SCIO TESTOVÁNÍ 9. ročníku, podzim 2023

03. ledna — 29. února

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů v porovnání s ostatními žáky v republice. Výsledky testování byly také podporou při výběru střední školy a přípravou na přijímací zkoušky. Celkově se testování zúčastnilo okolo 20 535 žáků devátých tříd, včetně víceletých gymnázií.

  • Český jazyk – výsledky našich žáků byly lepší než u 80 % škol.
  • Matematika – výsledky našich žáků řadí školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol.
  • OSP (obecné studijní předpoklady) a matematika - výsledky našich žáků řadí školu mezi 5 % nejúspěšnějších škol.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test, který je a celoevropsky uznávaný). 10 z 18 žáků dosáhlo dokonce úrovně B1 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška) a 2 žáci úroveň B2.
scio9_2023_24.jpg