Lektorský program na zámku Kinských - Příběh ovocného sadu.

20. října 10:00 — 13:00
Lektorský program na zámku Kinských - Příběh ovocného sadu.

Šestá a sedmá třída absolvovala lektorský program o ovocnářství na Valašsku. 

Seznámili se s tematickými okruhy:

Biotop ovocného sadu  vazba na ekologické podmínky, rostlinné i živočišné druhy a jejich vzájemnou kooperaci.

Strom jako biotop — význam ovocných stromů (pro krajinu, člověka, živočichy).

Změny v krajině — vývoj krajinného rázu, krajinná ekologie, ovlivnění člověkem (od jeho příchodu do současnosti, nastínění budoucnosti), význam ochrany přírody a krajiny.

Plod vznik plodu (opylení, přeměna květních částí).

Ovoce jako zdroj potravy

  • pro živočichy,
  • pro člověka — lidová strava na Valašsku.