Hadžime!

10. — 17. března
Hadžime!

Zazněl pokyn a začal cvičný boj. Snažíme se uplatnit chvaty, které jsme se před chvíli naučili. Třeba ogoši, to znamená přehodit soupeře přes svůj bok. Nebo jinou techniku, kdy je cílem udržet protivníka na podložce. A vydržet, dokud se neozve: "Mate!" A je konec zápasu. Díky setkání s panem Kořínkem jsme si vyzkoušeli základy juda. Protáhli jsme si tělo gymnastickými cviky, naučili se, jak bezpečně padat, posilovat s váhou partnera. Zápasení bylo zcela dobrovolné a zaměřené na obranu. Vše se odehrávalo v rámci filosofie juda o vzájemném respektu. Rozloučili jsme se v judistickém pokleku seisa a uklonili se navzájem. O týden později se k 6. a 7. třídě přidali i osmáci a deváťáci.

Děkujeme!