Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Nástěnka

Co nás čeká?


23. ledna. Pololetní konzultace III. - IX. třídy. 14,00-17,00 hod.

26. ledna. Pololetní pedagogická rada od 14,00 hod. 7. vyučovací hodina bude zrušena.

31. ledna. Vydání pololetního vysvědčení.

3. února. Pololetní prázdniny.

6. února. Začátek plavecké výuky I.-III. třídy.

8. února. Anglické divadlo pro I. a II. stupeň.

8. února. Turnaj II. tříd v miniházené.

13.-17. února. Jarní prázdniny.


Jak jsme se loučili se starým rokem.
Highslide JS

Stravování

Telefon do kanceláře školní jídelny: +420 571 751 277

Oznámení o ukončení provozu školního bufetu

v roce 2017 již nebude v provozu školní bufet ZŠ Pod Skalkou z důvodu přijetí vyhlášky 282/2016. Tato vyhláška zpřísňuje požadavky na potraviny k prodeji ve školách a školských zařízeních tak, že sortiment, který by vyhovoval této vyhlášce je minimální.

Jídelníček a další informace o stravování v sekci školní jídelna - ZŠ Pod Skalkou

Aktuality

Fotokroužek na fotografické soutěži Valašská krajina

27. listopadu 2016

Část fotokroužku Sedmikrásky se zúčastnila již 15. ročníku fotosoutěže Valašská krajina. Novinkou tohoto ročníku byla kategorie Junior, protože CHKO Beskydy chce motivovat mladé tvůrce k zájmu o krásnou krajinu, živočichy a lidi, kteří zde v Beskydech žijí.
Slavnostní vernisáž výstavy a ocenění mladých i dospělých fotografů proběhlo v pěkném prostředí Muzea Velké Karlovice. Naši fotografové Lada Srovnalová a Thomas Majer se neztratili a jejich fotografie ve velkém formátu jsou součásti výstavy, která probíhá v Karlovském muzeu až do 31. března 2017. Gratulujeme tímto k úspěchu zejména Ladě, která s fotografiemi krajiny v okolí Kelče získala krásné III. místo právě v kategorii junior.


Fotografická soutěž Valašská krajina

Fotogalerie


Vánoční slavnost školy

22. prosince 2016

Rádi se před Vánoci potkáváme mimo školu, a proto jsme vymysleli místo na kraji Rožnova a krátkou skoro půlhodinovou procházkou jsme se vydali proti proudu Rožnovské Bečvy. Za stromy u vody na nás svítil ohníček, což bylo při teplotě -8 stupňů Celsia opravdu potřeba.
Společně jsme si všichni připili novoročním punčem, který pro nás učitelé připravili a zazpívali 6 písní se závěrečnou "Když padá sníh". Doprovodili nás i někteří rodiče a bylo to příjemné.
V jídelně jsme viděli děti s růžovými tvářemi. Jenom nevím, jakou barvu měly prsty našich 3 kytaristů, zima u vody byla pořádná.

Hudební set byl následující: Vánoce držíme, Pásli ovce Valaši, Mary had a baby, Z jedné strany chvojka, Feliz Navidad, Když padá sníh.


Zimní slavnost

Fotogalerie


Pozvání k terénnímu výzkumu

2. prosince 2016

V prosinci přijala šestá třída pozvání od pana Miroslava Kubína z CHKO Beskydy do obce Bílá, kde probíhá terénní výzkum na téma: "Vliv technických úprav vodních toků na pstruha obecného a vranku pruhoploutvou".
Navštívili jsme jednu z výzkumných ploch ve vodním toku Smradlavá.

Šesťáci na vlastní oči viděli:
jak jednoduše naplánovat vědecký experiment
jak se zakládá experimentální plocha
jak lze odlovit ryby pomocí rybolovného agregátu
... více v galerii

Pozvání k terénnímu výzkumu

Fotogalerie


PF 2017

29. prosince 2016

Přejeme Vám všem - dětem, rodičům, přátelům a příznivcům školy hodně zdraví a elánu do roku 2017.

A pořádně do toho šlápněte.


PF 2017


Testování SCIO

21. prosince 2016

Žáci 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili testování SCIO s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností, a to v porovnání s ostatními žáky devátých tříd (celkově se jich zúčastnilo okolo 16 000) a připravit se na přijímací zkoušky.
Výsledky našich žáků byly nadprůměrné ve všech oblastech. V českém jazyce škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol a v matematice jsou výsledky žáků lepší než u 80% zúčastněných škol. V testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE žáci dosáhli i úrovně B1 a B2.

Vycházka za Lojzou

3. prosince 2016

Třetáci si vyšlápli do Tylovic navštívit Lojzu. Nejednalo se o spolužáka, ale o srnce, kterého chovají Městské lesy. Pan hajný nám o něm a o srncích vůbec pověděl spoustu zajímavostí, ukázal druhy paroží, naučil nás pojmenovat části jejich těla - třeba běhy, slechy, světla, větrník, zrcátko, ... Pak už jsme vyrazili za Lojzou do výběhu. Pohladili jsme jej, nakrmili, a když jsme se dosyta vynadívali, vrátili jsme se do školy.

Vycházka za Lojzou

Fotogalerie


Mikuláš na Sedmikrásce

2. prosince 2016

Mikulášskou nadílku jsme pojali tradičně - andělé a čerti si vzali sváteční převleky, Mikuláš prostudoval knihu hříchů a dobrých skutků a vyrazili za dětmi na první stupeň. Ovoce, ořechy, perníček, uhlí. Všem bylo podle zásluh a chování naděleno. Z výrazu tváří bylo patrno, že některé děti by si i na nějaký "škraloup" vzpomněly, ale i pro tentokrát Mikuláš situaci vyřešil jen napomenutím, a tak žádné místo v lavici nezůstalo po víkendu opuštěné.Mikuláš na Sedmikrásce

Fotogalerie


Družina na Sedmikrásce

listopad 2016

Školní družina letos zařadila do svého programu projektové dny, které prohlubují vztah s přírodou. Baví nás vycházky do lesa a parku, poznávání rostlin a hub, tvorba z přírodnin, užíváme si relaxace. Ježkovi, který spokojeně usnul na lesním chodníčku jsme vytvořili bezpečnější pelíšek k přezimování.

Lída Doležalová a Magda Štěpánková

Družina

Fotogalerie


Cesta do školy


Pátek 18. listopadu jsme zvolili dnem "kol pro Afriku". Tedy nejen kol, ale i náhradních dílů, nářadí a prošlých či zánovních autolékárniček - to všechno mohly děti po dohodě s rodiči, případně za jejich pomoci dopravit ke vstupu do naší školy. Podpořit svými dary africké děti, konkrétně ty z Gambie, které den co den do školy váží dlouhou pěší cestu.

Akci jsme na Sedmikrásce pojali jako projektový den, v jehož rámci si děti z první až čtvrté třídy společně se svými učiteli o vrstevnících z Afriky promítli krátkou reportáž a o jejich situaci si povídali. Informace i atmosféru výjimečného školního dne zaznamenaly na společném výtvarném díle "Každé kolo má dvě duše".

Cesta do školy

Více ve fotogalerii


Ohlédnutí za dýňovým tvořením

4. listopadu 2016

Na začátku listopadu jsme si s druháky udělali tvořivý den. Vyrobili jsme si dýňové lampičky, které od nás odehnaly všechno zlé, pak jsme pokračovali v kuchyňce, kde jsme vařili. Ukuchtili jsme samé mlsky.
Z čeho? No přece z dýní. Vynikající kompot, čatní, a polévku.
Mňam, byla to hezká tečka za celým týdnem.

Dýňové tvoření

Fotogalerie


Den otevřených dveří

3. listopadu 2016

Děkujeme všem, kteří nás navštívili na dni otevřených dveří na Sedmikrásce. Zájemci měli možnost strávit ve škole chvilku nebo i celé dopoledne. Děkujeme i pedagogům a deváťákům - všichni přispěli k tomu, že to byl rušný, ale snad i zajímavý školní den.

Pulčínské skály

Fotogalerie


Kola pro Afriku

18. listopadu 2016

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Kola pro Afriku o. p. s. jsme pro Vás a Vaše děti připravili v pátek 18. listopadu projektový den "Cesta do školy".
Můžete se na něm osobně podílet darováním jízdního kola (ať už pojízdného či nikoli), náhradních cyklo dílů, nářadí, cyklistických přileb, reflexních vest nebo autolékárniček (i těch s prošlým datem užití). Výtěžek naší sbírky je určen africkým dětem z Gambie, které podpoří v jejich vzdělávání tím, že jim usnadní cestu do školy.

Pro případné organizační dotazy jsme k dispozici v kanceláři školy na čísle 575 753 923.
Děkujeme!

Kola pro Afriku


Pulčínské skály

15. října 2016

V krásnou podzimní sobotu podniklo TUFO (turistický a fotokroužek) další ze společných akcí - výpravu na Pulčínské skály. Vlakem jsme se dopravili do Lidečka a pěšky pokračovali k vytýčenému cíli. Cestou jsme se kochali, fotili, povídali si, došlo i na schovávací hru. Skály i počasí se nám ukázaly v plné své kráse, všech 22 účastníků se vrátilo domů unaveno, ale spokojeno.

Pulčínské skály

Fotogalerie


Slavnost školy

25. října 2016

Podzimní slavnost školy proběhla opět ve zcela zaplněném kině Panorama. Vy, kdo jste nás navštívili, jste se prostřednictvím rozhlasového vysílání přenesli do středověku, zhlédli animovaný film, vyslechli písničky a zažili také malou vzpouru ve "sborovně". Deváťáci nám poradili, jak se chovat při blackoutu, a osmáci se s námi podělili o různé přístupy ke stravě. Po vystoupení první třídy už také víme, že pro naše prvňáky jsou rodiče úplnými hrdiny.
Se slavností jsme se rozloučili písničkou Octopus´s Garden od kapely Beatles.
Zbytek dopoledne tvořily děti v parku mandaly z listí. Počasí nám přálo, obrazy z přírodnin v parku vydržely několik dní a snad udělaly radost i řadě dalších návštěvníků Rožnova.

Podzimní slavnost

Fotogalerie


Organizace Dne otevřených dveří na Sedmikrásce

3. listopadu 2016

Ve čtvrtek 3. 11. bude ZŠ Sedmikráska otevřena veřejnosti - zejména rodičům a zájemcům o vzdělávání v naší škole.
Můžete nás navštívit v době od 08,00 do 14,00 hodin. (Poslední příchozí prosíme do 13,30 hodin).
U vstupu vás přivítá žákovská služba a podle rozvrhu si vyberete třídu a předmět, který vás zajímá. V průběhu dopoledne je samozřejmě možné navštívit více tříd.
O přestávkách můžete strávit čas s našimi pedagogy a navštívit vedení školy.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.
Sedmikráska

Den otevřených dveří


Exkurze do papíren a k přečerpávací vodní elektrárně

18. října 2016

V zataženém úterním ránu jsme vyrazili směr Jeseníky - do Ruční papírny ve Velkých Losinách a vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Zjistili jsme mnohé o historii výroby papíru, prohlídli jsme si papírenský areál a zařízení a navštívili jsme samotnou manufakturu. Pokračovali jsme na Dlouhé Stráně, kde stojí velmi výkonná přečerpávací elektrárna. V informačním středisku jsme získali mnoho informací o její výstavbě i fungování a pak jsme se šli podívat do "útrob" hráze. Výjezd k horní nádrži jsme absolvovali také, ale kvůli velkému větru a hlavně mlze jsme nic moc neviděli. :(

Exkurze Dlouhé Stráně

Fotogalerie


Zákaz vstupu na školní hřiště

19. října 2016

Upozorňujeme všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy na přísný zákaz vstupu na školní hřiště, kde probíhá stavba nového sportovního areálu. Uzamknuta bude také zelená branka od hřiště.


Technický jarmark

7. října 2016

Navštívili jsme letos firmy NXP a Retigo. V NXP jsme zhlédli prezentaci o výrobním programu firmy. Čekalo nás též několik stanovišť s konkrétními ukázkami, jako je dron, bezdrátové nabíječky, synchronizace motorů, pásový dopravní prostředek řízený konzolí. Na závěr se nám představila Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Autobusem nás zavezli pak do firmy Retigo. Zástupce střední školy ze Vsetína nás pozval na dny otevřených dveří a pak následoval film o výrobcích firmy - zařízení pro gastronomii, tzv. konvektomaty. Prohlídku jsme zakončili návštěvou výrobních prostor firmy.

technický jarmark

Fotogalerie


Technický talent

7. října 2016

Letos poprvé v rámci Technického jarmarku MÚ Rožnov p/R ve spolupráci s rožnovskými firmami ocenil žáky základních škol v soutěži o Technický talent. Čtyři nejúspěšnější dostali notebook a další ceny i nabídku na prohlídku jedné z místních firem. Zde byl za naši školu nominován a následně i vybrán Jakub Telčer z 9. ročníku. Kuba získal cenu především díky účasti v projektu Vesmírná odysea a pak také za nadstandardní zájem a tvořivost v oblastech přírodních věd - chemie, fyziky a robotiky.

Reportáž z předávání ocenění.

Technický talent

Fotogalerie


Školní liga v házené druhých ročníků

18. října 2016

Tak se druháci konečně dočkali. Nastalo úterý 18. 10. a tolik o přestávkách vzpomínaný a debatovaný turnaj v miniházené byl zahájen hvizdem píšťalky pana rozhodčího. Tým deseti žáků II. třídy posílený o dva prvňáčky se pustil do 5 zápasů se školními družstvy z Videčské, 5. května, Koryčanských Pasek a Podskalky. První zápas těsně prohráli, ale potom se jim začalo více dařit při střelbě, drželi pospolu v obraně a hlavně si častěji nahrávali. Tři zápasy po sobě zvítězili. Na ten rozhodující o konečné umístění se posilnili a dali "hlavy dohromady" s panem učitelem. Bojovali, v půlce utkání už vedli, a když ještě pár gólů přidali, mohli se zaslouženě radovat z 2. místa. Objetí, výkřiky štěstí, radost v očích,...

Školní liga v házené druhých ročníků

Fotogalerie


Výtvarný kroužek

14. září 2016

S dětmi z Výtvarného kroužku jsme využili krásného babího léta a tvořili jsme na zahradě školy kruhové obrázky (mandala) z přírodnin a skleněné mozaiky. Moc jsme si to užili i se závěrečnou destrukcí našich dílek.

Mandaly

Fotogalerie


Kroužek "Práce se dřevem"

26. září 2016

Po několika letech příprav se nám podařilo rozjet kroužek Práce se dřevem.
Uhodnete, co jsme vyráběli?
Tipujte na jan.mikolajek@seznam.cz. Kdo první uhodne, získá prototyp, který sloužil k výukovým účelům (na fotce se svazkem klíčů pro porovnání velikosti). Časem přibude i rozuzlení dnešní hádanky :-).

Práce se dřevem

Fotogalerie


V knihovně

20. září 2016

Na besedy chodíme pravidelně každý rok. Tentokrát se děti z páté třídy dozvěděly, co je to referát, a hned jej ve skupinách zkoušely vytvořit. Učily se hledat v katalogu knihovny i na internetu. Nakonec svou práci prezentovaly. Nově nabyté znalosti brzy využijí při tvorbě ročníkové práce.

Jak na referáty

Fotogalerie


Lektorský program Kámen v pravěku

15. září 2016

Jelikož začínáme ve vlastivědných hodinách probírat pravěké období, jeli jsme do Valašského Meziříčí na lektorský program Kámen v pravěku. Tam jsme se dozvěděli nejen řadu zajímavostí, ale zkusili jsme si, kolik úsilí museli naši předkové vynaložit, než si na zrnotěrce, později na žernovu, namleli kilo mouky (nebo spíše šrotu).
Závěrem si někteří z nás "zavrtali" pomocí vrtacího lukového stroje do břidlicové tabulky a ti ostatní ostrým pazourkem nakrájeli (následně i snědli) rohlíky, co přinesl vedoucí programu. Především tato část měla velký úspěch. V sáčku nezbyl jediný rohlík, na zemi zůstalo pouze pár drobků.

Zažili čtvrťáci s paní učitelkou Stáňou Teturovou.

Lektorský program Kámen v pravěku

Fotogalerie


2. září


Tradiční vycházka II. stupně a 5. třídy Sedmikrásky z Valašské Bystřice přes Hážovské díly do Rožnova.


Vycházka

Fotogalerie


Zahájení školního roku

1. září 2016

Naše 1. září bylo pestré a veselé. Po ranním nácviku muzikantů jsme se všichni přivítali na školní zahradě a po písničce svými botičkami vyznačili cestičku do školy. Ráno byla velká rosa, to mohli všichni potvrdit.
Ve vyšších ročnících šlo o takový volnější den, ale v první třídě se toho dělo opravdu hodně. Seznamování dětí probíhalo hrou, aby to bylo zábavné. Slabikář a žákovská knížka, první písanky
a ještě vlastní sedmikráskový květ, to všechno prvňáci s panem učitelem Pavlem stihli.
Ve čtvrté třídě mělo velký prostor seznamování se školním řádem a paní učitelka Stáňa vše uzavřela diskusí s žáky. Někteří byli dost překvapeni, co všechno v takovém školním řádu je.
První školní den pak zakončila první společná fotografie prvňáčků.

Vyvedený školní rok vám všem přeje Sedmikráska.

Zahájení školního roku

FotogalerieON-LINE FORMULÁŘ PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ KROUŽKŮ

6. září 2016

Nahlašování do kroužků bylo uzavřeno.
Informace k zahájení školního roku 2016/2017

19. srpna 2016

Od 25. 8. dále je potřeba přihlásit nové strávníky do jídelny ZŠ Pod Skalkou.
Rozvrhy a nabídka kroužků bude zveřejněna na webu školy od 29. 8. (O způsobu přihlašování do kroužků budete také včas informováni).
Aktuální složení týmu na Sedmikrásce s vyznačením třídních učitelů již je k dispozici.
Další informace k zahájení školního roku obdržíte s předstihem e-mailem od třídních učitelů.Změna školného na ZŠ Sedmikráska
od 1. 9. 2016

25. srpna 2016

Na základě rozhodnutí ředitele školy a po projednání na školské a správní radě ZŠ Sedmikráska, o.p.s. dochází k následující změně školného: Školné za vzdělávání činí 15 600 Kč ročně.
U žáka, jehož sourozenec se již vzdělává v ZŠ Sedmikráska, se snižuje výše měsíční úplaty o 200 Kč a celková roční výše školného činí 13 200 Kč ročně.
Ke změně školného dochází k souladu čl. II, odstavec 2.2 "Smlouvy o studiu" písemným oznámením o výši úplaty pro daný školní rok, které obdrželi zákonní zástupci všech žáků školy 18. března 2016.
Způsob úhrady a další části smlouvy jsou beze změn.Letní přání

30. června 2016

Děkujeme vám všem, rodičům, dětem a kamarádům za přízeň a návštěvu letní slavnosti Sedmikrásky.
Přejeme mnoho zážitků na letních dovolených, ať už jsou u babičky na chalupě, na čundru po naší vlasti nebo někde daleko u vody, či na horách :)


Tým Sedmikrásky

Školní slavnost

30. června 2016

Letos jsme připravili letní slavnost poprvé v areálu Valašského muzea v přírodě.
Kdo jste nás navštívili, zažili jste s námi představení jednotlivých tříd i ocenění úspěchů našich žáků v tomto školním roce. V komorním amfiteátru zazněly písničky, divadlo, lidová hudba i tanec. Rockové pecky a rytmické číslo zaujaly rodiče, žáky a příznivce Sedmikrásky spolu s lekcí etikety na téma "Předáváme vysvědčení".
Nemohlo chybět velmi vtipné přivítání prvňáčků přeškolovačem 016 a rozloučení s devátou třídou. Hezké prázdniny a dovolenou všem :)Výpravy IV. třídy

květen-červen 2016

Třída pana učitele Honzy Mikolajka se letos vydala na 3 výpravy po České republice. Plánovaná čtvrtá výprava se uskuteční va podzim tohoto roku - nemocem se nedalo poručit.
Očima Honzy a písmem kluků a děvčat ze čtvrté třídy:


Po severní Moravě

jižní Moravou

Po severní Moravě

Výprava do Prahy a okolíPrezentace ročníkových prací IX. třídy

6. června 2016

Velké přípravy, nervozita, očekávání, emoce, 11 dortů ... a mnoho dalšího jsme měli možnost zažít při tradičních prezentacích ročníkových prací žáků 9. třídy v pondělí 6.6.2016. Paleta témat byla pestrá. Lidé mizeli v černých dírách. Studovaly se horoskopy, orgánové hodiny i eutanázie. Sadilo se i selo pomocí těžké mechanizace.
Zakládaly se firmy, rušily se poporodní traumata, oční klamy nás zcela oklamaly. Četly se detektivky, programovaly stavebnice. Za podporu a účast děkujeme rodičům a kamarádům našich deváťáků. Bylo nám tam spolu dobře.Ročníkové práce

Podívejte se, jakými tématy se žáci zabývali.


Klima školy

březen 2016

Letošní jaro vyplnili žáci, rodiče i zaměstnanci školy online dotazníky, které se týkaly klimatu školy. Podrobné výsledky byly vyvěšeny během jarní slavnosti u vchodu školy a nyní si je můžete prohlédnout i v elektronické podobě.
Závěry se zabýváme, a pokud jsou možnosti reálné, dojde ke změnám. Například tělocvičnu si opravdu nepostavíme. Probíhají ale schůzky týkající se jídelny a po vyhodnocení konkrétních otázek bude následovat jednání s vedením školní jídelny.

Klima školy

Podrobné vyhodnocení:

Klima školy žáci 2.-4. ročník | Klima školy žáci 5.-9. ročník | Klima školy zaměstnanci | Klima školy rodiče


Kutná Hora osmé třídy

22.-24. května 2016

22. května se naše třída vypravila na plánovaný a velmi očekávaný výlet do historického města stříbra - Kutné hory, královského města, kde se v minulosti razily stříbrné denáry i jiné mince, vystřídaly se zde úchvatné stavební slohy a prohnali se tudy také nelítostní Husité.

Hned po příjezdu na skautskou základnu jsme se vydali do města. Minuli jsme Kamennou kašnu, několik kostelů a už nás čekalo úchvatné panorama chrámu Svaté Barbory od Matěje Rejska.

Odpoledne jsme navštívili muzeum Stříbra, kdy jsme měli tu možnost vejít do temných, avšak vzrušujících chodeb dolu, bohužel, nic pro klaustrofobiky.

Kutná Hora osmé třídy

Fotogalerie a podrobná zpráva z cesty


Cocina espaňola - Španělská kuchyně

25. května 2016

V rámci výuky španělského jazyka si žáci deváté třídy vyzkoušeli uvařit podle receptu ve španělštině některá typická španělská jídla:
Gazpacho (studená rajčatová polévka), tortilla de patatas (bramborová tortila), pealla (pokrm
z rýže a mořských plodů).

V kabinetech můžeme potvrdit, že se jim jídla opravdu povedla.

Vaření ve španělštině

Fotogalerie


Turnaj ve stolním fotbale

20. května 2016

Letos v premiéře proběhl turnaj základních škol ve stolním fotbale.
Našly se dvě dvojice odvážlivců ze 4. třídy (Jirka Vašenka
a Honza Einšpigl) a 5. třídy (Vojta Ličko a Ota Repák), které si zahrály několik zápasů se žáky devátých a osmých tříd dalších škol Rožnova. Jako ocenění získali možnost startovat na oficiálním mistrovství Rožnova, které proběhlo během víkendu.
Atmosféra byla férová a organizace výborná. Takže za rok ve větším počtu.


Turnaj ve stolním fotbale

Fotogalerie


Ocenění naší metodičky prevence

24. května 2016

Pěkného úspěchu dosáhla paní učitelka Veronika Mičolová, jež byla oceněna medailí a věcnou cenou za přístup k problematice prevence rizikového chování na Sedmikrásce. Je pozitivní, že v oblasti rozvoje dobrého klimatu ve škole, prevence záškoláctví, drogové prevence, prevence selhání a školních neúspěchů žáků jsou aktivity, které na naší škole realizujeme, smysluplné.
Vyhlášení proběhlo za účasti vedení Zlínského kraje v krásném prostředí Baťovy vily ve Zlíně.

Ocenění metodičky prevence

Fotogalerie


Ocenění školy na Mezinárodní výtvarné výstavě v Lidicích 2016

23. května 2016

Rádi bychom se s vámi podělili o úspěch, kterého se žákům ze Základní školy Sedmikráska podařilo dosáhnout v Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice 2016. Naše škola získala v tomto ročníku v obrovské konkurenci nejvyšší ocenění CENU POROTY 44. MDVV Lidice 2016.
Tématem letošního ročníku bylo: Škola? Vzdělání!.
Děti ze Sedmikrásky si odnesly 4 individuální medaile, 1 medaili za kolekci a 14 čestných uznání.

Podrobné výsledky

Medailisté jsou pozvaní k slavnostnímu předávání ocenění za účasti představitelů ministerstev, která převzala nad soutěží záštitu a zúčastní se kulturního programu v Lidicích.

Tisková zpráva


Digitální stopa

23. května 2016

Stejně jako za sebou zanecháváme stopy ve sněhu nebo v blátě, zanecháváme za sebou i digitální stopu na internetu. Prostřednictvím textů, fotografií, videa a na sociálních sítích. Na rozdíl od stop ve sněhu může naši digitální stopu tvořit i někdo jiný než my sami. Rodiče, sourozenci, škola, učitelé, sportovní kluby, kroužky, kamarádi, neznámí lidé, ...

V čem se shodují a v čem se liší naše stopy v běžném a digitálním světě? Proč o sobě vystavujeme informace na internetu? Jaké osobní informace na internet nepatří? Jsou lidé dost opatrní a zodpovědní při tvorbě digitálních stop ostatních? Na tyto a další otázky hledali žáci páté třídy odpovědi v hodinách informatiky.

Digitální stopa

Fotogalerie


Prezentace ročníkových prací V. třídy

2. května 2016

I letos se "páťáci" blýskli velmi dobře zpracovanými a pestrými tématy. Tyto práce zpracovávají žáci samostatně s konzultacemi svého vedoucího práce.
Jak příprava pohoštění pro rodiče, tak samotné prezentace byly výborné. Na Sedmikrásce se tímto způsobem předvedou také "devátáci" a nebudou to mít jednoduché. Laťka je nastavena poměrně vysoko.Ročníkové práce

Podívejte se, jakými tématy se žáci zabývali.


Jarní slavnost

29. dubna 2016

Jarní slavnost Sedmikrásky proběhla trochu jinak než obvykle.
Vy, kdo jste se rozhodli nás navštívit, jste měli možnost zhlédnout či se i zúčastnit některé z 14 aktivit, které připravili učitelé spolu s žáky. V různých skupinkách napříč třídami jsme řešili logické rébusy a hádanky, zkoumali některé chemické jevy, pozorovali zajímavé detaily mikroskopem, vytvářeli vlastní čajovou misku, zkusili jsme si dramatizovat krátký příběh, hledali poklad, vytvářeli látkové obrazy - no prostě toho bylo dost k zábavě i k vidění. Mezi 8 a 12 hodinou bylo ve škole a okolo ní velmi živo a veselo.
Na závěr jsme vyhlásili vítěze v hodu vlastnoručně vyrobenou papírovou vlaštovkou a popřáli si hezký zbytek dne i celý víkend.

Děkujeme za návštěvu a všem dětem za aktivní zapojení se do programu!


Jarní slavnost

Fotogalerie


Obojživelníci a ptáci

březen a duben 2016

Dvakrát v rozmezí dvou týdnů se páťáci a šesťáci vydali na úpatí Hradiska, kde absolvovali terénní výuku na téma "Obojživelníci" a "Ptáci". Pod vedením odborníků se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života těchto živočichů a mohli si je opravdu zblízka prohlédnout. Poděkování patří Městským lesům Rožnov, které obě akce připravily.

Terénní výuka

Fotogalerie


Velikonoce na Sedmikrásce

23. března

Tradice je dobré dodržovat.

Před velikonočními prázdninami jsme se proto vypravili mimo školu, a za pomoci deváťáků kluci z 1. - 5. třídy vyráběli tatary. Ve volné chvíli došlo i na fotbálek a proběhnutí se po parku. Počasí nám vcelku přálo, jen trošku při práci mrzly prsty.
Děvčata si mohla dopoledne vyzkoušet zdobení kraslic pro koledníky různými technikami. Některé kraslice byly i dost netradiční, například zdobení papírem nebo voskem vypadalo opravdu zajímavě.
Tomu všemu na I. stupni předcházelo také povídání o zvycích a tradicích spojených s těmito jarními, a pro křesťany nejvýznamnějšími svátky. V souvislosti s probouzejícím se jarem jsme neopomenuli osvěžit školu jarní výzdobou.
Celé dopoledne bylo završeno pomlázkou - vyzkoušením funkčnosti tatarů a pevnosti kraslic.

Tak ať se i vám jaro vydaří!


Velikonoce

Fotogalerie


Eroze prakticky

17. března

Badatelsky orientované vyučování na téma eroze půdy si vyzkoušeli žáci 4.třídy.


Eroze prakticky

Fotogalerie


Vaření a anglická konverzace

14. března 2016

Osmáci si ověřili, že se dokáží věnovat oběma aktivitám najednou. Teda, když zrovna nemají plnou pusu báječné pizzy nebo sladkých palačinek. Chcete si vyzkoušet, jestli byste porozuměli stejnému receptu a instrukcím k přípravě? Následujte odkaz do sekce podpory výuky.

Enjoy it!


Vaření a anglická konverzace

Fotogalerie


Předvánoční Osvětim

prosinec 2015

Možná tu okřídlenou větu znáte - ten, kdo zapomíná na svou historii, bývá nucen si ji zopakovat. A tak v polovině prosince, v době předvánočního shonu, ale i předvánočních zamyšlení, podnikli žáci a žákyně osmé a deváté třídy cestu zcela nevánoční, cestu, jejímž cílem byl bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi.
Prohlídka tábora rozhodně nepatří k zážitkům pozitivním, byla ovšem velmi působivá - a zejména v dnešní době, která je plná emocí a strachu z neznámého, může mladým lidem ukázat, jaké hrůzy umí připravit člověk člověku.

Autorkou doprovodných fotografií je Anna Lajšnerová z osmé třídy.

D.S.

Předvánoční Osvětim

Fotogalerie


Mezinárodní výtvarná soutěž v Lidicích

26. únor 2016

Představujeme vám výběr výtvarných prací žáků Sedmikrásky zaslaných do Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016.
Téma tohoto ročníku je: "Škola".
Termín oznámení výsledků 44. ročníku MDVV 2016 na webových stránkách výstavy www.mdvv-lidice.cz: nejpozději 10. 5. 2016. Termín vernisáže s předáváním ocenění medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi: 31. května 2016.
Odborná porota ve dvou kolech oceňuje práce čestným uznáním, nejlepším pracím uděluje pamětní medaile a diplom "Lidická růže".

Výtvarné práce do Lidické soutěže

Fotogalerie


Zápis na Sedmikrásce

8. února 2016

Svůj zájem o vzdělávání v naší škole projevilo letos 31 dětí.
Aby zápis proběhl v příjemné atmosféře, vždy si domluvíme mezi učiteli nějaké společné téma. Tentokrát to byl "Pat a Mat", kteří měli v průběhu celého dne kromě jednotlivých aktivit (přihlížíme ke školní připravenosti, schopnostem komunikovat, grafomotorice, logickým dovednostem ...) děti pobavit a rozesmát. Učit v první třídě bude pan učitel Pavel Sedlák.

Velký zájem o vzdělávání na Sedmikrásce nás samozřejmě těší, přijmout můžeme ale pouze 16 žáků, budoucích prvňáčků.
I proto je důležité, aby se rodiče dětí o školu zajímali s předstihem, seznámili se s "Kritérii přijetí" a navštívili nás nejlépe osobně, třeba u příležitosti Dne otevřených dveří nebo na Slavnostech školy.

Zápis na Sedmikrásce
Více o zápisu ve vysílání TV Beskyd.


Tak jak vám to letos šlo, pane učiteli?

leden 2016

Pan učitel je snaživý, a když to nechápu, vysvětlí mi to.

Paní učitelka je hodně zbrklá, ale hodiny jsou zajímavé a dá se s ní na výletech bavit o všem.

Vadí mi, že dáváte hodně úkolů. Jste někdy dost drsná, až moc. Chce to větší klid v dalším pololetí.

Nejdřív mě štvalo, že jsme psali každou hodinu pětiminutovku, ale teď jsem rád, že to názvosloví umím.

Ačkoliv si mnoho spolužáků myslí opak, tento učitel nás hodně naučil právě díky tomu, že neustoupí a učí.

Paní učitelka je moc rychlá, nestíhám, ale jinak je hodná a snaží se.

Mohl byste nosit dříve opravené testy!

Tento půlrok byl s vámi bezproblémový. Jste v pohodě a dobře se hodiny prožívají. Učivo se musíme učit podle osnov, tak to je.

Uberte úkoly, prosím!!! Jinak je dobré prolínání her s učením.

Netušili jste, že na Sedmikrásce dostávají hodnocení nejen žáci, ale i jejich učitelé?

Hodnocení učitelů

Celý článek


Oznámení rozhodnutí ředitele školy - Zápis 2016

9. 2. 2016


Přehled podle registračních čísel


Rozvoj technických dovedností žáků

prosinec 2015

V předvánočním čase jsme se opravdu nenudili.
Podle předem připravených návodů a s asistencí učitelů se žáci pustili do mnoha úkolů. Jedním z nich byla výroba nákupní tašky a povlaku na polštář.

Rozvoj technických dovedností žáků

Celý článek a fotogalerie


Hliníkožrout

leden 2016

V rámci prvouky jsme ve třetí třídě probírali třídění odpadů. Ve škole již třídíme papír a plast. Zjistili jsme, že se v koši nachází velké množství hliníku (alobal od svačiny, víčka od jogurtů, obaly od čokolád .) a rozhodli jsme se, že vyrobíme Hliníkožrouta na třídění hliníku. Hliník je ušlechtilý kov, který se dá dále využít a je tedy škoda, aby skončil v koši. Máme radost, že hned po zavěšení Hliníkožroutů se začali plnit. Tady je pár fotografií, jak Hliníkožrout vznikal.

Hliníkožrout

Fotogalerie


Report z vánočního večírku 6.třídy

prosinec 2015

Šesťáci už jsou půl roku na druhém stupni a je vidět, že už to nejsou žádné ptáčátka - umějí to totiž pořádně roztočit..! Byl to večírek jaksepatří - spousta dobrého jídla, muziky, tance a smíchu, no a samozřejmě nechyběl stromeček a pod ním hróómada dárků. Účast byla stoprocentní a zábava taky! Mrkněte se...

Vánoční besídka šestky

Fotogalerie


Výstava v Galerii Na Radnici


Poetický večer s Petrem Niklem

8. prosince 2015

Tohle se píše na webovkách rožnovské knihovny: "V úterý osmého prosince podkroví praskalo ve švech. Lucie Maléřová pozvala žáky ZŠ Sedmikráska, kapelu Mosskin a další recitátory."

Lucie Maléřová učí dramatický obor na rožnovské ZUŠce. Kdysi učila i na Sedmikrásce, ale to už bylo. Momentálně je doma s dětmi, ovšem už podruhé v poslední době připravila v podkroví Městské knihovny podivuhodné setkání. Setkání hromady dětí, mnoha maminek, tatínků, babiček a dědečků, několika učit-elů i -elek a jednoho bá-sníka.
Tentokrát padla volba na pražského výtvarníka Petra Nikla. Večer jeho textů nesl název Bludný rybář, lovič asociací. Niklova poezie staví na nespoutaném pohrávání si s jazykem a není vždy snadno uchopitelná, riskantní pokus se ale vydařil.
Ze Sedmikrásky nás tam bylo plno. Prvňáci s básničkami, třeťáci s písničkou, básničkami a obrázky, páťáci s další písničkou. Tu si s nimi zahrál i jejich bývalý třídní učitel Láďa Krajča. A vyzdvihnout je třeba jedinečný výkon Jakuba Telčera z osmé třídy v roli cynického hlasu uvádějícího příliš optimistický pohled na události na pravou míru!
Potlesk střídal potlesk, někdo se smál, nikdo neplakal. Po poslední písni kapaly Mosskin jsem nemohl uvěřit, že to vážně trvalo celou hodinu a půl. A pak jsme se rozcházeli a nejeden dědeček vypadal, že je mu docela fajn, a ostatní na tom byli podobně. To už vypadá na vydařený večer, nemám pravdu?

D. S.

Poetický večer s Petrem Niklem

Fotogalerie


Vánoční slavnost Sedmikrásky na Jurkovičově rozhledně

22. prosince 2015

Sedmikráska se rozloučila se starým rokem s nadhledem - na Jurkovičově rozhledně nad celým Rožnovem.
Vydali jsme se společně od hudebního altánku a bystře vystoupali na Karlův kopec. Téměř všichni se postupně pokochali pohledem na Rožnov a na ochozu rozhledny zazněla i první píseň. Děti, učitelé, rodiče i někteří absolventi jsme si společně zazpívali "Když padá sníh", "Pásli ovce valaši", "Vánoce držime" i oblíbenou španělskou "Feliz Navidad".
Nakonec jsme rozezněli celou rozhlednu i louku cinkáním zvonků a rolniček.
Hezké a klidné Vánoce Vám přeje Sedmikráska. A JEŠTĚ SLÍBENÁ PÉEFKA.

Vánoční slavnost Sedmikrásky

FotogalerieSedmikrásková PF

Pro školu je to už tradiční rituál. Tak měsíc před vánoci přemýšlíme a přemýšlíme a zkoušíme něco "našeho", originálního.
PF je odvozeno z francouzského Pour féliciter - "pro štěstí" a jedná se v této podobě o přání do nového roku.
Vždycky jsme rádi, když se podaří na péefku dostat pocit toho, že nás něco spojuje. Snažíme se, aby každý žák, učitel, pracovník, měl na péefce svoji stopu. Patrně si to uvědomují i rodiče a veřejnost. Tušíme tak z proseb, aby se k nim naše nová, další PF dostala včas. Pak si žije svým životem někde na nástěnce, ledničce, nebo také putuje po světě elektronickou formou.
Všichni se už na tu novou "péefku" těšíme.
A jaká tedy bude PF 2016? Co vám i sobě popřejeme do roku 2016? Již brzy ...

Zatím tedy z archivu Sedmikrásky :)


Terénní geografická praxe

27. listopadu 2015

V rámci výuky zeměpisu - téma tvorba map, orientace v terénu, značení vrstevnic, mapové značky., šesťáci vyrazili na Pustevny na praktické cvičení. Této akci předcházela příprava ve škole, kdy jsme na PC trasovali cestu, hledali značky, po kterých půjdeme, zajímavá místa a také spoj, jakým se dostaneme na místo.
Malá viditelnost toho dne nám sice neumožnila splnit všechny plánované úkoly, ale zato jsme si užili prvního sněhu. A překvapivé zjištění - někteří poprvé stanuli u sochy Cyrila a Metoděje, slovanských to věrozvěstů :-O.


Terénní geografická praxe

Fotogalerie


Cvičná evakuace

3. prosince 2015

Ve čtvrtek 3. 12. proběhla na Sedmikrásce cvičná evakuace. Za přítomnosti požárního technika jsme simulovali situaci, která vedla k evakuaci. Všichni jsme spořádaně opustili do 4 minut objekt na nové shromaždiště. Žáci byli s týdenním předstihem poučeni, jak se v krizových situacích chovat a proč poslouchat pokyny učitele v těchto situacích. S drobnými nedostatky budeme pracovat při dalších nácvicích.

Cvičná evakuace

Fotogalerie


Poznávací a jazykový výjezd II. stupně do Anglie

11. - 16. října 2015

Co všechno můžete zažít během šesti dnů na cestách po Anglii... školní naučný a poznávací zájezd ZŠ Sedmikráska.
Ačkoliv byl říjen a při odjezdu byly pouhé 2° C, anglické počasí překvapilo teplotami okolo 50 °F (tedy 10 °C), déšť žádný, převážně slunečno, což dokládají fotografie.
Den první. Cesta autobusem, který byl naplněn 44 žáky, skýtala spoustu nových zkušeností: WC ve 3-4 různých zemích, mít nachystané správné bankovky a mince, neztratit pas, zvládnout uložit si všechny věci a kam dát nohy, něčím se zabavit, kdy sklopit, a kdy nesklopit sedadlo, opravdu praktická zkouška tolerance a trpělivosti (no comment). A tak jsme přes celý den a celou noc nakonec dojeli do Calais (Francie) k trajektu, z jehož paluby jsme ráno spatřili bílé útesy doverské - WELCOME TO THE UK!

Poznávací výjezd Anglie

Podrobněji s fotogalerií


Podzimní slavnost školy

16. listopadu 2015

Na slavnosti se jako už tradičně prostřídaly všechny třídy
a nabídly divákům pestrou mozaiku tvořenou písničkami, videoklipem, divadélkem, dramatickou improvizací, komiksovým divadlem ve stylu westernu a vystoupením kroužku anglického jazyka nejmenších žáků. Potěšilo zhudebnění básně pana Petra Nikla a přednesy dalších s dramatizací.
Třídy II. stupně prezentovaly téma z občanské výchovy (média, zpravodajství, manipulace) a celou slavnost zakončily postřehy
z jazykového výjezdu do Anglie, včetně krátkého filmu a prezentace fotografií.
Kvůli hodně podzimnímu a deštivému počasí jsme nevyrazili pouštět draky, ale podnikli jsme jiné "létací" aktivity. Jejich dokumentaci najdete v dalším článku, stejně tak podrobnější zprávu z exkurze do Londýna.

Podzimní slavnost

Fotogalerie


Akce - Zachraňte vejce!

16. listopadu 2015

Cílem aktivity je zachránit vejce při pádu z výšky. Jednotlivé třídy byly rozděleny do týmů a pustily se do hloubání, jak vše provést, zkoumaly pomůcky, váhaly, zda je důležitější obalit vejce nebo zajistit nafouknutí sáčku či papíru vzduchem, aby letěl. K dispozici je omezené množství materiálu: vlna na pletení, mikrotenový sáček, 2 archy papíru, 5 špejlí, dvě brčka, 2 metry izolepy, nůžky a samozřejmě syrové vajíčko - zatím nepoužívat.
Pak týmy představily své návrhy, včetně nákresů svých projektů a zdůvodnění. Hlasováním či dohodou vybraly jeden, který realizovaly.
S napětím a za bouřlivého odpočítávání byla provedena praktická zkouška. Zástupce třídy vypustil vejce z okna 1. patra, To se snášelo směrem k přihlížejícímu davu. Zabezpečení vejce mělo nejrůznější podoby a to od lodičky, obalení všemi materiály, až po přistávací nožky vesmírných sond. Brždění pomocí odporu vzduchu bylo zajištěno padáky z igelitu i papíru, případně vyztužené kostrou ze špejlí, připomínající rogalo či paragliding (papír zpevněný v pruzích lepicí páskou či igelit s hranami z brček). Po přistání a ověření, že vejce je neporušené, nastal jásot. A aby bylo prokázáno, že šlo o běžná vejce, netvrzená a nevařená, jako poslední bylo vypuštěno "učitelské" vejce, a to pouze v papírovém sáčku. Skořápka praskla a bílek se žloutkem vytekly.
Příště tedy pokračování s omezenějším počtem pomůcek a tentokrát z 2. patra

Zachraňte vejce

Fotogalerie


Den otevřených dveří na Sedmikrásce

5. listopadu 2015

Na Sedmikrásce proběhl každoroční Den otevřených dveří.
V průběhu celého dopoledne nás navštívilo více než 40 rodičů s dětmi. Všichni měli možnost navštívit třídy, zúčastnit se výuky a setkat se s učiteli nebo s panem ředitelem. Zájem veřejnosti nás moc těší a s některými z Vás se setkáme ještě u zápisu prvňáčků na Sedmikrásku.

Den otevřených dveří

Fotogalerie


Výprava na Kelčský Javorník

25. října 2015

Tuto podzimní neděli se vydalo TUFO (už tradiční spojení turistického a fotokroužku) na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů - Kelčský Javorník. Cílem vycházky bylo protáhnout se, nasát atmosféru podzimu (fotografové především skrze objektivy) a navštívit zbrusu novou rozhlednu. Všeho se nám dostalo v míře vrchovaté, rozhledna byla krásná už sama o sobě, ani tolik nevadilo, že dalekým rozhledům bránila mlha.

Výprava na Kelčský Javorník

Fotogalerie


Anglický den

říjen 2015

V týdnu od 11. do 16.října se většina žáků II. stupně Semikrásky vypravila na jazykový a poznávací pobyt do Anglie. My, co jsme nejeli, jsme si program udělali po svém. Aktivit bylo hodně a jedna z nich byl "Anglický den".
V rámci projektového vyučování jsme si šesťáci, sedmáci, osmáci a deváťáci vyzkoušeli uvařit typické anglické jídla. Obtěžkáni nakoupenými potravinami jsme se vypravili do žákovské kuchyňky.

První skupina připravila a servírovala tradiční anglickou snídani - Tradition English breakfeast, složenou z:

  • smažené slaniny /bacon/,
  • vajíček /eggs/,
  • párků /sossages/,
  • fazolí v rajčatové omáčce /beans with tomato sauce/,
  • ovesné kaše /porridge/,
Přikusovali jsme tousty /toasts/ a připíjeli si jablečným džusem /apple juice/.

Anglie - tradiční jídla

Více receptů a fotogalerie


Motivační chemie pro osmáky

22. září 2015

Chemie je pro většinu našich osmáků zatím velká neznámá. Pro lepší motivaci žactva jsme zařadili hned na úvod laboratorní "ochutnávkovou" dvouhodinovku. S Kubou Telčerem, který byl pro tuto akci povýšen na asistenta, jsme pro tentokrát volili následující menu: chemikova zahrádka, červené zelí jako indikátor pH, faraónův had, neviditelné písmo, opětovné teplo skalice modré, výměna složek - pokrytí železného hřebíku mědí. Jako zákusek nám Kuba naservíroval chemiluminiscenci, zkumavka v jeho pokoji svítí ještě dnes.


Úspěchy našich žáků


Vánoční plavecké závody OSVČ
Děkujeme všem našim závodníkům a gratulujeme:
Markétě Skalkové z V. třídy za I. místo, Petru Báčovi z VI. třídy za II. místo a Jakubovi Báčovi z III. třídy za I. místo.

Highslide JS

Turnaj v miniházené III. tříd
Gratulujeme Černým drakům ze Sedmikrásky ke 3. místu.

Highslide JS

Ocenění technických talentů základních škol

Highslide JS

Běh za zdravím 2016.
Děkujeme všem našim závodníkům a gratulujeme umístěným "na bedně".

Highslide JS

Krátký dokument žáků z vyhlášení MDVV Lidice 2016

Úspěch žákyně 5. ročníku v celostátním kole matematické olympiády

Závody všestrannosti 2016, květen 2016

Scio testování - 9. ročník, listopad 2015Klíčovou dírkou

Vánoční jarmark

prosinec 2016

Ve dnech 14. a 15. 12. 2016 se naše škola zúčastnila Vánočního jarmarku pořádaného firmou ON Semiconductor pro neziskové organizace Rožnovska. Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyrábějícím i prodávajícím žákům naší školy a výše zmíněné firmě za poskytnutí příležitosti k prodeji našich výrobků.

Highslide JS

Poděkování - Kola pro Afriku

listopad 2016
Highslide JS

Fotografie tříd

červen 2016
Highslide JS

Fotogalerie

"Svatba" v I. třídě

červen 2016
Highslide JS

Fotogalerie

Výpravy na vodu

8. června 2016
Highslide JS

Buuble fotbal

únor 2016
Highslide JS

Fotogalerie

Čajovna v družině

10. května 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Lyžařský výcvik

5. března 2016
Highslide JS

Fotogalerie z posledního dne


Zima to ještě nevzdala

15. března 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Předávání vysvědčení
Hezké prázdniny!

28. ledna 2016
Highslide JS
Highslide JS

Basketbalový turnaj

21. ledna 2016
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Třídní fotografie

červen 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Za rybami ve Vodňanech

12. - 15. dubna 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Literární odpoledne

14. května 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Prezentace ročníkových prací

11. května, 8. června 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Jarní slavnost

30. dubna 2015
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS