Je to ještě umění?

19. dubna
Je to ještě umění?

Prodloužili jsme si velikonoční prázdniny a hned v úterý jsme vyrazili na výlet. Navštívili jsme stálou expozici výtvarného umění 20. stol. v Olomouci. V Muzeu umění nás čekal pan lektor, který pro nás měl připravený program o moderním umění.
Měli jsme možnost se sami podívat na známé obrazy a rozhodnout se, který se nám nejvíc líbí. Potom jsme si některé prohlédli společně s výkladem, abychom se naučili o umění přemýšlet. Třeba obraz, na kterém jsme si vyzkoušeli rozpoznat výtvarné plány a myšlenku malíře, namaloval Jan Knap a byl bez názvu. V obraze jsme hledali věci a postavy, které by nám pomohly rozluštit, co je jeho námětem. Pojednával o ukřižování Ježíše Krista, aniž by byl Ježíš na obraze namalovaný. A nám to došlo!
Na závěr programu jsme šli ven vyzkoušet si konceptuální umění. Šlo o akci s nic netušícími lidmi, které jsme s vážnou tváří překvapili v průchodu zataraseném našimi těly. Ty jejich reakce překvapení, když nemohli projít, stály za to.

Umělkyně a umělci ze 7. třídy