Cíle, Principy

Cíle

Šťastné děti. Jsou různé, jedinečné a učí se spolu.
Sebeúcta, úcta k druhým.
Zájem o vzdělávání i mimo rozvrh hodin.
Ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Principy

Otevřená komunikace, naslouchání.
Zkušenosti a dovednosti mají stejnou váhu jako vědomosti.
Hledání vlastních cest. Spolupráce, ne soupeření.
Vyučování v atmosféře bezpečí a přijetí.