Programy prevence pro 6. a 7. třídu.

24. ledna 10:00 — 13:00
Programy prevence pro 6. a 7. třídu.

Sedmáci a preventivní program Robinson.
Jak se nestát "trosečníkem" ve své třídě, jak spolu komunikovat,spolupracovat, jak přijímat odlišnost, jak se omluvit. To všechno jsmese učili pomocí příběhu a praktických aktivit. Bylo to zábavné, ale i adrenalinové (průchod bludištěm poslepu). Po každé aktivitě jsme společně přemýšleli, jaké situace ze života ve třídě nám to pomáhá 
řešit.


Šesťáci se prostřednictvím programu Vaříme kašičku učili, že jaké ingredience si do třídy přinesou, taková tam bude atmosféra, co chutná jednomu, nemusí chtnat druhému. Zážitkové aktivity, hraní rolí, přožívali naplno, s vášní jim vlastní.