Projekty

Šablony na Sedmikrásce

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 900 745,00 Kč.   

Projekt má název Šablony na Sedmikrásce a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001321.

 Realizace začala 1. 9. 2022 a projekt potrvá do 31. 8. 2024.

 Cílem tohoto projektu je prosazovat zejména rovný přístup ke vzdělávání žáků a žákyň a jejich kvalitní vzdělávání.

 Finanční podpora, kterou škola získala, směřuje na personální podporu školních asistentek, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání žáků a žákyň.

 


Mobile class  

Sedmikráska bude realizovat projekt Mobile Class s podporou ON Semiconductor Foundation. Uspěli jsme s žádostí jako jedna z 39 organizací z celého světa.
Projekt má hodnotu 22 700 $.

Realizace projektu je naplánována na období 1. 3. 2023 – 30. 6. 2025.

Projekt MOBILE CLASS otevírá žákům a žákyním ZŠ Sedmikráska větší variabilitu při výuce. S použitím přenosných dotykových zařízení poskytuje nová výuková prostředí a nové formy a metody vzdělávacích aktivit.

Zvyšuje atraktivitu, kreativitu a vnitřní motivaci žáků a žákyň k učení a podporuje jejich rovné příležitosti ve vzdělávání. 

Kompenzuje nedostatečné prostorové možnosti školy pro výuku. Zajišťuje větší dostupnost použití digitálních a komunikačních technologií a jejich mobilitu nejen při výuce Informatiky a přírodovědných předmětů.


Včela a její společenstvo, ekologické vztahy včel v krajině

ZŠ Sedmikráska realizovala projekt podpořený Městem Rožnov pod Radhoštěm z programu Podpory aktivit a akcí v oblasti životního prostředí  

Projekt byl realizován od 1. 4. 2022 do 30. 10. 2022.

Finanční podpora projektu činila 23 100 Kč.

Projekt řešil realizaci výukových programů Naučná včelí stezka, Provoz včelařství a Vztahy včel v krajině se 70 žáky druhého stupně základní školy. 

Navázal na plán EVVO Sedmikrásky a na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Sedmikráska; zejména v oblasti rozvoje klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů (přírodovědné a výchovné předměty).

Podpořil výuku v souvislostech a v terénu, badatelské vyučování a metodu Učíme se venku a navýšil počet odučených jednotek v rámci vyučovacích hodin a projektových bloků pro cílovou skupinu žáků.

Cílovou a podpořenou skupinou byli žáci ve věku 12 až 15 let (70), pedagogové (2) a rodičovská veřejnost.


Školní časopis Červotoč, čtenářská gramotnost, mediální výchova

ZŠ Sedmikráska realizovala i další projekt podpořený Městem Rožnov pod Radhoštěm, tentokráte z programu Podpory vzdělávacích činností. 

Projekt jsme realizovali od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Finanční podpora projektu činila 14 000 Kč.

Cílem projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti a mediální výchovy na Základní škola Sedmikráska, o.p.s. prostřednictvím tvorby a vydávání školního časopisu ČERVOTOČ. Z projektu bylo podpořeno vydání letního čísla časopisu Červotoč.