Projekt - Včela a její společenstvo, ekologické vztahy včel v krajině

08. — 31. ledna
Projekt - Včela a její společenstvo, ekologické vztahy včel v krajině
Díky městu Rožnov pod Radhoštěm v rámci podpory aktivit a akcí v oblasti životního prostředí.

Projekt řešil realizaci následujících výukových programů:

  1. Naučná včelí stezka.
  2. Provoz včelařství.
  3. Vztahy včel v krajině.

Cílovou a podpořenou skupinou byli žáci V. – VIII. třídy (školní rok02021/22) ve věku 11 až 15 let a 2 pedagogové, odborník z praxe – Miroslav Urban http://medurban.cz/.

Absolvovali jsme 12 vyučovacích hodin realizovaných v každé ze tříd.
V období duben, květen, červen na ukázkové včelnici na Videčských Pasekách a v září 2022 v našich venkovních i vnitřních učebnách.

Projekt podporoval výuku v souvislostech, v terénu, badatelské vyučování a metodu Učíme se venku.

1. Naučná včelí stezka.

2. Provoz včelařství.

Absolvovali jsme komentované prohlídky a výuky s odborníkem z praxe na instalované naučné včelí stezce a v blízkém vzdělávacím včelařském provozu.

Svá pozorování jsme zaznamenávali, plnili a vyhodnocovali jsme úkoly, vypracovávali jsme pracovní listy. 

Stavěli jsme dřevěné i mechanické modely včel z přírodnin, hráli jsme výukové hry, seznamovali jsme se s jedlými bylinami, poznávali jsme včelařsky významné rostliny, četli jsme si včelí pohádky.

Nabyli jsme osobní zkušenosti se včelařskými pomůckami, seznámili jsme se s riziky včelařské práce, zblízka jsme si prohlédli včelí plod, viděli jsme vajíčka, larvy, zavíčkované kukly a líhnoucí se dělnice, obdivovali jsme včelí matku a nejodvážnější z nás drželi v ruce trubce (včelího samce, který nemá žihadlo). Ukázali jsme si, jak včely ukládají med a vysvětlili jsme si, co je včelí chléb neboli uložený plástový pyl. Někteří shlédli i včelí taneček, který je základem včelí komunikace.

 

Vztahy včel v krajině. 

Seznámili jsme se s detailním životem včely, stavbou těla a principem opylování.

Svá pozorování jsme zaznamenávali, plnili a vyhodnocovali jsme úkoly, vypracovávali jsme protokoly.

Součástí pozorování bylo i praktické mikroskopování vnější stavby těla včely.

Poznávali jsme vztahy a role včelstva v krajině. Probírali jsme vývoj společenského chování hmyzu obecně.

Žáci IX. třídy (školní rok 2022/23) tyto poznatky využili jakou součást svých závěrečných projektových esejů, ve kterých porovnávaly život včel a lidí.