Učíme se kódovat

01. — 20. dubna
Učíme se kódovat

Starší žáci, kteří již ovládají základy programování v prostředí Scratch a MakeCode, připravili algoritmus pro „kapesní počítač“ Micro:bit.  Mladší žáci tento algoritmus použili pro předávání zpráv Morseovou abecedou. Ve dvojicích si zkusili vlastní zprávu pomocí Morseovy abecedy nejprve zakódovat a Micro:bitem jako rádiem odeslat jiné dvojici. Potom se vystřídali a zkusili si zprávu přijmout a dekódovat. 

Scratch a Makecode jsou vizuální programovací prostředí, které umožňují vytvářet programy pomocí grafických elementů, tzv. bloků (blokové kódování), a které lze za sebe dle potřeby řetězit nebo větvit.