Stravování

Je zajištěno ve školní jídelně na ZŠ Pod Skalkou.
Další informace a jídelníček jsou na webových stránkách.

Telefon do kanceláře školní jídelny: +420 571 751 277, +420 775 351 354

od 7:00 do 14:00 hodin.