Administrace | Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

9. třída

Chemie / splnit do 17. června (středa)

… každou středu test z názvosloví …

Matematika / splnit do 8. října (úterý)

Desetiminutovka: lineární rovnice bez zlomku. Řeš rovnici: Urči kořen rovnice, proveď zkoušku.

Matematika / splnit do 2. října (středa)

Desetiminutovka: určování podmínek řešitelnosti u lomených výrazů

Důležitá zpráva / splnit do 2. října (středa)

Jelikož nám předpověď počasí nepřeje, půjdme zítra do tělocvičny. Vhodnou sálovou obuv s sebou. (Pokračování textu…)

Anglický jazyk / splnit do 26. září (čtvrtek)

Workbook str.47

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (středa)

Ve středu 25.9.2019 půjdeme v tělesné výchově ven. Vhodné oblečení: dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Vhodnou obuv (skok do písku). Pokud by náhodou pršelo (i když předpověď nám zatím přeje), třídy se rozdělí do jednotlivých tělocvičen. Mějte s sebou proto obuv i dovnitř.

Matematika / splnit do 25. září (středa)

Desetiminutovka: úpravy algebraických výrazů pomocí vzorců

Důležitá zpráva / splnit do 18. září (středa)

Tělesná výchova.

Půjdeme ven. Na sebe odpovídající oblečení venkovní teplotě: tepláková souprava (dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv).

Matematika / splnit do 17. září (úterý)

Operace s algebraickými výrazy – opakování 8.ročníku: PS1: str. 62-66: cvičení A-7 až A-26. Dokončení a procvičení úloh z práce v hodině.

Matematika / splnit do 17. září (úterý)

Desetiminutovka: počítání s výrazy (číselné, s proměnnou)

ZMĚNA TERMÍNU!!!

PS1: str. 64, cv. A-18.

Výtvarná výchova / splnit do 16. září (pondělí)

V rámci výtvarné výchovy půjdeme na výstavu Maria Kotrby, přineste 20 kč.

Důležitá zpráva / splnit do 12. září (čtvrtek)

Přihlášení žáků 2. stupeň – na stránce školy je vlevo ikona pro přihlášení.

V případě mobilních telefonů stáhnou aplikaci, (zvolit město Rožnov p.R. a ZŠ Sedmikráska).

Přihlašovací ID zůstává a jako heslo je univerzální:  a1234567

PO PŘIHLÁŠENÍ SI ZMĚŇTE HESLO! V sloupci lišt nalevo dole, lišta NÁSTROJE (rozbalit) a druhý pod odkaz je změna hesla. Případně proškolím žáky odpoledne. Reklamace v učebně informatiky – I. Procházková.

Dějepis / splnit do 10. září (úterý)

Vyberte si 1 osobnost 20. století, která byla dle vašeho názoru zajímavá, inspirativní, nebo značně ovlivnila lidstvo.

O této osobě, pak budete mít  referát.

Důležitá zpráva / splnit do 5. září (čtvrtek)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus;

(544) střední linkovaný, 40 listů – 1 kus;

(524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus.

AJ: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus,

(444) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus

ŠJ: 7. třída – (444, 424) velký linkovaný, 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus; 8. – 9. třída – (444) velký linkovaný, 40 listů

MA: (440) velký nelinkovaný, 40 listů – 1 kus;

(520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední nelinkovaný, 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný, 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný, 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný, 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný, 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Matematika / splnit do 21. června (pátek)

učebnice M 2 ks + učebnice Z a atlas ČR – vyčistit, donést

Důležitá zpráva / splnit do 20. června (čtvrtek)

Odpadá odpolední vyučování. Od 13:00 se učitelé (po)radí.

Důležitá zpráva / splnit do 19. června (středa)

středa 19. 6. odpadá pro 8. a 9. ročník tělesná výchova…projděte se, projeďte se na kole, plavte :-)

Přírodopis / splnit do 18. června (úterý)

Místo P dáme CH. Obě hodiny.

Španělský jazyk / splnit do 17. června (pondělí)

Vaření: 10:00 – 12:00 (kuchyňka Podskalky), ingredience a recepty s sebou …. bez Seby.

Fyzika / splnit do 17. června (pondělí)

František, Sabina, Thomas – přinést sešity – doplnění klasifikace.

Anglický jazyk / splnit do 14. června (pátek)

Ústní zkoušení na vylosované téma (cca. 5 min)
Témata: 1) Housing
2) Future World
3) Life Events
4) Accidents and Injuries
5) Free Time

Důležitá zpráva / splnit do 11. června (úterý)

V úterý 11. 6. navštíví celý druhý stupeň v rožnovské ZUŠ divadelní představení, v němž účinkují někteří naši žáci. Akce se uskuteční v čase mezi 9.00 – 10.00. Odpadne tedy druhá vyučovací hodina. Na ostatní hodiny si vezměte věci podle rozvrhu. Vstupné na akci je 20,- Kč.

Důležitá zpráva / splnit do 10. června (pondělí)

závěrečná ročníková práce

 1. výběr tématu
 2. osnova
 3. opakované konzultace s příslušným učitelem/vedoucím práce a splnění termínů
 4. textový dokument (priorita! – možnost použít při prezentaci jako tahák) s následujícími zásadami:
 • nadpis (název), jméno autora a ročník, datum
 • úvod – zdůvodnění výběru tématu
 • samotné zpracování zadané problematiky (např. od obecného ke konkrétnímu…)
 • srozumitelnost a věcná správnost obsahu v zadaném rozsahu (případné vysvětlení cizích slov)
 • gramatická správnost
 • grafické zpracování (obrázek, ilustrace, foto)
 • zajímavosti, konkrétní příklady
 • zdroje informací, odkazy na prameny (internetové stránky, encyklopedie, časopisy, osoby)
 • závěr – shrnutí (popř. vlastní názor, nástin řešení…)
 1. praktická ukázka (uvařené jídlo, výrobek, ukázka tance, pomůcek, nástrojů…)
 2. prezentace – až po schválení textového dokumentu, bude umožněno i během výuky v květnu, jen hesla (opěrné body) a obrázky či videa
 3. nácvik představení své práce :-), přednes, otázky obecenstvu…
 4. zhodnocení práce a spolupráce konzultantem

 

Důležitá zpráva / splnit do 10. června (pondělí)

22. 5. DRAVCI 9:15 hod. – 10:25 hod. na školním hřišti ZŠ 5.Května, délka programu je 60-70 minut, cena 50,-kč/žák

28. – 31. 5. letní škola v přírodě Pálkovice

10.6. ročníkovky

Důležitá zpráva / splnit do 10. června (pondělí)

Ročníkovky pořadí: 1. Kuba 2. Adam 3. David  4. Kiki  5. Seba  6. Vanda  7. Emča *** 8. Lucka

9. Sabča  10. Hanka  11. Věrka  12. Viki  13. Thomas  14. Franta

 Ročníkovky úkoly:
Kiki + Ema: nachystají třídu, raut
Thomas + Franta: uklidí třídu, umyjí a schovají nádobí
Seba + Kuba: vyzvednou peníze, nakoupí dle domluvy, donesou paragon s podpisem, nachystají na raut
David + Adam + Lucka, Viki + Sabča:  donesou a nachystají SLANÉ pohoštění
Věrka + Vanda + Hanka + Kiki: donesou a nachystají SLADKÉ pohoštění
… prosím vás, vložte do toho lásku VY ne zaměstnanci brambůrků Bohemia či tyčinek Havlík…
… ujistěte se, že máte všechny body ročníkové práce splněny … 

Český jazyk / splnit do 10. června (pondělí)

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Hodnocení bude vycházet z textu, který napíšete. Zvolíte si sami své vlastní téma (inspirace viz níže burza nápadů). V jedné hodině text napíšete. V další hodině (jiný den) si text po sobě přečtete a opravíte. Budete moci pracovat se slovníkem, pravopisnými příručkami, učebnicemi apod. Poté provedeme zhodnocení a text bude klasifikován známkou. Nakonec bude následovat krátký ústní pohovor. Vyberu z vašeho textu vhodnou pasáž a zeptám se na teoretické jazykové otázky (např. slovní druhy, mluvnické kategorie apod.).

 

 

* členění textu – úvod, stať, závěr                         2 body – zřetelné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– odstavce                                      2 body – smysluplné rozčlenění

1 bod – částečné rozčlenění

0 bodů – členění chybí

 

– název                                            2 body – název zajímavý, poutavý, vhodný k tématu

1 bod – název popisný (Vyprávění o škole, Popis židle)

0 bodů – název chybí

 

* minimální rozsah textu – 300 slov (9., 8. třída), 250 slov (7. třída), 200 slov (6. třída)

 

2 body – dodržení rozsahu

1 bod – mírné nedodržení

0 bodů – značné nedodržení

 

* stylistická stránka – formulační dovednosti      2 body – text se dobře čte, věty dávají smysl,

neobjevují se formulační nedostatky apod.

1 bod – věty dávají smysl, nacházíme však menší

formulační nedostatky

0 bodů – text se čte s obtížemi, věty jsou

nepřehledné, nesrozumitelně zformulované

 

– volba vhodných výrazových prostředků

 

2 body – slovní zásoba odpovídá typu textu

1 bod – slovní zásoba není místy vhodná k typu textu

0 bodů – nevhodná volba slov

 

* obsahová stránka – zajímavost, podnětnost, novost pohledu, poetičnost, zábavnost apod.

2 body – text zajímavý, poetický, zábavný apod.

1 bod – text, ze kterého je patrné, že byl napsán jen

kvůli tomu, že to bylo zadáno

0 bodů – text, ze kterého je patrné, že pisatel neměl

k tématu žádný vztah

 

* pravopisná stránka                                               2 body – bez pravopisných chyb

1 bod – objevují se pravopisné chyby

0 bodů – velké množství pravopisných chyb

 

 1. třída – burza nápadů

 

* spontánní nápady

* místa, kde se cítím bezpečně (popis, úvaha)

* postapo

* peníze

* jídlo

* cesta kolem světa

* detektivka

* alkohol, drogy

* životní změny

* rozhovor

* monolog, dialog, dramatický text

* čas

* já

* ekologie

* popis pracovního postupu (hamburger)

* problémy světa, společnosti

* sociální sítě

* faleš

* vývoj

* jiný neznamená špatný

* oživlý obraz

* budoucnost – technika

Fyzika / splnit do 6. června (čtvrtek)

Hodina bude suplovaná, dostanete úkol k souhvězdím, ale pak můžete v informatice pracovat na ročníkovkách.

Španělský jazyk / splnit do 5. června (středa)

1) Popsat zdravé stravování (použít fráze z pracovního listu) – aspoň 8 vět.

2) ve skupinkách sepsat ingredience a množství pro recepty, podle kterých budete vařit (španělsky!)

Důležitá zpráva / splnit do 5. června (středa)

Tělocvik 2. stupeň VENKU!

Zeměpis / splnit do 4. června (úterý)

 • kromě Lucky a Hanky se zbytek pořádně naučí poznat památky UNESCO v ČR
 • www.unesco-czech.cz    + sešit

Volba povolání / splnit do 3. června (pondělí)

Bude fyzika – Vesmír :-))). Sešity máte někteří ve škole :-), kdo ještě nedokončil esej/zamyšlení na téma jaderná energie, nechť přinese.

Anglický jazyk / splnit do 3. června (pondělí)

UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE VŠECHNY BODY ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE.

 

Důležitá zpráva / splnit do 23. května (čtvrtek)

Ve čtvrtek i pátek místo F budete v informatice pracovat na ročníkovkách. Vezměte s sebou flešky, pošlete si věci na email … .

Dějepis / splnit do 21. května (úterý)

Test: Okupace ČSR 1968, Normalizace.

V učebnici na str. 98-102.

Důležitá zpráva / splnit do 21. května (úterý)

30,- Fake Escape, děkuji

Španělský jazyk / splnit do 20. května (pondělí)

Napsat recept na palačinky.
Vyhledat si zadaná jídla na internetu (obrázek a hlavní ingredience).

Výtvarná výchova / splnit do 17. května (pátek)

Doplňte své boxy na výtvarné pomůcky! Seznam viz stránky školy.

 

Matematika / splnit do 17. května (pátek)

Goniometrické fce – test

Španělský jazyk / splnit do 15. května (středa)

Sestavit španělský jídelníček (název restaurace, hlavní chody, dezerty, nápoje, ceny).

Anglický jazyk / splnit do 3. května (pátek)

Read and translate the text „Barefoot Walking“ from the magazine.

Španělský jazyk / splnit do 29. dubna (pondělí)

Dodělat křížovku – jídlo.

Španělský jazyk / splnit do 24. dubna (středa)

– Test – ovoce, zelenina
– doplnit si týdenní jídelníček (snídaně)

Volba povolání / splnit do 24. dubna (středa)

Milí žáci, vyzvedněte si zápisové lístky, kterými potvrdíte příslušné střední škole, že zde nastoupíte k 1. září 2019. Ivana Procházková

 

Chemie / splnit do 10. dubna (středa)

Kontrola sešitů – 1,2,5.

Přírodopis / splnit do 9. dubna (úterý)

Kontrola sešitů – 1,2,5.

Matematika / splnit do 29. března (pátek)

Test – koule – výpočty, slovní úlohy, poloměr z objemu nebo z hmotnosti

Anglický jazyk / splnit do 29. března (pátek)

Test – unit 7

Hudební výchova / splnit do 28. března (čtvrtek)

Hudební výchova odpadá z důvodu studia pana učitele. Oslavte Den učitelů :-).

Dějepis / splnit do 20. března (středa)

Test: Československo na rozcestí, Budování socialismu v ČSR.

Matematika / splnit do 14. března (čtvrtek)

 • donést sešit č. 3 z loňska – ten nejtmavší zelený s učivem „koule“
 • didaktický test č. 3 – vypočítat, změřit čas, přijít s úlohami, které jste nezvládli
 • projít učivo 8. ročníku z listu, co jste dostali
 • znát vzorce těles i rovinných útvarů + převody jednotek délky, objemu, obsahu

Anglický jazyk / splnit do 14. března (čtvrtek)

Test – present perfect

Chemie / splnit do 13. března (středa)

Test – názvosloví, využití a zdroje (ropa, uhlí …) uhlovodíků. V sešitě od nadpisu „organická chemie“

Fyzika / splnit do 8. března (pátek)

Malý test – atom, iont, izotop, jaderné a chemické síly  (*jaderné a chemické reakce*) – co to je, čím se od sebe liší….

Anglický jazyk / splnit do 7. března (čtvrtek)

SB 79/9

Matematika / splnit do 7. března (čtvrtek)

Test – funkce lineární i lomená, řešení soustavy LR – graficky i početně

 • přijímačkoví zintenzivněte domácí přípravu – na čtvrtek do cvičení zopakujte vzorce pro obvod, obsah, povrch objem všech rovinných útvarů i těles. která už jsme probírali – a že jich je dost… doporučuji vypsat si je na papír a mít po ruce všude a opakovat!!

Důležitá zpráva / splnit do 7. března (čtvrtek)

Z důvodu studia učitele odpadá HV a výuka bude ukončena 14,00. 

Důležitá zpráva / splnit do 6. března (středa)

6.3. proběhne ve škole beseda s protidrogovou tematikou. Začátek v 10 hod. Pro žáky zdarma.

Přírodopis / splnit do 5. března (úterý)

Věrka, Vanda, Adam, Ema  – poznávačka hornin, nerostů.

Důležitá zpráva / splnit do 4. března (pondělí)

Sebastian – dopsané sešity dle dohody – P, CH, Z, D.

Důležitá zpráva / splnit do 28. února (čtvrtek)

550,- Lucka, Hanka, Sabča … 250,- Kiki. 

ROČNÍKOVKY DOHODNOUT DO KONCE ÚNORA.

Dějepis / splnit do 21. února (čtvrtek)

Test: Rozdělená Evropa, První léta studené války, Zánik koloniálních říší.

V učebnici na str.: 76-83.

Anglický jazyk / splnit do 19. února (úterý)

Test – irregular verbs (SB p.127)

Přírodopis / splnit do 19. února (úterý)

David, Sebastian – prezentace geologická stavba Karpat a Českého masívu.

Volba povolání / splnit do 15. února (pátek)

Rodičům byly odeslány vámi předvyplněné přihlášky (1. strana). Prosím doplňte, společně zkontrolujte a opět pošlete zpět. Ve škole je vytisknu spolu s 2. stranou se známkami, orazím a předám vám k podpisům (žák, rodič). Zajistíte si potvrzení lékaře a odešlete či předáte na podatelně příslušné školy – do 1. března 2019. Ivana Procházková

 

Fyzika / splnit do 14. února (čtvrtek)

Velký test ZVUK – tak jak jsme opakovali v pátek 8. 2.

Anglický jazyk / splnit do 14. února (čtvrtek)

Present Perfect – finish the „since x for“ exercise

Španělský jazyk / splnit do 13. února (středa)

Test – pocity a nálady

Zeměpis / splnit do 11. února (pondělí)

test/přiřazovačka: podnik – výrobek

Chemie / splnit do 11. února (pondělí)

Vezměte s sebou chemii.

Důležitá zpráva / splnit do 6. února (středa)

1) Tělocvik venku (pravděpodobně vycházka) – vezměte si vhodnou obuv

2) donést 45kč na Ziburu (přednáška v kině – pátek)

Důležitá zpráva / splnit do 31. ledna (čtvrtek)

Předávání pololetního vysvědčení – proběhne 5. vyučovací hodinu, která bude třídnická. Vezměte si složky..

Oběd 12,45 – pak volno, které je i v pátek, což jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Důležitá zpráva / splnit do 30. ledna (středa)

Ve středu 30. 1. půjde celá škola na „pololetní bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice  a čepice/přilba doporučena (bez nich nelze na led). „Nebrusliči“ sraz ve škole – práce v dílně. 

9,15 – 9,30 návrat do školy, výuka pokračuje, ale po obědě 5. hodina Španělský jazyk. 6. hodina odpadá, případně ji využijte k doplnění zápisů…:-).

Důležitá zpráva / splnit do 30. ledna (středa)

5. hodina bude ŠJ.

Důležitá zpráva / splnit do 24. ledna (čtvrtek)

Z důvodu pololetní pedagogické rady odpadá 6. a 7. vyučovací hodina.

Důležitá zpráva / splnit do 22. ledna (úterý)

Kontrola sešitů v režimu 1,2,5. Přírodopis a chemie.

Fyzika / splnit do 22. ledna (úterý)

František a Thomas – velká přestávka, přijít domluvit se na práci k pololetní klasifikaci :-).

Matematika / splnit do 21. ledna (pondělí)

pololetní test: soustavy rovnic, vyjádření ze vzorce, slovní úlohy všech typů, rovnice s neznámou ve jmenovateli, lineární funkce (doplnit tabulku, sestavit graf, určit průběh funkce)

 

Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí)

Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň –  v pondělí 21. 1. 2018 14,30 – 17,00.

Český jazyk / splnit do 18. ledna (pátek)

Pololetní test.

– slova významově nadřazená, podřazená, souřadná;

– sousloví, rčení;

– synonyma, antonyma, homonyma;

– termíny;

– stavba slova;

– slovo základové a odvozené, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek;

– slovní druhy – podstatná jména pomnožná, hromadná a látková;

– větné členy ve větě jednoduché – určování;

– pravopis.

Důležitá zpráva / splnit do 18. ledna (pátek)

Pokud chcete ještě ovlivnit vaše skóre … .

P: Sebastian dodá dopsaný sešit.

Ch: Sebastian, Hanka by si mohli napsat větší test z názvosloví.

Důležitá zpráva / splnit do 18. ledna (pátek)

Rozměr tisku na přední stranu triček bude cca 24×7,5cm, rozměr tisku na zadní stranu triček bude cca 27x17cm.

 Velikosti:

Pánské STANDARD: vínová – S-2ks, M-3ks

Dámské KLASIK II.: melírově růžová – S-1ks

Barva potisku: bílá

 Rozměr tisku na přední stranu mikin bude cca 24×7,5cm; 19×22,5cm celý motiv nad kapsu, rozměr tisku na zadní stranu mikin bude cca 27x17cm.

 Velikosti:

Pánské KLOKAN BASEBALL: černá/červená – L-1ks; vínová/tm. šedá – M-3ks, L-1ks

Pánské KLOKAN SANDWICH: melírová/černá – L-1ks; tm. šedá/černá – L-1ks; černá/červená – M-1ks, L-1ks

Barva potisku: bílá

 

Fyzika / splnit do 17. ledna (čtvrtek)

Přednes referátů – kdo ještě nebyl!

Důležitá zpráva / splnit do 16. ledna (středa)

Pro Hanku a jiné zájemce – nutno rozkliknout celé – je tam přihláška

Přijímací test z českého jazyka a matematiky NANEČISTO!

Anglický jazyk / splnit do 15. ledna (úterý)

Revise Unit 6 vocabulary: get married, start school, leave home, go to university, have children, leave school, take a year out, be born, get a job, learn to drive, try on, grow up, find out, write down, get on/off, a plastic bag, a paper bag, a carton, a glass jar, a can, a crisp packet, a plastic bottle, salary, rewarding, demanding, career, dairy, launch, an orphan, an orphanage, silk, cotton, an airport, loose, a volunteer, safe

Zeměpis / splnit do 14. ledna (pondělí)

test – obyvatelstvo, vývoj hospodářství ve 20.století – etapy, nerostné suroviny, energetika

Španělský jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

Test – minulý čas složený

Důležitá zpráva / splnit do 14. ledna (pondělí)

Úterý 15. 1. Zašová od 09:00 TANEC PRALESA. Návrat 11:00.

Sraz 8:15 u kina.

Cena: 100,- . 

Anglický jazyk / splnit do 14. ledna (pondělí)

WB p. 65

Fyzika / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

Prezentace referátů a odevzdání verze ve Wordu…

Matematika / splnit do 10. ledna (čtvrtek)

test – soustavy rovnic (sčítací, dosazovací metoda), slovní úlohy (pohyb, společná práce, směsi)

 

Anglický jazyk / splnit do 8. ledna (úterý)

WB p.59/2,3,4

Výtvarná výchova / splnit do 4. ledna (pátek)

Referáty, prezentace

Anglický jazyk / splnit do 4. ledna (pátek)

WB 59/1,2

Volba povolání / splnit do 21. prosince (pátek)

Dále vyhledávání škol v jiných krajích:

http://www.atlasskolstvi.cz      https://www.kr-olomoucky.cz/adresar-skol-a-skolskych-zarizeni-cl-276.html                                  https://www.msk.cz/skolstvi/seznam_skol.html       http://www.infoabsolvent.cz/  

Aktuální informace k přijímacímu řízení Zlínský kraj – na www.zkola.cz

sekce NEPŘEHLÉDNĚTE – Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Hlavně  – Materiály související s přijímacím řízením

Matematika / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Pokud máte zájem, koupili jsme 9-ti stránkové přehledy matematiky (zafóliované a barevné). Cena 40,- kč. Místo odběru Informatika IvPr.  Normální cena okolo 50,- kč (nemluvě o poštovném). 

Případně i jednostranné povrchy, objemy či převody jednotek za 20,- kč.

Důležitá zpráva / splnit do 20. prosince (čtvrtek)

Výuka 5 vyučovacích hodin – v kuse, pak oběd 12,40.  Odpolední výuka odpadá.

Důležitá zpráva / splnit do 19. prosince (středa)

Ve středu 19. 12. půjde celá škola na „předvánoční bruslení“. Sraz na zimním stadionu v 7.45. Poté návrat do školy, odpolední TV tedy odpadá. Povinností je vhodné oblečení a naprosto nezbytné jsou rukavice (bez nich nelze na led). Přilbu více než doporučujeme (pro menší děti povinná), nicméně toto necháváme na vašem zvážení a potvrzení v žákovské knížce.                                                                                    Dcera/syn bude bruslit:     v přilbě            v čepici                        podpis:……………..

Pro nebruslící je zajištěna vycházka na Hradisko. Žáci po nemoci se nahlásí předem během úterý p. uč. Sobotkové, budou ve škole.

Český jazyk / splnit do 18. prosince (úterý)

Učebnice 39/8a (do sešitu zezadu).

Dějepis / splnit do 13. prosince (čtvrtek)

Test: Druhá světová válka 1. část. V učebnici na str. 54-59.

Anglický jazyk / splnit do 13. prosince (čtvrtek)

Make a Christmas decoration by reusing something old and bring it to class.

Přírodopis / splnit do 12. prosince (středa)

Horniny: Adam – vznik  , Kuba – výskyt , František – koloběh , David – Český masív , Thomas – třídění , Sebastian – Karpaty.

Nerosty (minerály): Sabča – poznávačka, Vanda – vznik, Viki – význam, Věrka – vlastnosti, Lucka + Emča – použití, Kiki + Hanka – třídění.

Matematika / splnit do 11. prosince (úterý)

test – soustava rovnic – sčítací metoda

Důležitá zpráva / splnit do 7. prosince (pátek)

30,- na páteční představení v „Janíkovce“ (od 10:30).

Matematika / splnit do 29. listopadu (čtvrtek)

test – rovnice s neznámou ve jmenovateli

Zeměpis / splnit do 27. listopadu (úterý)

zkoušení ústní – podnebí, vodstvo, lehce půdy – především ty, co ještě nebyly u tabule

4 národní parky v ČR – měli jste prezentováno, předejte si informace o tom, proč byl daný NP vyláhšen a zapište si sami z poznámek svých a svých spolužáků.

Anglický jazyk / splnit do 27. listopadu (úterý)

WB 57/3

Španělský jazyk / splnit do 26. listopadu (pondělí)

Převyprávět příběh „El ratón Pablito“ v minulém čase.

Důležitá zpráva / splnit do 23. listopadu (pátek)

Milí žáci, požádejte své rodiče, aby vyplnili krátký dotazník k SCIO testování a škole. Děkuji, IvPr.

www.sciodat.cz
kód uživatele:ABET                    heslo: 3fzbra

Dějepis / splnit do 22. listopadu (čtvrtek)

Test: Konec Československa. V učebnici na str.: 40-45.

Anglický jazyk / splnit do 22. listopadu (čtvrtek)

Write an opinion essay (200 words) about the chosen topic (Future of…).

Zeměpis / splnit do 20. listopadu (úterý)

 • Test vodstvo a podnebí z pondělí přesunut na úterý, vzhledem k předchozímu dohodnutému přesunu matiky na pondělí.

Zeměpis / splnit do 19. listopadu (pondělí)

Opakovací test z podnebí a vodstva. Budou i otázky určené pro práci s atlasem, tak ho k učení použijte :-O

Matematika / splnit do 19. listopadu (pondělí)

Procvičovat krácení a podmínky LV – každý znovu přepočtený výraz ze sešitu je fajn!!

Sešit přijímačky – str. 12.

Důležitá zpráva / splnit do 19. listopadu (pondělí)

Potřebuji vaše omluvenky (Sabča, Kiki, Seba, Věrka …), děkuji. Věrko, Adame … v pondělí nemohu (porada). Můžeme v úterý, středu?

Matematika / splnit do 16. listopadu (pátek)

20´- krácení a podmínky u LV

Španělský jazyk / splnit do 14. listopadu (středa)

Doplnit pracovní list na minulý čas.

Důležitá zpráva / splnit do 14. listopadu (středa)

Tělocvik – venku!

Matematika / splnit do 12. listopadu (pondělí)

Vím, že současné učivo není lehké, ale je povinné :-( , na druhou stranu se u některých z vás projevují nedostatky z dřívějších ročníků, což také komplikuje úspěšné zvládnutí učiva :-(

 • doporučuji propočítávat znova vyřešené příklady z pracovního sešitu
 • dále připomínám shlédnutí videa ohledně lomených výrazů z youtube, na který máte odkaz v materiálech
 • http://jane111.chytrak.cz/M9/9_7.3.pdf     –      další materiál

Anglický jazyk / splnit do 9. listopadu (pátek)

Unit 5 Test

Výtvarná výchova / splnit do 9. listopadu (pátek)

Prezentace, referáty. Témata, která jste si sami vybrali začneme prezentovat. Domluvte se mezi sebou, kdo začne. Stihneme 2 prezentace v hodině. Výzva- Kdo zvládne již 9.11.? Od 16.11. již každou hodinu.

Dějepis / splnit do 7. listopadu (středa)

Test: Hospodářská krize, Totalitní režimy. V učebnici na str. 32. -39.

Důležitá zpráva / splnit do 7. listopadu (středa)

Tělocvik 2. stupeň – buďte připraveni na obě varianty (venku i vevnitř), když to půjde, budeme venku.

Přírodopis / splnit do 6. listopadu (úterý)

Test – sféry Země (obsah sešitu).

Kontrola sešitů.

Chemie / splnit do 6. listopadu (úterý)

Dopsané pracovní listy kromě tabulky kyselin.

Anglický jazyk / splnit do 6. listopadu (úterý)

– WB p.51
– newsinlevels

Matematika / splnit do 6. listopadu (úterý)

 • V záložce studijní materiály najdete video z youtube.com – Lomené výrazy 1, kde je znovu vysvětleno, co jsme v hodině probírali, mrkněte se ještě jednou, může vám to určitě pomoct pochopit nové učivo (a je tam sympatický pan učitel :-))
 • pročíst str. 16 a 17 – Zapamatujme si a Jak na to?
 • DÚ: Učebnice algebra 17/2.3 kromě h)

 

Volba povolání / splnit do 5. listopadu (pondělí)

Hodnocení práce – povolání pozitiva a negativa. Sešity….

Volba povolání / splnit do 31. října (středa)

Škola objednala za zvýhodněnou cenu publikace – Testy 2019 z českého jazyka a matematiky – určené k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, se kterými budou žáci pracovat. Cena za obě publikace je 300 Kč. Příručky poskytují základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám a zároveň obsahuje dostatek typových úloh na procvičování. Dále možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky z  nanečisto, včetně záznamových archů  a samozřejmostí je i klíč s řešením všech úloh.

Důležitá zpráva / splnit do 31. října (středa)

V informatice zůstaly klíče (+ čip + otvírák :-)) – jsou v kanceláři školy. Kontakt ivana.prochazkova@sedmikraska.cz

Matematika / splnit do 25. října (čtvrtek)

 • zjištění podobnosti trojúhelníků
 • změna délky úsečky, dělení v poměru – graficky
 • práce s měřítkem
 • dopočet stran, zjištění koeficientu – TEST

Španělský jazyk / splnit do 24. října (středa)

Zopakovat si slovní zásobu a fráze pro popis cesty/zeptání se na cestu.
(girar, seguir recto, cruzar, pasar, tomar, a la izquierda, a la derecha, allí, hasta, primero, luego, después, al final, la rotonda, el cruce, el paseo de peatones, el semáforo, la esquina, la calle, la plaza, la carretera, cerca, lejos,…)

Matematika / splnit do 23. října (úterý)

 • zopakovat vše o podobnosti – viz pracovní sešit 51 – 56
 • učebnice Geometrie str. 41, 43, 44, 50, 55
 • učebnici geometrie teď nosit

Anglický jazyk / splnit do 23. října (úterý)

8:55 – 9:40 – lesson with a native speaker (British)
– prepare some questions

Důležitá zpráva / splnit do 19. října (pátek)

Změna rozvrhu:

M; M/Inf; ČJ; HV;F

Důležitá zpráva / splnit do 18. října (čtvrtek)

Změna rozvrhu:

F; M; ČJ; D; oběd; Z; HV-VV?

Důležitá zpráva / splnit do 16. října (úterý)

Změny rozvrhu pro spojené třídy VIII. a IX. na úterý 16. 10.

M; ČJ; ČJ či PT; P; Z; CH; poslední hodina zrušena :-)

Důležitá zpráva / splnit do 15. října (pondělí)

Pro ty, kteří nejedou do Londýna…

Domluvili jsme pro vás zajímavý program na pondělí a středu.
Pondělí – Ostrava Svět techniky: Roboti v našem životě
             – odjezd 6.40 z aut. nádraží Rožnov (sraz 6.30)
             – návrat cca 14.45 hod.
             – budete potřebovat asi 200,- Kč, (70,- program + cesta)
Středa – Olomouc Divadlo umění: výstava + výukový program
           – odjezd 8.48 z vlakového nádraží Rožnov (sraz 8.30 – kupujete si lístek sami)
           –  návrat cca 14.45 (nebo 15.55 hod.)
           – budete potřebovat asi 100,- (20,- program + cesta)
Pro obě akce: svačinu a pití s sebou, průkazku nebo občanku u 15letých
                       odhlaste si obědy, případně kroužky…

Fyzika / splnit do 11. října (čtvrtek)

Menší test – elektřina a magnetismus – jak se ovlivňují, pojmy generátor, alternátor, dynamo, cívka, transformátor (jednoduchý výpočet).

Anglický jazyk / splnit do 11. října (čtvrtek)

Test – Technology Vocabulary (SB + worksheet)

Španělský jazyk / splnit do 10. října (středa)

p. 43/4 – escribir en el cuaderno

Dějepis / splnit do 9. října (úterý)

Test: Dozvuky války a ČSR.

Důležitá zpráva / splnit do 9. října (úterý)

70,- na Planetu 3000 (čtvrtek 11.10. – 3. a 4.hodina)

Španělský jazyk / splnit do 8. října (pondělí)

Připravit si vysvětlení cesty od jednoho k druhému bodu na mapě Rožnova.

Český jazyk / splnit do 5. října (pátek)

Literatura – vyhledejte ve vhodně vybraném tištěném médiu (ne bulvár typu Blesk) příklad některého z publicistických útvarů, o nichž jsme hovořili v hodině – fejetonu, reportáže, rozhovoru, sloupku a doneste ukázku do hodiny.

Matematika / splnit do 5. října (pátek)

Vstupní opakovací test – základní učivo 8. ročníku

 • číselné výrazy, (od)mocninné úpravy
 • rovnice + slovní úlohy
 • konstrukce n-úhelníků
 • objem a povrch těles
 • Pythagorova věta
 • kruh, kružnice, válec – obsah, obvod, povrch, objem

Anglický jazyk / splnit do 5. října (pátek)

WB 49/1,2

Anglický jazyk / splnit do 4. října (čtvrtek)

SB 104/2

Matematika / splnit do 4. října (čtvrtek)

 • nezapomeňte na DÚ str. 44
 • zopakujte vzorce pro kruh, kružnici, válec
 • výpočty s proměnnou (x,a,b,,,), roznásobení závorek(každý s každým) atd

Důležitá zpráva / splnit do 3. října (středa)

Tělocvik vevnitř!

Důležitá zpráva / splnit do 2. října (úterý)

typ mikiny, typ trička, barva – kódy

do mejlu, děkuji

Přírodopis / splnit do 2. října (úterý)

Seba – zápis v sešitě.

Zeměpis / splnit do 2. října (úterý)

Test – úvodní info o ČR, historický a geologický vývoj území

Český jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Dokončete cvičení z pracovního sešitu (5/ 1, 3, 4).

Anglický jazyk / splnit do 1. října (pondělí)

Test – ve městě (slovní zásoba)

Anglický jazyk / splnit do 27. září (čtvrtek)

SB 55/5 (write the answers into your notebook)

Chemie / splnit do 26. září (středa)

Každou středu malý test z již probraného názvosloví.

Český jazyk / splnit do 26. září (středa)

Sloh – pokračujte v úvaze Člověk sám sobě nepřítelem, jejíž úvod je jako příklad uveden v textu, který jste si vlepovali do sešitu.

Důležitá zpráva / splnit do 26. září (středa)

Tělocvik 2. stupeň – vevnitř na 5 květnu! Sebou obuv a oblečení do tělocvičny.

Důležitá zpráva / splnit do 25. září (úterý)

ANGLIE
– účastnící exkurze do Anglie nahlásí číslo cestovního dokladu (pas nebo občanský průkaz)
p. uč. Veronice Vašutové (osobně nebo emailem)

Důležitá zpráva / splnit do 19. září (středa)

Tuto středu bude tělocvik 2. stupně venku. Budeme se věnovat atletice. Vezměte si vhodnou obuv a oblečení na ven.

Anglický jazyk / splnit do 14. září (pátek)

1) SB 53/3 (write the answers into your notebook)
2) David – write the answers for the questions on the page 52

Důležitá zpráva / splnit do 11. září (úterý)

http://www.bofa.cz/    …serfujte…

Důležitá zpráva / splnit do 10. září (pondělí)

Podívejte se na svůj rozvrh, a podle předmětů, které letos máte, si zakupte sešity.

ČJ: (424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, (524) střední linkovaný 20 listů – 2 kusy

AJ: (524, 544) střední linkovaný 20 listů – 1 kus, 40 listů – 1 kus, (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

ŠJ: (444, 424) velký linkovaný 40 listů – 1 kus, 20 listů – 1 kus

MA: (440) velký nelinkovaný 40 listů – 1 kus, (540) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

PŘ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

DĚ: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

ZE: (540) střední 40 listů – 1 kus

FY: (424) velký linkovaný 20 listů – 1 kus

OV: (524) střední linkovaný 20 listů – 1 kus

VZ: (520) střední nelinkovaný 20 listů – 1 kus

CHE: (464) velký linkovaný 60 listů – 1 kus

Pomůcky: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko (kovové), úhloměr, lepidlo, tužky č. 2 a č. 3.

Důležitá zpráva / splnit do 7. září (pátek)

IX. F – IvPr M – JoSo M/Z – JoSo ČJ – DaSt

Důležitá zpráva / splnit do 4. září (úterý)

Tradiční poprázdninová adaptační vycházka Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm

8.15hod. odjezd z autobusového nádraží zast. č. 16 (sraz 8.05)

Přes Hážovické Díly na náměstí do Rožnova (děti, které budou mít oběd, pokračují do školy, jinak rozchod na náměstí).

S sebou: turistické oblečení (dle předpovědi počasí i pláštěnka, klobouk), svačina, pití, peníze na autobus tam (30,-), případně něco na občerstvení, bude-li bufet na Dílech otevřený.

Návrat cca 11.30 hodin.