Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří:

Poradenské služby na Sedmikrásce jsou nyní zajišťovány následujícími pedagogy, které můžete kontaktovat (schránka důvěry u vchodu školy a další možnosti jednotlivě):

Ivana Procházková - výchovný a kariérový poradce

Ludmila Kubjátová - školní psycholog

Kateřina Hepová - metodik prevence

Magda Štěpánková - speciální pedagogLeták (228 kB, pdf)

Kontaktní osoby poradenství (115 kB, pdf)

Adresář poradenských center

Výsledky dotazníku - rizika dospívání (236 kB, pdf)

Mé dítě a já ve virtuálním světě (212 kB, pdf)

Sebepoškozování - text pro rodiče (361 kB, pdf)

© Sedmikráska [ skola@sedmikraska.cz, (+420) 57 57 53 923 ]