Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Nástěnka

Co nás čeká?


28. února. Návštěva ze sdružení soukromých škol.

8. března. Anglické divadlo pro I. a II. stupeň.

17-18. března. Josefský jarmark, vystupují žáci Sedmikrásky.

Highslide JS

Jak jsme se loučili se starým rokem.
Highslide JS

Stravování

Telefon do kanceláře školní jídelny: +420 571 751 277

Oznámení o ukončení provozu školního bufetu.

v roce 2017 již nebude v provozu školní bufet ZŠ Pod Skalkou z důvodu přijetí vyhlášky 282/2016. Tato vyhláška zpřísňuje požadavky na potraviny k prodeji ve školách a školských zařízeních tak, že sortiment, který by vyhovoval této vyhlášce je minimální.

Jídelníček a další informace o stravování v sekci školní jídelna - ZŠ Pod Skalkou

Aktuality

Jarní prázdniny

13.- 17. února 2017

Neuvěřitelné! Jarní prázdniny, a pořád ještě je zima.
K těmto dnům volna předkládáme pár snímků, které jsme vám ještě neukázali. Třeba jak pohádkově to u školy vypadalo na 1. února nebo jak nás milí žáci podporují, když jsme přes týden měli na Sedmikrásce návštěvu. Také vás chceme povzbudit, abyste se vydali ven, je pořád zima a krásně. Vyražte do lesa, na běžky, na svahy, za kulturou. A ahoj 20. února na Sedmikrásce. :)


Jarní prázdniny

Fotogalerie


Předávání vysvědčení s bonusem

31. leden 2017

Je to tady! Pro prvňáčky premiéra. Pro všechny pak napínavá chvíle, jak ve svých školních povinnostech obstáli.
Již tradičně měli žáci II. stupně možnost vystavit slovní hodnocení vyučujícím jednotlivých předmětů. Pro pedagogy je to důležitá zpětná vazba a příležitost získat informace o tom, co je v hodinách účinné, jak se žáci v hodinách cítí, kde je třeba se zamyslet nebo něco změnit.
Věřte, že žáci i učitelé své hodnocení četli velmi pečlivě. :)


Pololetní vysvědčení

Fotogalerie


Matematika se čtvrťáky

31. leden 2016

Dnes jsme se čtvrťáky zapojili do výuky matematiky také interaktivní tabuli. S její pomocí jsme doplňovali do tabulek různé počty psích i lidských nohou nebo způsoby, jimiž můžeme zaplatit 21 Kč s použitím pětikorunových a dvoukorunových mincí. Cílem nebylo údaje do tabulky jen správně nasázet, ale také je správně vyčíst a použít.
O tom, že to byla hodina, kde se zapojovaly všechny děti, nemůže být sporu. Pracovalo se v lavicích, u tabule i samostatně v zadní části třídy. Bylo to skoro tak napínavé jako detektivka.


Matematika se čtvrtáky

Fotogalerie


Vánoční slavnost školy

22. prosince 2016

Rádi se před Vánoci potkáváme mimo školu, a proto jsme vymysleli místo na kraji Rožnova a krátkou skoro půlhodinovou procházkou jsme se vydali proti proudu Rožnovské Bečvy. Za stromy u vody na nás svítil ohníček, což bylo při teplotě -8 stupňů Celsia opravdu potřeba.
Společně jsme si všichni připili novoročním punčem, který pro nás učitelé připravili a zazpívali 6 písní se závěrečnou "Když padá sníh". Doprovodili nás i někteří rodiče a bylo to příjemné.
V jídelně jsme viděli děti s růžovými tvářemi. Jenom nevím, jakou barvu měly prsty našich 3 kytaristů, zima u vody byla pořádná.

Hudební set byl následující: Vánoce držíme, Pásli ovce Valaši, Mary had a baby, Z jedné strany chvojka, Feliz Navidad, Když padá sníh.


Zimní slavnost

Fotogalerie


Pozvání k terénnímu výzkumu

2. prosince 2016

V prosinci přijala šestá třída pozvání od pana Miroslava Kubína z CHKO Beskydy do obce Bílá, kde probíhá terénní výzkum na téma: "Vliv technických úprav vodních toků na pstruha obecného a vranku pruhoploutvou".
Navštívili jsme jednu z výzkumných ploch ve vodním toku Smradlavá.

Šesťáci na vlastní oči viděli:
jak jednoduše naplánovat vědecký experiment
jak se zakládá experimentální plocha
jak lze odlovit ryby pomocí rybolovného agregátu
... více v galerii

Pozvání k terénnímu výzkumu

Fotogalerie


Fotokroužek na fotografické soutěži Valašská krajina

27. listopadu 2016

Část fotokroužku Sedmikrásky se zúčastnila již 15. ročníku fotosoutěže Valašská krajina. Novinkou tohoto ročníku byla kategorie Junior, protože CHKO Beskydy chce motivovat mladé tvůrce k zájmu o krásnou krajinu, živočichy a lidi, kteří zde v Beskydech žijí.
Slavnostní vernisáž výstavy a ocenění mladých i dospělých fotografů proběhlo v pěkném prostředí Muzea Velké Karlovice. Naši fotografové Lada Srovnalová a Thomas Majer se neztratili a jejich fotografie ve velkém formátu jsou součásti výstavy, která probíhá v Karlovském muzeu až do 31. března 2017. Gratulujeme tímto k úspěchu zejména Ladě, která s fotografiemi krajiny v okolí Kelče získala krásné III. místo právě v kategorii junior.


Fotografická soutěž Valašská krajina

Fotogalerie


PF 2017

29. prosince 2016

Přejeme Vám všem - dětem, rodičům, přátelům a příznivcům školy hodně zdraví a elánu do roku 2017.

A pořádně do toho šlápněte.


PF 2017


Testování SCIO

21. prosince 2016

Žáci 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili testování SCIO s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností, a to v porovnání s ostatními žáky devátých tříd (celkově se jich zúčastnilo okolo 16 000) a připravit se na přijímací zkoušky.
Výsledky našich žáků byly nadprůměrné ve všech oblastech. V českém jazyce škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol a v matematice jsou výsledky žáků lepší než u 80% zúčastněných škol. V testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE žáci dosáhli i úrovně B1 a B2.

Vycházka za Lojzou

3. prosince 2016

Třetáci si vyšlápli do Tylovic navštívit Lojzu. Nejednalo se o spolužáka, ale o srnce, kterého chovají Městské lesy. Pan hajný nám o něm a o srncích vůbec pověděl spoustu zajímavostí, ukázal druhy paroží, naučil nás pojmenovat části jejich těla - třeba běhy, slechy, světla, větrník, zrcátko, ... Pak už jsme vyrazili za Lojzou do výběhu. Pohladili jsme jej, nakrmili, a když jsme se dosyta vynadívali, vrátili jsme se do školy.

Vycházka za Lojzou

Fotogalerie


Mikuláš na Sedmikrásce

2. prosince 2016

Mikulášskou nadílku jsme pojali tradičně - andělé a čerti si vzali sváteční převleky, Mikuláš prostudoval knihu hříchů a dobrých skutků a vyrazili za dětmi na první stupeň. Ovoce, ořechy, perníček, uhlí. Všem bylo podle zásluh a chování naděleno. Z výrazu tváří bylo patrno, že některé děti by si i na nějaký "škraloup" vzpomněly, ale i pro tentokrát Mikuláš situaci vyřešil jen napomenutím, a tak žádné místo v lavici nezůstalo po víkendu opuštěné.Mikuláš na Sedmikrásce

Fotogalerie


Družina na Sedmikrásce

listopad 2016

Školní družina letos zařadila do svého programu projektové dny, které prohlubují vztah s přírodou. Baví nás vycházky do lesa a parku, poznávání rostlin a hub, tvorba z přírodnin, užíváme si relaxace. Ježkovi, který spokojeně usnul na lesním chodníčku jsme vytvořili bezpečnější pelíšek k přezimování.

Lída Doležalová a Magda Štěpánková

Družina

Fotogalerie


Cesta do školy


Pátek 18. listopadu jsme zvolili dnem "kol pro Afriku". Tedy nejen kol, ale i náhradních dílů, nářadí a prošlých či zánovních autolékárniček - to všechno mohly děti po dohodě s rodiči, případně za jejich pomoci dopravit ke vstupu do naší školy. Podpořit svými dary africké děti, konkrétně ty z Gambie, které den co den do školy váží dlouhou pěší cestu.

Akci jsme na Sedmikrásce pojali jako projektový den, v jehož rámci si děti z první až čtvrté třídy společně se svými učiteli o vrstevnících z Afriky promítli krátkou reportáž a o jejich situaci si povídali. Informace i atmosféru výjimečného školního dne zaznamenaly na společném výtvarném díle "Každé kolo má dvě duše".

Cesta do školy

Více ve fotogalerii


Ohlédnutí za dýňovým tvořením

4. listopadu 2016

Na začátku listopadu jsme si s druháky udělali tvořivý den. Vyrobili jsme si dýňové lampičky, které od nás odehnaly všechno zlé, pak jsme pokračovali v kuchyňce, kde jsme vařili. Ukuchtili jsme samé mlsky.
Z čeho? No přece z dýní. Vynikající kompot, čatní, a polévku.
Mňam, byla to hezká tečka za celým týdnem.

Dýňové tvoření

Fotogalerie


Den otevřených dveří

3. listopadu 2016

Děkujeme všem, kteří nás navštívili na dni otevřených dveří na Sedmikrásce. Zájemci měli možnost strávit ve škole chvilku nebo i celé dopoledne. Děkujeme i pedagogům a deváťákům - všichni přispěli k tomu, že to byl rušný, ale snad i zajímavý školní den.

Pulčínské skály

Fotogalerie


Kola pro Afriku

18. listopadu 2016

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Kola pro Afriku o. p. s. jsme pro Vás a Vaše děti připravili v pátek 18. listopadu projektový den "Cesta do školy".
Můžete se na něm osobně podílet darováním jízdního kola (ať už pojízdného či nikoli), náhradních cyklo dílů, nářadí, cyklistických přileb, reflexních vest nebo autolékárniček (i těch s prošlým datem užití). Výtěžek naší sbírky je určen africkým dětem z Gambie, které podpoří v jejich vzdělávání tím, že jim usnadní cestu do školy.

Pro případné organizační dotazy jsme k dispozici v kanceláři školy na čísle 575 753 923.
Děkujeme!

Kola pro Afriku


Pulčínské skály

15. října 2016

V krásnou podzimní sobotu podniklo TUFO (turistický a fotokroužek) další ze společných akcí - výpravu na Pulčínské skály. Vlakem jsme se dopravili do Lidečka a pěšky pokračovali k vytýčenému cíli. Cestou jsme se kochali, fotili, povídali si, došlo i na schovávací hru. Skály i počasí se nám ukázaly v plné své kráse, všech 22 účastníků se vrátilo domů unaveno, ale spokojeno.

Pulčínské skály

Fotogalerie


Slavnost školy

25. října 2016

Podzimní slavnost školy proběhla opět ve zcela zaplněném kině Panorama. Vy, kdo jste nás navštívili, jste se prostřednictvím rozhlasového vysílání přenesli do středověku, zhlédli animovaný film, vyslechli písničky a zažili také malou vzpouru ve "sborovně". Deváťáci nám poradili, jak se chovat při blackoutu, a osmáci se s námi podělili o různé přístupy ke stravě. Po vystoupení první třídy už také víme, že pro naše prvňáky jsou rodiče úplnými hrdiny.
Se slavností jsme se rozloučili písničkou Octopus´s Garden od kapely Beatles.
Zbytek dopoledne tvořily děti v parku mandaly z listí. Počasí nám přálo, obrazy z přírodnin v parku vydržely několik dní a snad udělaly radost i řadě dalších návštěvníků Rožnova.

Podzimní slavnost

Fotogalerie


Organizace Dne otevřených dveří na Sedmikrásce

3. listopadu 2016

Ve čtvrtek 3. 11. bude ZŠ Sedmikráska otevřena veřejnosti - zejména rodičům a zájemcům o vzdělávání v naší škole.
Můžete nás navštívit v době od 08,00 do 14,00 hodin. (Poslední příchozí prosíme do 13,30 hodin).
U vstupu vás přivítá žákovská služba a podle rozvrhu si vyberete třídu a předmět, který vás zajímá. V průběhu dopoledne je samozřejmě možné navštívit více tříd.
O přestávkách můžete strávit čas s našimi pedagogy a navštívit vedení školy.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.
Sedmikráska

Den otevřených dveří


Exkurze do papíren a k přečerpávací vodní elektrárně

18. října 2016

V zataženém úterním ránu jsme vyrazili směr Jeseníky - do Ruční papírny ve Velkých Losinách a vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Zjistili jsme mnohé o historii výroby papíru, prohlídli jsme si papírenský areál a zařízení a navštívili jsme samotnou manufakturu. Pokračovali jsme na Dlouhé Stráně, kde stojí velmi výkonná přečerpávací elektrárna. V informačním středisku jsme získali mnoho informací o její výstavbě i fungování a pak jsme se šli podívat do "útrob" hráze. Výjezd k horní nádrži jsme absolvovali také, ale kvůli velkému větru a hlavně mlze jsme nic moc neviděli. :(

Exkurze Dlouhé Stráně

Fotogalerie


Zákaz vstupu na školní hřiště

19. října 2016

Upozorňujeme všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy na přísný zákaz vstupu na školní hřiště, kde probíhá stavba nového sportovního areálu. Uzamknuta bude také zelená branka od hřiště.


Technický jarmark

7. října 2016

Navštívili jsme letos firmy NXP a Retigo. V NXP jsme zhlédli prezentaci o výrobním programu firmy. Čekalo nás též několik stanovišť s konkrétními ukázkami, jako je dron, bezdrátové nabíječky, synchronizace motorů, pásový dopravní prostředek řízený konzolí. Na závěr se nám představila Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Autobusem nás zavezli pak do firmy Retigo. Zástupce střední školy ze Vsetína nás pozval na dny otevřených dveří a pak následoval film o výrobcích firmy - zařízení pro gastronomii, tzv. konvektomaty. Prohlídku jsme zakončili návštěvou výrobních prostor firmy.

technický jarmark

Fotogalerie


Technický talent

7. října 2016

Letos poprvé v rámci Technického jarmarku MÚ Rožnov p/R ve spolupráci s rožnovskými firmami ocenil žáky základních škol v soutěži o Technický talent. Čtyři nejúspěšnější dostali notebook a další ceny i nabídku na prohlídku jedné z místních firem. Zde byl za naši školu nominován a následně i vybrán Jakub Telčer z 9. ročníku. Kuba získal cenu především díky účasti v projektu Vesmírná odysea a pak také za nadstandardní zájem a tvořivost v oblastech přírodních věd - chemie, fyziky a robotiky.

Reportáž z předávání ocenění.

Technický talent

Fotogalerie


Školní liga v házené druhých ročníků

18. října 2016

Tak se druháci konečně dočkali. Nastalo úterý 18. 10. a tolik o přestávkách vzpomínaný a debatovaný turnaj v miniházené byl zahájen hvizdem píšťalky pana rozhodčího. Tým deseti žáků II. třídy posílený o dva prvňáčky se pustil do 5 zápasů se školními družstvy z Videčské, 5. května, Koryčanských Pasek a Podskalky. První zápas těsně prohráli, ale potom se jim začalo více dařit při střelbě, drželi pospolu v obraně a hlavně si častěji nahrávali. Tři zápasy po sobě zvítězili. Na ten rozhodující o konečné umístění se posilnili a dali "hlavy dohromady" s panem učitelem. Bojovali, v půlce utkání už vedli, a když ještě pár gólů přidali, mohli se zaslouženě radovat z 2. místa. Objetí, výkřiky štěstí, radost v očích,...

Školní liga v házené druhých ročníků

Fotogalerie


Výtvarný kroužek

14. září 2016

S dětmi z Výtvarného kroužku jsme využili krásného babího léta a tvořili jsme na zahradě školy kruhové obrázky (mandala) z přírodnin a skleněné mozaiky. Moc jsme si to užili i se závěrečnou destrukcí našich dílek.

Mandaly

Fotogalerie


Kroužek "Práce se dřevem"

26. září 2016

Po několika letech příprav se nám podařilo rozjet kroužek Práce se dřevem.
Uhodnete, co jsme vyráběli?
Tipujte na jan.mikolajek@seznam.cz. Kdo první uhodne, získá prototyp, který sloužil k výukovým účelům (na fotce se svazkem klíčů pro porovnání velikosti). Časem přibude i rozuzlení dnešní hádanky :-).

Práce se dřevem

Fotogalerie


V knihovně

20. září 2016

Na besedy chodíme pravidelně každý rok. Tentokrát se děti z páté třídy dozvěděly, co je to referát, a hned jej ve skupinách zkoušely vytvořit. Učily se hledat v katalogu knihovny i na internetu. Nakonec svou práci prezentovaly. Nově nabyté znalosti brzy využijí při tvorbě ročníkové práce.

Jak na referáty

Fotogalerie


Lektorský program Kámen v pravěku

15. září 2016

Jelikož začínáme ve vlastivědných hodinách probírat pravěké období, jeli jsme do Valašského Meziříčí na lektorský program Kámen v pravěku. Tam jsme se dozvěděli nejen řadu zajímavostí, ale zkusili jsme si, kolik úsilí museli naši předkové vynaložit, než si na zrnotěrce, později na žernovu, namleli kilo mouky (nebo spíše šrotu).
Závěrem si někteří z nás "zavrtali" pomocí vrtacího lukového stroje do břidlicové tabulky a ti ostatní ostrým pazourkem nakrájeli (následně i snědli) rohlíky, co přinesl vedoucí programu. Především tato část měla velký úspěch. V sáčku nezbyl jediný rohlík, na zemi zůstalo pouze pár drobků.

Zažili čtvrťáci s paní učitelkou Stáňou Teturovou.

Lektorský program Kámen v pravěku

Fotogalerie


2. září


Tradiční vycházka II. stupně a 5. třídy Sedmikrásky z Valašské Bystřice přes Hážovské díly do Rožnova.


Vycházka

Fotogalerie


Zahájení školního roku

1. září 2016

Naše 1. září bylo pestré a veselé. Po ranním nácviku muzikantů jsme se všichni přivítali na školní zahradě a po písničce svými botičkami vyznačili cestičku do školy. Ráno byla velká rosa, to mohli všichni potvrdit.
Ve vyšších ročnících šlo o takový volnější den, ale v první třídě se toho dělo opravdu hodně. Seznamování dětí probíhalo hrou, aby to bylo zábavné. Slabikář a žákovská knížka, první písanky
a ještě vlastní sedmikráskový květ, to všechno prvňáci s panem učitelem Pavlem stihli.
Ve čtvrté třídě mělo velký prostor seznamování se školním řádem a paní učitelka Stáňa vše uzavřela diskusí s žáky. Někteří byli dost překvapeni, co všechno v takovém školním řádu je.
První školní den pak zakončila první společná fotografie prvňáčků.

Vyvedený školní rok vám všem přeje Sedmikráska.

Zahájení školního roku

FotogalerieON-LINE FORMULÁŘ PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ KROUŽKŮ

6. září 2016

Nahlašování do kroužků bylo uzavřeno.
Informace k zahájení školního roku 2016/2017

19. srpna 2016

Od 25. 8. dále je potřeba přihlásit nové strávníky do jídelny ZŠ Pod Skalkou.
Rozvrhy a nabídka kroužků bude zveřejněna na webu školy od 29. 8. (O způsobu přihlašování do kroužků budete také včas informováni).
Aktuální složení týmu na Sedmikrásce s vyznačením třídních učitelů již je k dispozici.
Další informace k zahájení školního roku obdržíte s předstihem e-mailem od třídních učitelů.Změna školného na ZŠ Sedmikráska
od 1. 9. 2016

25. srpna 2016

Na základě rozhodnutí ředitele školy a po projednání na školské a správní radě ZŠ Sedmikráska, o.p.s. dochází k následující změně školného: Školné za vzdělávání činí 15 600 Kč ročně.
U žáka, jehož sourozenec se již vzdělává v ZŠ Sedmikráska, se snižuje výše měsíční úplaty o 200 Kč a celková roční výše školného činí 13 200 Kč ročně.
Ke změně školného dochází k souladu čl. II, odstavec 2.2 "Smlouvy o studiu" písemným oznámením o výši úplaty pro daný školní rok, které obdrželi zákonní zástupci všech žáků školy 18. března 2016.
Způsob úhrady a další části smlouvy jsou beze změn.Letní přání

30. června 2016

Děkujeme vám všem, rodičům, dětem a kamarádům za přízeň a návštěvu letní slavnosti Sedmikrásky.
Přejeme mnoho zážitků na letních dovolených, ať už jsou u babičky na chalupě, na čundru po naší vlasti nebo někde daleko u vody, či na horách :)


Tým Sedmikrásky

Školní slavnost

30. června 2016

Letos jsme připravili letní slavnost poprvé v areálu Valašského muzea v přírodě.
Kdo jste nás navštívili, zažili jste s námi představení jednotlivých tříd i ocenění úspěchů našich žáků v tomto školním roce. V komorním amfiteátru zazněly písničky, divadlo, lidová hudba i tanec. Rockové pecky a rytmické číslo zaujaly rodiče, žáky a příznivce Sedmikrásky spolu s lekcí etikety na téma "Předáváme vysvědčení".
Nemohlo chybět velmi vtipné přivítání prvňáčků přeškolovačem 016 a rozloučení s devátou třídou. Hezké prázdniny a dovolenou všem :)Výpravy IV. třídy

květen-červen 2016

Třída pana učitele Honzy Mikolajka se letos vydala na 3 výpravy po České republice. Plánovaná čtvrtá výprava se uskuteční va podzim tohoto roku - nemocem se nedalo poručit.
Očima Honzy a písmem kluků a děvčat ze čtvrté třídy:


Po severní Moravě

jižní Moravou

Po severní Moravě

Výprava do Prahy a okolíPrezentace ročníkových prací IX. třídy

6. června 2016

Velké přípravy, nervozita, očekávání, emoce, 11 dortů ... a mnoho dalšího jsme měli možnost zažít při tradičních prezentacích ročníkových prací žáků 9. třídy v pondělí 6.6.2016. Paleta témat byla pestrá. Lidé mizeli v černých dírách. Studovaly se horoskopy, orgánové hodiny i eutanázie. Sadilo se i selo pomocí těžké mechanizace.
Zakládaly se firmy, rušily se poporodní traumata, oční klamy nás zcela oklamaly. Četly se detektivky, programovaly stavebnice. Za podporu a účast děkujeme rodičům a kamarádům našich deváťáků. Bylo nám tam spolu dobře.Ročníkové práce

Podívejte se, jakými tématy se žáci zabývali.


Klima školy

březen 2016

Letošní jaro vyplnili žáci, rodiče i zaměstnanci školy online dotazníky, které se týkaly klimatu školy. Podrobné výsledky byly vyvěšeny během jarní slavnosti u vchodu školy a nyní si je můžete prohlédnout i v elektronické podobě.
Závěry se zabýváme, a pokud jsou možnosti reálné, dojde ke změnám. Například tělocvičnu si opravdu nepostavíme. Probíhají ale schůzky týkající se jídelny a po vyhodnocení konkrétních otázek bude následovat jednání s vedením školní jídelny.

Klima školy

Podrobné vyhodnocení:

Klima školy žáci 2.-4. ročník | Klima školy žáci 5.-9. ročník | Klima školy zaměstnanci | Klima školy rodiče


Úspěchy našich žáků


Okresní kolo zeměpisné olympiády
Gratulujeme Elišce Petřvalské za 3. místo v zeměpisné olympiádě!

Highslide JS

Scio testování - 9. ročník, listopad 2016

Vánoční plavecké závody SVČ
Děkujeme všem našim závodníkům a gratulujeme:
Markétě Skalkové z V. třídy za I. místo, Petru Báčovi z VI. třídy za II. místo a Jakubovi Báčovi z III. třídy za I. místo.

Highslide JS

Turnaj v miniházené III. tříd
Gratulujeme Černým drakům ze Sedmikrásky ke 3. místu.

Highslide JS

Ocenění technických talentů základních škol

Highslide JS

Běh za zdravím 2016.
Děkujeme všem našim závodníkům a gratulujeme umístěným "na bedně".

Highslide JS

Krátký dokument žáků z vyhlášení MDVV Lidice 2016

Úspěch žákyně 5. ročníku v celostátním kole matematické olympiády

Závody všestrannosti 2016, květen 2016

Scio testování - 9. ročník, listopad 2015Klíčovou dírkou

Zima ve školní družině

prosinec 2016/leden 2017

Letošní zima nám dopřává užívat si zimních radovánek plnými doušky. Sníh na zahradě přetváříme na různá obydlí a prolézačky. Ale protože sníh je hlavně na sáňkování a bobování, vydáváme se v pátek či v pondělí na Severku, kde si vždy užijeme spoustu legrace. Zimě zdar!!
Magda Štěpánková a Lída Doležalová

Highslide JS

Fotogalerie

Pomáháme nevidomým

podzim 2016

I letos jsme se rozhodli podpořit sbírkové dny pro Světlušku. Ve dvou dnech naši žáci nabídli možnost přispět - veřejnosti, rodičům i žákům. Na podporu nevidomým jsme odeslali 5 716 Kč. Děkujeme, vaše pomoc je vidět.

Highslide JS

Vánoční jarmark

prosinec 2016

Ve dnech 14. a 15. 12. 2016 se naše škola zúčastnila Vánočního jarmarku pořádaného firmou ON Semiconductor pro neziskové organizace Rožnovska. Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyrábějícím i prodávajícím žákům naší školy a výše zmíněné firmě za poskytnutí příležitosti k prodeji našich výrobků.

Highslide JS

Poděkování - Kola pro Afriku

listopad 2016
Highslide JS

Fotografie tříd

červen 2016
Highslide JS

Fotogalerie

"Svatba" v I. třídě

červen 2016
Highslide JS

Fotogalerie

Výpravy na vodu

8. června 2016
Highslide JS

Buuble fotbal

únor 2016
Highslide JS

Fotogalerie

Čajovna v družině

10. května 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Lyžařský výcvik

5. března 2016
Highslide JS

Fotogalerie z posledního dne


Zima to ještě nevzdala

15. března 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Předávání vysvědčení
Hezké prázdniny!

28. ledna 2016
Highslide JS
Highslide JS

Basketbalový turnaj

21. ledna 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Třídní fotografie

červen 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Za rybami ve Vodňanech

12. - 15. dubna 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Literární odpoledne

14. května 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Prezentace ročníkových prací

11. května, 8. června 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Jarní slavnost

30. dubna 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS