Sedmikráska na olympiádě, tentokrát ekonomické

01. — 28. února
Sedmikráska na olympiádě, tentokrát ekonomické

Ekonomická olympiáda
Institut ekonomického vzdělávání organizuje vědomostní soutěž, jejímž cílem je seznámit mladé lidi s oblastí financí a ekonomie. Letos poprvé byla olympiáda určena i pro základní školy, konkrétně pro žáky 8. a 9. tříd. Zúčastnilo se jí přes 3000 soutěžících ze 140 škol. Finanční gramotnost učíme zejména v rámci občanské výchovy. Uvítala jsem proto možnost zapojit žáky do olympiády a získat tak zpětnou vazbu, jak je naše snažení úspěšné. Velká část témat týkajících se finanční gramotnosti se probírala v období distanční výuky, a tak mě zajímalo, jak efektivní výuka byla, co bychom měli ještě dopilovat, upevnit. Deváťáci odpovídali s úspěšností mezi 75-95 %. Příliš za nimi nezaostávali ani žáci osmé třídy, kteří ještě ne všechna témata stihli probrat.

Proč na Sedmikrásce EO?
Za smysl účasti na této soutěže nepovažuji nutnost porazit slabší spolužáky a vyhrát, ale uvědomit si, jaké mají žáci znalosti, porovnat to s tím, jaké znalosti a dovednosti budou v životě potřebovat. Pomůže nám to i upřesnit a případně korigovat obsah ŠVP, který právě v občanské výchově nemůže zůstávat neměnný, musí reagovat na změny ve společnosti, na potřeby jednotlivců. Můžeme předpokládat, že definice Pythagorovy věty i pravidlo shody přísudku s podmětem budou i pro další generaci stejné, ale s jistotou víme, že většina "občankových" témat se již za pár let změní.