Zápis do první třídy

Dítě

Informace týkající se vašeho dítěte

Doplňující údaje dítěte
Místo trvalého pobytu
Zdravotní pojišťovna
Dětský lékař
Mateřská škola

Nepovinný údaj

Spádová škola
Odklad školní docházky
Dítě mělo odklad školní docházky?
Žádáte o odklad školní docházky?
Matka - zákonný zástupce
Adresa
Otec - zákonný zástupce
Adresa
Jiný zákonný zástupce

Například, že takového určí soud a není jím matka ani otec

Doplňující údaje
Případné zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo jiné znevýhodnění
Zvláštní schopnosti a dovednosti dítěte, které bude možné zohlednit při vzdělávání
Zvláštní schopnosti a dovednosti dítěte, které bude možné zohlednit při vzdělávání
Další údaje o dítěti, které považujete za důležité