Školní družina

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek a relaxaci. Snaží se rozvíjet dovednosti a postoje, které jsou potřebné pro život. Děti se zde učí kamarádským vztahům, spolupráci, toleranci k individualitě a potřebám ostatních. Působí také jako prevence sociálně-patologických jevů a šikany. Cílenými aktivitami a preferencí spolupráce před soutěží nastavuje atmosféru, která podporuje slušné jednání a ohleduplnost. 

Dává prostor k tomu, aby děti zažily pocit úspěchu, radosti ze hry a odpočinuly si dle svých potřeb. Děti jsou vedeny ke sdělování názorů a k otevřenosti, učí se řešit problémové situace dohodou. Častý pobyt venku, přírodovědné a environmentální činnosti, pracovní, výtvarné, literární a dramatické činnosti rozvíjejí dovednosti a propojují znalosti dětí. Podporuje děti v sebeobsluze a zodpovědnosti, klade důraz na etické chování, úctu k druhým a bezpečné chování. Počátkem září jsou žáci vždy seznámeni s pravidly bezpečnosti a v kolektivu žáků pak sestavujeme společná družinová pravidla, která jsou vyvěšena ve školní družině. 

Školní družina se řídí vypracovaným celoročním Plánem práce, některá témata jsou rozpracována formou projektu. Názvy témat jsou: Já, My, Bezpečnost, Tělo a smysly, Podzim, Rodina a místo kde bydlím, Vánoce, Čas, Zima, Eskymáci, Zdraví a nemoc, Tajemství starých dob a budoucnost, Jaro, Velikonoce, Rostliny, Život na poušti a v pralese, Zvířata a ochrana přírody, Indiáni, Léto a voda. Přejeme vašemu dítěti hodně hezkých chvil s kamarády ve školní družině. Důležité dokumenty k provozu školní družiny na Sedmikrásce: 

Základní informace o školní družině a Vnitřní řád Školní družiny

Galerie

30.jpg
29.jpg
31.jpg
02.jpg
60.JPG
61.JPG
17.jpg
59.JPG
63.JPG
04.jpg
05.jpg
62.JPG
19.jpg
20.jpg
27.jpg
18.jpg
28.jpg
38.jpg
65.JPG
07.jpg
06.jpg
45.jpg
56.JPG
66.JPG
55.JPG
42.jpg
57.JPG
64.JPG
53.jpg
22.jpg
51.jpg
33.jpg
10.jpg
21.jpg
24.jpg
08.jpg
58.JPG
39b.jpg
37.jpg
36.jpg
39.jpg
54.JPG
09.jpg
41.jpg
34.jpg
52.jpg
47.jpg
46.jpg
12.jpg
03.jpg
01.jpg
16.jpg
11.jpg
40.jpg
25.jpg
15.jpg
13.jpg
43.jpg
35.jpg
49.jpg
50.jpg
44.jpg
32.jpg
26.jpg
14.jpg
48.jpg