Testování (SCIO)

Ocenění společnosti Scio

 SCIO TESTOVÁNÍ  9. ročníku, podzim 2023

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů v porovnání s ostatními žáky v republice. Výsledky testování byly také podporou při výběru střední školy a přípravou na přijímací zkoušky. Celkově se testování zúčastnilo okolo 20 535 žáků devátých tříd, včetně víceletých gymnázií.

  • Český jazyk – výsledky našich žáků byly lepší než u 80 % škol.
  • Matematika – výsledky našich žáků řadí školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol.
  • OSP (obecné studijní předpoklady) a matematika - výsledky našich žáků řadí školu mezi 5 % nejúspěšnějších škol.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test, který je a celoevropsky uznávaný). 10 z 18 žáků dosáhlo dokonce úrovně B1 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška) a 2 žáci úroveň B2.
scio9_2023_24.jpg

SCIO TESTOVÁNÍ 9. a 5. ročníku, podzim 2022 

Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady a SCATE   
(individuální ověřovací test anglického jazyka, který je celoevropsky uznávaný)

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů v porovnání s ostatními žáky v republice. Výsledky testování byly také podporou při výběru střední školy a přípravou na přijímací zkoušky. Celkově se testování zúčastnilo 19570 žáků devátých tříd, včetně víceletých gymnázií.

  • OSP (obecné studijní předpoklady) a matematika - výsledky našich žáků byly lepší než u 80 % škol.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test, který je a celoevropsky uznávaný). 6 z 18 žáků dosáhlo dokonce úrovně B1 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška).

Žáci 5. ročníku měli možnost se zúčastnit SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností na konci prvního stupně v porovnání s žáky jiných škol. Celkově se testování zúčastnilo okolo 14190 žáků. 

Výsledky našich žáků konkrétně:

  • Český jazyk, matematika, OSP  - výsledky našich žáků odpovídaly jejich znalostem a dovednostem.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný)  - 7 žáků dosáhlo v části poslech či čtení úrovně A2 a jedna žákyně dokonce úrovně B1.