Úspěchy žáků

 

Literární soutěž pro děti a mládež "O poklad strýca Juráša".

Gratulujeme Sáře Posadové k uspěchu v literární soutěži. 
Slavnostní vyhlášení s vyhlášením pořadí se koná v pondělí 23. ledna v velkém sále ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Vítězové postupují do okresního kola.


Slavnostní zakončení celoroční soutěže Lovců perel.

Lovci perel měli 26. listopadu připraven program se spisovatelem J. W. Procházkou, a to na detektivní téma podle jeho knížek ze série "Tajná dvojka".

Oceněni byli v kategorii 4-6 třída: 1. místo Vendy Čápová, která ulovila 137 perel a na 3. místě Sára Posadová získala 60 perel. Gratulujeme.


 


Ocenění v Lidicích.

Jubilejního 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích se zúčastnily i děti ze Sedmikrásky. Prezentovali jsme se skupinovou prací 3. třídy a souborem fotografií z fotokroužku. Téma Muzeum byla výzva, které nešlo odolat J. Mezi pracemi ze 77 zemí světa jsme se neztratili - Julie Dohnálková a Ondřej Pšenica byli oceněni čestným uznáním za své práce. Gratulujeme!

 


Výsledky soutěže Matematický klokan
 

 


O poklad strýca Juráša - Aby ze světa nevymizela radost


Výsledky rožnovského kola tradiční literární soutěže s krásnou účastí dětí ze Sedmikrásky.


SCIO testování 9. ročníku - podzim 2021.   

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů a připravit se na přijímací zkoušky. Celkově se testování zúčastnilo okolo 16 058 žáků devátých tříd.

Výsledky našich žáků i po výuce distančním způsobem jsou excelentní.

Český jazyk, matematika, OSP (obecné studijní předpoklady), anglický jazyk - výsledky našich žáků řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol.

Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný). 11 ze 17 žáků dosáhlo dokonce úrovně B1 a B2 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška).


Lezecké závody

Dne 14. 12. 2021 se uskutečnily tradiční lezecké závody v Lipníku nad Bečvou. I tento rok se nám velice dařilo. V kategorii B se umístila Tereza Pšenicová na 2. místě, Vendy Čápová na 5. místě, Sára Posadová na 9. místě a v kategorii C: Ondřej Pšenica na 3. místě. Takto krásná umístění se nám podařilo vydobýt díky velké snaze, námaze a několika "rozstřelům o bedny". Gratulujeme!


Vánoční plavecké závody

Gratulujeme Sáře a Vendulce k úspěchu na tradičních Vánočních plaveckých závodech organizovaných střediskem volného času v Rožnově p. R. Sára se umístila na 1. a Vendulka na 3. místě.

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme Štěpánu Veselkovi k 1. místu v krajském přeboru v plavání.


Běh za zdravím

V pátek 17. 9. 2021 se naši žáci zúčastnili tradičního Běhu za zdravím, který každoročně organizuje SVČ. Vítězové byli všichni zúčastnění a z naší školy si stoupl i na stupně vítězů Teodor Jalůvka (2. místo v kategorii mladší žáci) a těsně pak na 4. místě Vít Rozsypal v kategorii starších žáků. Poděkování a pochvala pak patří všem našim reprezentantům. Byli to: Sára Posadová, Anne Van den Eede, Sofie Furchová, Štěpán Orság, Vít Zahradníček, Jiří Šavrda, Karolína Zemánková, Ester Osvaldová, Tereza Pšenicová, Monika Slováková, Sebastian Van den Eede.


Testování (SCIO)

1. Testování, dotazníky 2020/2021

A. SCIO TESTOVÁNÍ 

český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady a SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný)

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů a připravit se na přijímací zkoušky. 

Celkově se testování zúčastnilo okolo 18 520 žáků z 972 tříd jiných škol. 

Výsledky našich žáků konkrétně:

  • Český jazyk - výsledky našich žáků jsou lepší než výsledky 60% zúčastněných škol.
  • Matematika -  výsledky našich žáků jsou lepší než výsledky 70% zúčastněných škol.
  • OSP (obecné studijní předpoklady) -  výsledky našich žáků jsou lepší než výsledky 80% zúčastněných škol.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný)  - polovina žáků dosáhla úrovně A2,a část B1 a dokonce i B2.
  • Dotazníkové šetření k distanční výuce – naši žáci ocenili přístup učitelů a vyjádřili potřebu být spolu, komunikovat, potkávat se. Většina výuku on-line zvládá a vyhovuje jim i slovní hodnocení v kombinaci se známkou či zpětná vazba (i podle kritérií) k samostatné práci, samostudiu.

 

Žáci 5. ročníku se na jaře zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností na konci prvního stupně.

Celkově se testování zúčastnilo okolo 5712 žáků z  jiných škol. 

Výsledky našich žáků konkrétně:

  • Český jazyk – výsledky našich žáků jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol.
  • Matematika -  výsledky našich žáků jsou lepší než výsledky 60% zúčastněných škol. 
  • OSP (obecné studijní předpoklady) -  výsledky našich žáků jsou lepší než výsledky 80% zúčastněných škol.
  • Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný)  - 2/3 žáků dosáhly úrovně A1 a individuálně i A2.