Chceme k vám

Informace k zápisu do I. třídy

Zápis se bude konat dne 12. 4. 2023.

Rodičům a zákonným zástupcům, kteří nás kontaktovali a vyjádřili svůj zájem o vzdělávání dítěte na ZŠ Sedmikráska, jsme zaslali e-mailem informace, pokyny a pracovní listy.

Zaslali jsme jim také odkaz na elektronickou ŽÁDOST a DOTAZNÍK a REZERVAČNÍ FORMULÁŘ.

Pokud jste zatím předběžně nevyjádřili svůj zájem o vzdělávání dítěte na Sedmikrásce, vyplňte prosím FORMULÁŘ.

 

Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu!

Kontakt na ředitele školy:

Mgr. Pavel Sumec
T: 571 117 317 / 603 828 801
M: pavel.sumec@sedmikraska.cz
 

Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu!


Zápis do první třídy

Kritéria přijetí do první třídy

Přestup