SCIO testování 9. ročníku - podzim 2021

01. — 30. listopadu
SCIO testování 9. ročníku - podzim 2021

Žáci 9. ročníku se na podzim jako každoročně zúčastnili SCIO testování s cílem zjistit stav vědomostí a dovedností budoucích absolventů a připravit se na přijímací zkoušky. Celkově se testování zúčastnilo okolo 16 058 žáků devátých tříd.
Výsledky našich žáků i po výuce distančním způsobem jsou excelentní.

Český jazyk, matematika, OSP (obecné studijní předpoklady), anglický jazyk - výsledky našich žáků řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol.
Anglický jazyk SCATE (individuální ověřovací test anglického jazyka, který je a celoevropsky uznávaný). 11 ze 17 žáků dosáhlo dokonce úrovně B1 a B2 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška).