Poslání, Hodnoty

Motto

„Každý člověk není jen on sám, je také jedinečným, zcela zvláštním, ve všech případech důležitým a podivuhodným bodem, v němž se kříží jevy světa, jen jedinkrát takto a už nikdy znovu. Proto je příběh každého člověka důležitý, věčný, božský, a proto je každý člověk, dokud nějak žije a plní vůli přírody, úžasný a hodný veškeré pozornosti.“ 
(Hermann Hesse, Demian)

 

Poslání Sedmikrásky
Vzděláváme pro život v rychle měnícím se světě, rozvíjíme přirozené schopnosti a sebevědomí žáků, podporujeme radost z učení, pěstujeme atmosféru přijetí a ohleduplnosti, usilujeme o přátelské prostředí.

 

Hodnoty
Přátelství, pospolitost, jedinečnost, komunikace a kreativita.