O nás - fotka

Sedmikráska je soukromá základní škola v Rožnově pod Radhoštěm. Vznikli jsme roku 1993. Jsme malá škola a v každém ročníku máme pouze jednu třídu nejvýše s osmnácti dětmi. V Sedmikrásce bychom rádi, aby vědomosti a dovednosti získané ve škole byly vnitřně obohacující a žáci a žákyně při učení zažívali pocity úspěchu a radost z objevování.

Učitelé v souladu s cíli výuky svobodně využívají různorodých učebních metod. V Sedmikrásce klademe důraz na propojení probíraných témat s životem. Zařazujeme prvky zážitkového učení, navštěvujeme knihovnu, muzea, výstavy, divadelní a filmová představení, pořádáme exkurze…

Žáci a žákyně jsou v prvních pěti ročnících hodnoceni slovně, v šestém ročníku známkou doprovázenou slovním komentářem a později známkou.

Žáci a žákyně ze Sedmikrásky jsou připraveni na navazující vzdělávání, jsou přijímáni na školy své volby, ať už jde o gymnázia, střední odborné školy, učiliště, umělecké školy nebo konzervatoře.