Den bezpečnosti a zdraví - jarní slavnost Sedmikrásky

22. dubna
Den bezpečnosti a zdraví - jarní slavnost Sedmikrásky

Nejvíc se člověk naučí, když si to sám vyzkouší.

A tak jsme - i s pomocí rodičů - pozvali zástupce různých profesí, kteří se podílejí na péči o naši bezpečnost a zdraví.

Nejmladší žáci se prošli parkem a za skanzenem prozkoumali hasičskou stanici. Otázek i zážitků bylo plno. Postupně se všechny třídy vystřídaly u přistaveného vozu záchranné služby před školou. Děti si prohlédly vybavení auta a dostalo se jim podrobného vysvětlení, co k čemu slouží. Všichni si mohli vyzkoušet transportní lehátka a vozíky a dokonce i spustit blikačky a sirény.

Čtvrtý a pátý ročník pod vedení zdravotnice Kamily Cermanové absolvoval proškolení první pomoci, a to hlavně prakticky, včetně nácviku masáže srdce. Podobné instrukce dostali také žáci druhého stupně na stanovištích v SVČ.

Naše kolegyně Veronika Vašutová žákům názorně ukázala, jak funguje a k čemu slouží aplikace Záchranka. Někteří žáci si ji hned stáhli. Všichni společně jsme pak na hřišti sledovali policejní psovody a jejich služební psy. Po vysvětlení, jak probíhá výcvik, vždy následovala ukázka i se zapojením našich žáků.

Příslušníci městské policie s žáky osmé a deváté třídy pokračovali v protidrogovém projektu Revolution Train. Cílem návazného programu, nazvaného To je zákon, kámo!, bylo najít odpovědi na otázky, jak co nejúčinněji odmítnout nabízenou drogu, co je legální, a co už nezákonné, kde je hranice mezi přestupkem a trestným činem nebo čím se liší krádež od loupeže.

 

Poděkování patří všem zúčastněným lidem i organizacím za odborné a inspirativní příspěvky. Odcházeli jsme s respektem k jejich profesionalitě.