. (Gustar, Encantar, Odiar).

Důležitá zpráva / splnit do 31. října (středa)

V informatice zůstaly klíče (+ čip + otvírák :-)) – jsou v kanceláři školy. Kontakt ivana.prochazkova@sedmikraska.cz

Zeměpis / splnit do 25. října (čtvrtek)

Zopakovat vodstvo – TEST

materiál k opakování (kromě vlastního sešitu a atlasu) najdete na podpoře výuky

Zeměpis / splnit do 25. října (čtvrtek)

Mrkněte na požadavky – pořadí a termíny referátů vyvěsím ve třídě!

http://sedmikraska.cz/materialy/materialy/8-trida/zemepis/materialy/

 

Španělský jazyk / splnit do 24. října (středa)

Napsat 4 věty o sobě (co mám a nemám rád) a 4 věty o někom z rodiny (co má a nemá rád). Použijte sloveso GUSTAR.

Anglický jazyk / splnit do 24. října (středa)

Study for the test: I want to, I don´t want to, I´d like to, I´d prefer to, ENOUGH, MONEY VERBS

Revise present tenses (simple + continuous)

Anglický jazyk / splnit do 23. října (úterý)

Do and revise these exercises:

I want to, I don´t want to, I´d prefer to, I´d like to  WB 10/1,2,3

Money verbs WB 9/1,2,3 + SB 12/4,5 (borrow, lend, save, earn, buy, pay, steal, sell, spend)

Enough SB 13/4 + WB 10/5,6

TEST on Wed!!!

Důležitá zpráva / splnit do 23. října (úterý)

Práce v hodině:

Máte volnou první stránku v sešitě, právě TU teď potřebujete… .

 • najděte a na internetu ZÁKLADNÍ (5?) informace o našich předcích a udělejte zápis
 • Australopiték
 • Homo Habilis
 • Homo Erectus
 • Homo Sapiens
 • Homo Sapiens Sapiens

Ať se vám to vleze na jednu stránku. Sešit odevzdejte paní asistence Jitce.

Toník, Kuba a nepřítomni vypracují doma pokud nestihnou … .

Anglický jazyk / splnit do 22. října (pondělí)

GATE: finish reading the article about bullying

Důležitá zpráva / splnit do 19. října (pátek)

Změna rozvrhu:

M; M/Inf; ČJ; HV;F

Důležitá zpráva / splnit do 18. října (čtvrtek)

Změna rozvrhu:

F; M; ČJ; D; oběd; Z; HV-VV?

Důležitá zpráva / splnit do 16. října (úterý)

Změny rozvrhu pro spojené třídy VIII. a IX. na úterý 16. 10.

M; ČJ; ČJ či PT; P; Z; CH; poslední hodina zrušena :-)

Důležitá zpráva / splnit do 15. října (pondělí)

Pro ty, kteří nejedou do Londýna…

Domluvili jsme pro vás zajímavý program na pondělí a středu.
Pondělí – Ostrava Svět techniky: Roboti v našem životě
             – odjezd 6.40 z aut. nádraží Rožnov (sraz 6.30)
             – návrat cca 14.45 hod.
             – budete potřebovat asi 200,- Kč, (70,- program + cesta)
Středa – Olomouc Divadlo umění: výstava + výukový program
           – odjezd 8.48 z vlakového nádraží Rožnov (sraz 8.30 – kupujete si lístek sami)
           –  návrat cca 14.45 (nebo 15.55 hod.)
           – budete potřebovat asi 100,- (20,- program + cesta)
Pro obě akce: svačinu a pití s sebou, průkazku nebo občanku u 15letých
                       odhlaste si obědy, případně kroužky…

Český jazyk / splnit do 12. října (pátek)

Upozorňuji žáky, kteří chyběli, že si v nejbližších hodinách, do nichž přijdou, napíší zameškané desetiminutovky (ČJ a literatura).

Matematika / splnit do 12. října (pátek)

Kdo nestihl dnes v hodině, dokončí si doma:

www.onlinecviceni.cz: 2.stupeň: Matematika: Pro 8.ročník: 01. Druhá mocnina: všechny úlohy ze seznamu označené pořadovým číslem 01

www.umimematiku.cz: Podle třídy: 8.třída: Aritmetika: Mocniny a Logaritmy: Mocniny a Odmocniny: čtyři typy úloh, od každé stačí jedno cvičení

Pracujte ideálně BEZ kalkulačky. Do sešitu si pouze zapisujte procentuální úspěšnost, případně získané štíty (počítač kontroluje a hodnotí výsledky za vás).

Český jazyk / splnit do 12. října (pátek)

Do slohové hodiny si doneste dokončený naučný text o historii literatury (zadání – viz úkol na tento čtvrtek).

Český jazyk / splnit do 11. října (čtvrtek)

Literatura: kdo chyběl, pročte si v knize text na str. 76 – 80 a do literárního sešitu si udělá výpisky (zaměřte se na tučně vytištěná fakta).

Tato témata budou předmětem další desetiminutovky, kterou si v literatuře napíšeme.

 

Český jazyk / splnit do 11. října (čtvrtek)

Do hodiny literatury dokončete krátký naučný text na téma nejstarší česká literatura (období Velké Moravy, období počátků českého státu – do přelomu 13. a 14. století).

Chemie / splnit do 10. října (středa)

Test – ionty.

Anglický jazyk / splnit do 10. října (středa)

SB13/2, WB14/5

Přírodopis / splnit do 9. října (úterý)

Test – svalstvo.

Matematika / splnit do 9. října (úterý)

Pouze pro přihlášené studenty: Logická olympiáda.

Při řešení můžete používat vlastní/školní kalkulačku, papír a psací potřeby. Nutné znát své přihlašovací údaje, pod kterými jste se registrovali.

Hodně štěstí!!!

Anglický jazyk / splnit do 9. října (úterý)

SB 12/ finish ex. 5, WB 9/1,2,3

Money verbs: spend money on something- spent=utratit peníze za něco, earn – earned=vydělat peníze, save – saved=šetřit, borrow – borrowed=vypůjčit si, buy – bought=koupit, sell – sold=prodávat

Other words and phrases: There´s a lot of traffic. See you in five minutes, a couple (several, a few)=několik, pocket money =kapesné, a bit=trochu

 

Důležitá zpráva / splnit do 9. října (úterý)

Z důvodu školení vyučujícího odpadá poslední hodina – Zeměpis.

Anglický jazyk / splnit do 8. října (pondělí)

WB 7/1-5, 8/1-6

Španělský jazyk / splnit do 8. října (pondělí)

Vyrobit si rozvrh hodin ve španělštině (dny v týdnu, názvy předmětů, čas).

Důležitá zpráva / splnit do 8. října (pondělí)

70,- Kč na Planetu 3000 (kino, čtvrtek 11. 10. – 3. a 4. hodina)

Fyzika / splnit do 5. října (pátek)

Dopsat sešit, provedeme kontrolu.

Dějepis / splnit do 4. října (čtvrtek)

Habsburská monarchie na přelomu 17. a 18. st., Baroko.

Chemie / splnit do 3. října (středa)

Test: stavba atomu (jádro, obal, proton, elektron, neutron, valenční elektron, dráhy, skupina, perioda).

Anglický jazyk / splnit do 3. října (středa)

SB finish the ex. 5 p. 11 + 108/1,2

new vocab: brilliant, freezing, boiling, huge, absolutely, amazing, awful, ice rink, mall, luckily-naštěstí, even-dokonce, theme park – zábavný park, aquarium, unusual-neobvyklý, fountain, wonderful, department store, shop X store

The Royal Family – 15sentences (we will be checking it tomorrow)

Důležitá zpráva / splnit do 3. října (středa)

Tělocvik vevnitř!

Přírodopis / splnit do 2. října (úterý)

Test – kosti ( kostra + stavba kosti).

Anglický jazyk / splnit do 2. října (úterý)

SB 9/2,3 do sešitu

Zeměpis / splnit do 2. října (úterý)

Test – povrch a úvodní info o Evropě + mapa.

Španělský jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Test – počasí

Anglický jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Revise London landmarks

Dorka – oprava testu!!!

15 sentences about the Royal family (in your notebook)

Fyzika / splnit do 27. září (čtvrtek)

Malý test – optika úvod (zdroje světla, barvy, světlo a stín). Nové učivo odraz světla z pátku si dopiště, ale v testu nebude.

Dějepis / splnit do 27. září (čtvrtek)

Pracovní list.

Anglický jazyk / splnit do 26. září (středa)

Revise Unit starter: have/has got, there is/there/are, some, any, a/an, present simple

Do the quiz on London

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (středa)

Tělocvik 2. stupeň – vevnitř na 5 květnu! Sebou obuv a oblečení do tělocvičny.

Matematika / splnit do 25. září (úterý)

Desetiminutovka – poměr v mapě, přímá a nepřímá úměra

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (úterý)

ANGLIE
– účastnící exkurze do Anglie nahlásí číslo cestovního dokladu (pas nebo občanský průkaz)
p. uč. Veronice Vašutové (osobně nebo emailem)

Anglický jazyk / splnit do 25. září (úterý)

Revise what we have learnt about London so far, Starter unit – have got/has got, there is/there are, some, any, a/an, present simple

Anglický jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

London sights (landmarks): Buckingham Palace, The Houses of Parliament, Big Ben, London Eye, Windsor Castle, The Tower of London, St Paul´s Cathedral, Westminster Abbey, the River Thames, Oxford Street, Harrods, Hyde Park, Trafalgar square, Piccadilly Circus, China Town (SOHO) – please copy these places into your exercisebook as we will be talking about them next lesson.

SB 98-99 preparation for the test on MONDAY (Starter Unit)

Španělský jazyk / splnit do 24. září (pondělí)

Znovu si projít pracovní list o počasí ve 4 španělsky mluvících zemích a vyhledat neznámá slovíčka.

Důležitá zpráva / splnit do 20. září (čtvrtek)

Tento čtvrtek bude místo dějepisu chemie.

Důležitá zpráva / splnit do 20. září (čtvrtek)

Připomínám, že ve čtvrtek 20. 9. se osmá třída zúčastní vzdělávací akce v Městské knihovně Rožnov p. R. Akce proběhne v čase mezi 8.00 – 9.30, tedy v době, kdy máme mít češtinu a práci s textem. Tématem bude práce s informacemi.

Ráno můžete přijít přímo ke knihovně. U knihovny buďme prosím všichni nejpozději v 7.55.

Daniel Stibor

Důležitá zpráva / splnit do 19. září (středa)

Tuto středu bude tělocvik 2. stupně venku. Budeme se věnovat atletice. Vezměte si vhodnou obuv a oblečení na ven.

Anglický jazyk / splnit do 19. září (středa)

WB 6/1-6

Anglický jazyk / splnit do 18. září (úterý)

WB 5/3, 4, 5

Anglický jazyk / splnit do 17. září (pondělí)

WB 4/3, 5/1,2

SB 98-99/1,2,3,4

Vojta – presentation on Florida, Annie – presentation on Italy

Chemie / splnit do 12. září (středa)

Periodická soustava prvků – papírnictví, knihkupectví.

Anglický jazyk / splnit do 12. září (středa)

Holidays + WB 4/1,2

Chemie / splnit do 12. září (středa)

Místo CH si dáte F.

Matematika / splnit do 11. září (úterý)

desetiminutovka – zlomky

Anglický jazyk / splnit do 11. září (úterý)

SB 4/4, WB 3/1-6

The first page of your exercisebook – Monday (17th Sept)

Důležitá zpráva / splnit do 10. září (pondělí)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, (524) střední linkovaný 20 listů – 2 kusy

AJ: (524, 544) střední linkovaný 20 listů – 1 kus, 40 listů – 1 kus, (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

ŠJ: (444, 424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus

MA: (440) velký nelinkovaný 40 listů – 1 kus, (540) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Anglický jazyk / splnit do 10. září (pondělí)

Welcome back to school everyone! Today you were talking to a couple of classmates about your summer holidays and adventures. I want you to prepare a short report on what you have found out. Talk briefly about two or three friends how they spent their holidays, where they travelled, what they did, what places they saw or visited and whether they liked it or not. Two or three minutes talk is enough. Thank you for preparing for the next lesson. I am looking forward to your reports. Best Regards. Your teacher of English.

Důležitá zpráva / splnit do 6. září (čtvrtek)

Vodácká průprava – 8. ročník čtvrtek 6. 9. 2018 přehrada Horní Bečva

sraz:  v 7.45 u knihovny

návrat: 13.00 (13.30) zastávka Loana

program: nácvik základních vodáckých dovedností  na nafukovacích kánoích Pálava na klidné vodě

s sebou: 35,- Kč na dopravu a průkazku na slevu, 70,- Kč patnáctiletí a kdo nemá průkazku či pas.

Starší či sportovní oblečení do vody i plavky, šusťáková bunda, kšiltovka či šátek, náhradní oblečení! Svačiny, pití. Odhlásit si oběd!

Akce se uskuteční za přijatelného počasí, v případě ranního deště se přesuneme od knihovny do školy.

V případě nejasností informace u třídního učitele:

Kateřina Hepová

vodácký výcvik – Ivana Procházková 778 767 415

 

Důležitá zpráva / splnit do 4. září (úterý)

Tradiční poprázdninová adaptační vycházka Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm

8.15hod. odjezd z autobusového nádraží zast. č. 16 (sraz 8.05)

Přes Hážovické Díly na náměstí do Rožnova (děti, které budou mít oběd, pokračují do školy, jinak rozchod na náměstí).

S sebou: turistické oblečení (dle předpovědi počasí i pláštěnka, klobouk), svačina, pití, peníze na autobus tam (30,-), případně něco na občerstvení, bude-li bufet na Dílech otevřený.

Návrat cca 11.30 hodin.

Přírodopis / splnit do 16. ledna (úterý)

Test – obě střeva + rozklad cukrů, tuků a bílkovin.

Chemie / splnit do 10. ledna (středa)

Dorka, Ondra – test chemická vazba.

Přírodopis / splnit do 9. ledna (úterý)

Test – trávicí soustava – ústa, jícen, žaludek, játra, slinivka břišní (tak Emi?).