Přestup

Dítě
Základní informace
Místo trvalého pobytu
Zákonný zástupce
Škola, ze které chce dítě přestoupit
Školní rok, odkdy se přestoupit
Třídu, do které chce přestoupit