Testování (SCIO)

Žáci 5. ročníku se na jaře zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností na konci prvního stupně.