Den archeologie a pokořený rekord

20. října 10:00 — 12:00
Den archeologie a pokořený rekord

Žáci šesté a sedmé třídy společně navštívili zámek Kínských ve Valašském Meziříčí, kde se zúčastnilli lektorských programů.

 Sedmáci si prohlédli novou multimediální a audiovizuální expozici " Člověk v krajině a krajina v lidech". Během tohoto lektorského programu se seznámili s životem lidí na Valašsku od pravěku až po 19. století a dozvěděli se jak se během tohoto dlouhého období proměňovala zdejší krajina.
Šesťáci absolvovali program k Mezinárodnímu dni archeologie při kterém si mohli vyzkoušet jak se drží v ruce například pěstní klín nebo kamenná sekera. Vyzkoušeli si práci archeologa a dokonce si  sáhli  i na zub mamutího mláděte.
Na závěr proběhl pokus o zdolání rekordu v “zpětném skládání pazourkových čepelí”... a světe div se... chlapcům se podařilo zdolat rekord !!!

Za pouhých 38 sekund složili odštípnuté čepele zpět na jádro, čímž se stali nejrychlejší skupinou z asi 2000 skupin dětí a studentů z celého okresu, které se zúčastnili tohoto klání během uplynulých 7 let.

GRATULUJEME!