Revolution train

06. prosince
Revolution train

Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme uvítali možnost spolu s žáky 8. a 9. ročníku navštívit protidrogový program REVOLUTION TRAIN.
Na rožnovském nádraží byl přistaven speciální vlak. V každém vagónu žáky čekal kousek zfilmovaného příběhu, který byl inspirován skutečnými událostmi a reálnými osudy lidí ovlivněných drogovou závislostí. Pořad byl interaktivní, po zhlédnutí každé části filmu se žáci zamýšleli, jak by se v daném okamžiku rozhodovali oni, a také se pokoušeli předvídat, jak bude příběh pokračovat. Druhé části vagónů, jimiž žáci procházeli po zhlédnutí filmových sekvencí, pak byly vybaveny realisticky působícími kulisami ztvárňujícími některé důležité místo, v němž se příběh filmu odehrával - bar, policejní vyšetřovnu, vězení, vybydlený byt.
Hodina a půl vyhrazená programu rychle utekla a všichni se shodli, že by návštěvu akce doporučili i ostatním.

O projektu Revolution train